Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky


Aktuality

20. máj 2021

Vzdelávanie školského manažmentu

Štátny pedagogický ústav pripravuje inovatívne vzdelávanie pracovníkov, ktorí sa podieľajú na riadiacom procese základných a stredných škôl.

Čítať celý článok

 

14. máj 2021

Aplikácia Učko prinesie učiteľom aktuálne informácie priamo do mobilných zariadení

Štátny pedagogický ústav v spolupráci so vzdelávacím programom Digital League vytvorili bezplatnú mobilnú aplikáciu. Jej cieľom je pomáhať pedagogickej komunite orientovať sa v uverejňovaných rozhodnutiach či usmerneniach a sprostredkovať informácie o plánovaných, ako aj realizovaných webinároch a ďalších podporných nástrojoch. Aplikácia je priamo prepojená s portálom Učíme na diaľku, ktorý slúži ako nástroj oficiálnej komunikácie ministerstva školstva, a podpory pre učiteľov, riaditeľov, zriaďovateľov a ďalších pedagogických aj odborných zamestnancov počas pandemickej situácie.

Čítať celý článok

 

05. máj 2021

Výzva na prihlasovanie na vzdelávacie podujatie - Slovenská Akadémia „DEMOKRATICKÉ A INKLUZÍVNE ŠKOLSKÉ PROSTREDIE PRE VŠETKÝCH“

Štátny pedagogický ústav v spolupráci s Európskym Wergeland Centrom realizuje vzdelávacie podujatie s názvom Slovenská akadémia „Demokratické a inkluzívne školské prostredie pre všetkých“.

Čítať celý článok

 

05. máj 2021

Pozvánka na on-line seminár Podpora multilingválnych tried

Štátny pedagogický ústav pod záštitou Európskeho centra pre moderné jazyky Rady Európy realizuje 16. – 17. júna 2021 v Bratislave on-line seminár na tému multilingvizmu a jazykovej podpory žiakov-cudzincov.

Čítať celý článok

 

03. máj 2021

Teória tvorby a evaluácie didaktických prostriedkov

Štátny pedagogický ústav v tomto roku otvára široko koncipovaný výskumný projekt Teória tvorby a evaluácie didaktických prostriedkov
a pozýva všetkých záujemcov z akademického prostredia k spolupráci.

Čítať celý článok

 

29. apríl 2021

Školenie Finančná gramotnosť - verejné nákupy

Úrad pre verejné obstarávanie pod záštitou Štátneho pedagogického ústavu zrealizoval online školenie k voliteľnému predmetu „Finančná gramotnosť – verejné nákupy“, na ktorom zaškolil prvých učiteľov základných škôl.

Čítať celý článok

 

27. apríl 2021

Metodická príručka pre výučbu a vzdelávanie v holokauste

Štátny pedagogický ústav informuje, že bol aj za jeho spolupráce dokončený slovenský preklad publikácie (metodickej príručky): Odporúčania pre výučbu a vzdelávanie o holokauste (IHRA).

Čítať celý článok

 

22. apríl 2021

Starostlivosť o duševné zdravie učiteľov

Štátny pedagogický ústav realizuje v rámci kompenzačných opatrení v apríli a máji 2021 v spolupráci s Inštitútom Virginie Satirovej v rámci národného projektu Profesijný rozvoj učiteľov (TEACHERS) sériu bezplatných webinárov pre učiteľov zameranú na ich psychickú podporu v krízovej situácii.

Čítať celý článok

 

21. apríl 2021

Webinár k projektu Osobnosti slovenskej politiky a extrémizmus

Ústav politických vied SAV a Štátny pedagogický ústav Vás pozývajú na pripojenie sa k online webináru zameraného na prezentovanie projektu riešiaceho tematiku významných osobností slovenskej politiky a extrémizmus.

Čítať celý článok

 

20. apríl 2021

Tréningový program Holokaust ako východiskový bod

Štátny pedagogický ústav dáva do pozornosti tréningový program Holokaust ako východiskový bod. Ide o európsky tréningový program pre učiteľov vyvíjaný organizáciou Mémorial de la Shoah od roku 2015.

Čítať celý článok

 

22. marec 2021

Prihlasovanie do registra recenzentov

Štátny pedagogický ústav zverejnil bližšie informácie a registračný formulár pre záujemcov o zápis do registra recenzentov didaktických prostriedkov.

Čítať celý článok

 

19. marec 2021

Plán medzinárodných workshopov Európskeho centra pre moderné jazyky Rady Európy realizovaných v roku 2021

Európske centrum pre moderné jazyky Rady Európy (ďalej i ECML) sa zameriava na kľúčové otázky z oblasti jazykového vzdelávania, podporu excelentnosti, inovácie a efektivity v rôznych kontextoch oblasti vyučovania a učenia sa jazykov. Jeho hlavnou úlohou je napomáhať členským štátom ECML efektívne implementovať jazykovú politiku do praxe.

Čítať celý článok

 

19. marec 2021

Uskutočnilo sa 1. stretnutia pracovnej skupiny pre nadpredmetovú hodnotovú výchovu vo vzdelávaní

Štátny pedagogický ústav v spolupráci s Nadáciou Zastavme korupciu organizoval dňa 18.3.2021 (v online priestore) 1. zasadnutie pracovnej skupiny pre nadpredmetovú hodnotovú výchovu vo vzdelávaní.

Čítať celý článok

 

18. marec 2021

Víťazný návrh je zo Slovenska. Rada Európy vyhlásila víťazku súťaže o dizajn na oficiálne tričko Európskeho dňa jazykov v roku 2021

Pri príležitosti Európskeho dňa jazykov s cieľom upozorniť na dôležitosť učenia sa jazykov, podporiť rozvoj viacjazyčnosti, jazykovej a kultúrnej rozmanitosti, interkultúrneho porozumenia i celoživotného vzdelávania Európske centrum pre moderné jazyky Rady Európy (ďalej i ECML) pravidelne vyhlasuje súťaž žiakov o grafický logotyp na oficiálne tričko Európskeho dňa jazykov.

Čítať celý článok

 

16. marec 2021

Možnosti úpravy obsahu vzdelávania

Štátny pedagogický ústav realizuje sériu bezplatných webinárov s cieľom reagovať na pandemickú situáciu, ktorá so sebou priniesla aj otázku úpravy obsahu učiva.

Čítať celý článok