Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

    


Aktuality

15. november 2021

Pozvánka na odborný online seminár pre učiteľov cudzích jazykov v základných školách

Pozývame Vás na odborný tematický seminár Motivácia žiakov k učeniu sa cudzieho jazyka, ktorý pripravuje Štátny pedagogický ústav v spolupráci s expertami na didaktiku a metodiku cudzích jazykov a učiteľmi cudzích jazykov, ktorí boli ocenení v ankete TOP učiteľ cudzích jazykov v roku 2020.

Čítať celý článok

 

12. november 2021

Zoberte svojich žiakov na Jazykovú cestu naprieč Európou!

Štátny pedagogický ústav v spolupráci s Európskym centrom pre moderné jazyky Rady Európy (ECML) pripravil slovenskú verziu publikácie „Cesta naprieč európskymi jazykmi“. Brožúra je dostupná zadarmo on-line a prináša zaujímavosti o jazykoch z rôznych kútov Európy.

Čítať celý článok

 

08. november 2021

Výzva pre materské školy, poskytovateľov povinného predprimárneho vzdelávania a inštitúcie pripravujúce budúcich učiteľov: možnosť bezplatného objednania publikácií k zavádzaniu povinného predprimárneho vzdelávania

Publikácia Povinné predprimárne vzdelávanie: Sprievodca cieľmi a obsahom ponúka dobrý prehľad o tom, čo má byť v povinnom predprimárnom vzdelávaní obsiahnuté bez ohľadu na to, či prebieha v materskej škole, v zariadení zapísanom v registri poskytovateľov povinného predprimárneho vzdelávania alebo ako individuálne vzdelávanie.

Čítať celý článok

 
Začíname so vzdelávaním pedagógov, ktoré ich má pripraviť na štátnu jazykovú skúšku z rómskeho jazyka

08. november 2021

Začíname so vzdelávaním pedagógov, ktoré ich má pripraviť na štátnu jazykovú skúšku z rómskeho jazyka

Štátny pedagogický ústav (ŠPÚ) v dňoch 05. 11. – 07. 11. 2021 v Košiciach uskutočnil vzdelávanie pre pedagógov so zámerom pripraviť ich odborne a jazykovo na štátnu jazykovú skúšku z rómskeho jazyka.

Čítať celý článok

 

04. november 2021

EduTV: Tvorte s nami vzdelávacie videá

Štátny pedagogický ústav (ŠPÚ) aktuálne vytvára databázu krátkych vzdelávacích videí pre predmety 1. - 5. ročníka základných škôl s vyučovacím jazykom slovenským, s vyučovacím jazykom národnostnej menšiny aj pre školy s vyučovaním jazyka národnostnej menšiny.

Čítať celý článok

 

03. november 2021

Pozvánka na workshop pre učiteľov zameraný na mediálnu gramotnosť žiakov a prevenciu nenávistných prejavov v on-line priestore

Informačná služba Organizácie Spojených národov vo Viedni, Štátny pedagogický ústav a mimovládna organizácia ZARA so sídlom vo Viedni organizujú interaktívny on-line workshop pre učiteľov, ktorý je zameraný na rozvoj profesijných kompetencií v oblasti zvyšovania mediálnej gramotnosti súvisiacej s bojom proti nenávisti v on-line priestore.

Čítať celý článok

 

03. november 2021

Webinár k dejepisným a občianskym témam a aktivitám pre učiteľov a učiteľky základných škôl

Štátny pedagogický ústav pripravuje v spolupráci so skúsenými pedagógmi a spolupracovníkmi z externého prostredia webinár prioritne určený pre učiteľov a učiteľky dejepisu a občianskej náuky v ZŠ. Podujatie sa uskutoční vo štvrtok 25.11.2021 od 8:20 hod. online formou cez aplikáciu ZOOM.

Čítať celý článok

 

03. november 2021

Vyhlásenie súťaže - Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko - 30. ročník

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Ministerstvo kultúry SR, Štátny pedagogický ústav, Vydavateľstvo SPN – Mladé letá, Matica slovenská, Spolok slovenských spisovateľov, Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied a Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí vyhlasujú 30. ročník celoslovenskej literárnej súťaže s medzinárodnou účasťou - Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko.

Čítať celý článok

 

02. november 2021

Webinár k mediálnej gramotnosti pre učiteľov a učiteľky materských škôl

Pozývame Vás na webinár, ktorý je zameraný na rozvíjanie mediálnej gramotnosti učiteľov a učiteliek v materských školách. Venuje sa témam ako vplyv médií na spoločnosť, práca s informáciami a faktami, či najčastejšie chyby pri argumentácii. Uvedené témy sú prepojené s rozvíjaním kritického myslenia a mediálnej gramotnosti detí v predškolskom veku.

