Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

    


03.11.2021

Webinár k dejepisným a občianskym témam a aktivitám pre učiteľov a učiteľky základných škôl

Štátny pedagogický ústav pripravuje v spolupráci so skúsenými pedagógmi a spolupracovníkmi z externého prostredia webinár prioritne určený pre učiteľov a učiteľky dejepisu a občianskej náuky v ZŠ. Podujatie sa uskutoční vo štvrtok 25.11.2021 od 8:20 hod. online formou cez aplikáciu ZOOM.

Súčasťou programu budú tri bloky. Prvý bude zameraný na mentoringový vstup s tematickým zameraním na problematiku konšpirácií a rozvoja kritického myslenia žiakov na vybraných príkladoch (zahŕňa interakciu s účastníkmi – aktivizačné techniky). Druhý blok poskytne ukážky aktivít zo školského prostredia (zapojenie žiakov priamo v škole – interakcia so žiakmi) s tematickým zameraním na vybraté metódy podporujúce kvalitnú a efektívnu dejepisnú výučbu. A napokon tretí blok sa zameria na popularizáciu múzejnej pedagogiky, poukázanie na jej výhody (v online aj offline podobe) a poskytnutie námetov pre jej využitie pedagógmi z praxe (teoretický vstup premostený do praktickej ukážky – príklad Múzea židovskej kultúry – na spôsob online exkurzie). Pri žiadnom z bodov programu nebude chýbať priestor na otvorenú diskusiu. 

Predpokladané ukončenie podujatia je o 13:15 hod. Prosíme, aby ste v prípade záujmu o účasť vyplnili priložený formulár, ktorým sa záväzne prihlásite na dané online podujatie, a poslali ho na mailovú adresu marek.bubenik@statpedu.sk. Počet účastníkov je limitovaný, preto je potrebné reagovať čo najskôr, najneskôr však do 22.11.2021. Konkrétnejšie informácie si môžete prečítať v priloženom programe webinára.

Tešíme sa na Vašu účasť.

Prílohy: 
Program webinára 
Záväzný prihlasovací formulár