Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

    


04.11.2021

EduTV: Tvorte s nami vzdelávacie videá

Štátny pedagogický ústav (ŠPÚ) aktuálne vytvára databázu krátkych vzdelávacích videí pre predmety 1. - 5. ročníka základných škôl s vyučovacím jazykom slovenským, s vyučovacím jazykom národnostnej menšiny aj pre školy s vyučovaním jazyka národnostnej menšiny.

Do procesu tvorby videí sa v predchádzajúcich mesiacoch zapojili učitelia a učiteľky z celého Slovenska. Pokiaľ aj Vy učíte na základnej škole a chcete skúsiť niečo nové, môžete sa stať jedným z tých, ktorí vzdelávacie videá vytvárajú. V súčasnosti hľadáme učiteľov a učiteľky predmetov 1. - 5. ročníka základných škôl. Spolupráca na tvorbe vzdelávacieho obsahu je finančne honorovaná.

Ak máte záujem o spoluprácu, vyplňte, prosím, dotazník ku tvorbe videí podľa vyučovacieho jazyka školy, následne Vás budeme kontaktovať:

Ďakujem všetkým učiteľom a učiteľkám, ktorí videá už teraz tvoria, aj tým, ktorí sa k nám pridajú.

Materiál sa stane súčasťou EduTV, projektu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Bude edukačnou pomôckou pre žiakov, ale aj učiteľov či rodičov najmä v prípade, ak sa žiak z rôznych dôvodov nemôže zúčastňovať prezenčnej výučby. Videá budú spracované v súlade s cieľmi a obsahom predmetov podľa štátnych vzdelávacích programov.
Osvojovanie učiva bude podporené aj príslušnými pracovnými listami vytvorenými priamo k vzdelávacím videám. Edukačné videá budú vytvárať priamo učitelia z praxe, ktorým ŠPÚ poskytne metodickú podporu.

K dnešnému dňu je vo vzdelávacej sekcii EduTV 746 videí pre druhý stupeň základných škôl, dopĺňajú ich vzdelávacie videá Khan Academy. V nasledujúcom období pribudnú video hodiny z 1. až 5. ročníka základných škôl, ktorých tvorbu bude zastrešovať Štátny pedagogický ústav (ŠPÚ). Vo video hodinách učitelia z celého Slovenska vysvetľujú kľúčové učivo. Hodiny sú doplnené o pracovné listy a majú slúžiť ako pomôcka pri uzatvorení školy alebo v prípade choroby žiaka. Predstavenie EduTV a bližšie informácie sú k dispozícii aj vo videu, ktorým sprevádza minister školstva Branislav Gröhling.