Čítať celý článok

 

26. október 2021

Slovenská akadémia ukázala, že na Slovensku máme školy, ktoré chcú byť viac demokratické a inkluzívne

V Bratislave sa uplynulý týždeň stretlo desať školských tímov, ktoré sa zúčastnili jedinečného vzdelávacieho podujatia SLOVENSKÁ AKADÉMIA: „DEMOKRATICKÉ A INKLUZÍVNE ŠKOLSKÉ PROSTREDIE PRE VŠETKÝCH“. Podujatie pripravil Štátny pedagogický ústav, program odborne zaštítilo Európske Wergeland Centrum. Akadémia chce prispieť k rozvoju pedagógov a pedagogičiek aj poskytnúť im podporu pri zavádzaní zmien a pri budovaní partnerstiev medzi školami.

Čítať celý článok

 

20. október 2021

Na Slovensku historicky po prvý raz zasadol Žiacky poradný výbor. Hlas žiakov a žiačok bude počuť aj pri pripravovaných zmenách vo vzdelávaní

Žiacky poradný výbor, nový poradný orgán Štátneho pedagogického ústavu a IUVENTY – Slovenského inštitútu mládeže, má za sebou prvé oficiálne stretnutie. Na dvojdňovom zasadnutí v dňoch 12. a 13. októbra sa prvý raz stretli žiaci a žiačky zo základných a stredných škôl, ktorí rovnomerne zastupujú všetky kraje Slovenska. Výbor má celkom 16 členov a členiek. Budú mať možnosť vyjadrovať sa aj k pripravovaným zmenám vo vzdelávaní.

Čítať celý článok

 

15. október 2021

Výzva pre školy na zasielanie vzorových vzdelávacích programov

Cieľom výzvy je zozbierať niekoľko typologicky odlišných školských vzdelávacích programov pre materské školy, základné školy, gymnáziá, prípadne aj pre ZUŠ a jazykové školy. Všetky školské vzdelávacie programy by mali byť v súlade s príslušným štátnym vzdelávacím programom, čo bude predmetom posúdenia výskumnými pracovníkmi Štátneho pedagogického ústavu.

Čítať celý článok

 

06. október 2021

Prihláste sa na pokročilé školenie školiteľov v oblasti ľudských práv a demokratického občianstva

Do malého kolektívu účastníkov školenia pre školiteľov v oblasti ľudských práv a demokratického občianstva, ktorí základné školenie absolvovali v minulom školskom roku on-line, hľadáme „spolužiakov“, ktorí sa k nim pridajú a absolvujú školenie pre pokročilých prezenčne v Bratislave.

Čítať celý článok

 
Mnoho podnetných a zaujímavých informácií o jazykoch, kultúre iných národov ale aj o učení sa a vyučovaní jazykov sa dozvedeli účastníci               a účastníčky vzdelávacieho podujatia Európsky deň jazykov on-line 2021

05. október 2021

Mnoho podnetných a zaujímavých informácií o jazykoch, kultúre iných národov ale aj o učení sa a vyučovaní jazykov sa dozvedeli účastníci a účastníčky vzdelávacieho podujatia Európsky deň jazykov on-line 2021

Štátny pedagogický ústav a Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku – Generálne riaditeľstvo pre preklad v spolupráci s kultúrnymi inštitútmi na Slovensku zorganizovali v dňoch 29. – 30. septembra 2021 druhý ročník vzdelávacieho podujatia Európsky deň jazykov on-line. Zúčastnilo sa ho viac ako 1000 žiakov a učiteľov. Vďaka on-line prenosu sa prepojili s lektormi z rôznych kútov Európy.

Čítať celý článok

 
Výzva na prihlasovanie na vzdelávanie školského manažmentu

04. október 2021

Výzva na prihlasovanie na vzdelávanie školského manažmentu

Štátny pedagogický ústav pripravuje bezplatné inovatívne vzdelávanie pracovníkov, ktorí sa podieľajú na riadiacom procese základných a stredných škôl. Cieľom vzdelávania je oboznámiť účastníkov s príkladmi dobrej praxe v oblasti implementácie rómskeho jazyka a rómskej kultúry v školskom vzdelávacom programe, prostredníctvom toho podporovať interkultúrnu výchovu a zohľadňovať jazykovú odlišnosť žiakov z marginalizovaných rómskych komunít.

Čítať celý článok