Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

    


Aktuality

16. máj 2022

Pozývame vás na online webinár spojený s workshopom: Prevencia prostredníctvom rozvíjania osobnostných a komunikačných zručností žiakov

Ako predchádzať i riešiť šikanovanie a kyberšikanovanie medzi žiakmi, ako zvládnuť prevenciu rizík, ktoré ohrozujú deti a žiakov v on-line priestore? Pridajte sa na webinár 23. mája o 13:00 a získate praktické materiály s ukážkami aktivít. Stačí sa registrovať.

Čítať celý článok

 

16. máj 2022

B. Gröhling: Do reformy vzdelávania sa zapojili po prvýkrát okrem učiteľov aj žiaci a rodičia

Učitelia, rodičia aj žiaci sa mohli po prvýkrát zapojiť do tvorby nového modelu vzdelávania. Dovedna prišlo viac ako 370 podnetov. Takmer polovica z nich bola čiastočne alebo úplne zapracovaná. Ide o prvú reformu v školstve, ktorá sa realizuje zdola. Ďalším krokom bude vypracovanie vzdelávacích štandardov, ktoré prinesú nielen zmeny v obsahu učiva, ale aj zmeny v hodnotení žiakov, či zážitkové vzdelávanie.

Čítať celý článok

 

12. máj 2022

Language for Work Training and consultancy 2022

Zistite viac informácií o možnostiach spolupráce pri rozvoji aktivít zameraných na podporu vzdelávania dospelých migrantov zamestnaných na Slovensku v slovenskom jazyku pre potreby zamestnania ako aj civilného fungovania na území SR.

Čítať celý článok

 

09. máj 2022

Podpora multilingválnych tried

V dňoch 5. – 6. mája 2022 realizovalo Európske centrum pre moderné jazyky Rady Európy (ECML) v spolupráci so Štátnym pedagogickým ústavom dvojdňový prezenčný workshop Podpora multilingválnych tried. V roku 2022 je iniciatíva realizovaná pre limitovaný počet záujemcov len v deviatich krajinách Rady Európy: Arménsko, Estónsko, Grécko, Chorvátsko, Írsko, Litva, Nemecko, Portugalsko a Slovenská republika. Tematicky zameraný workshop s podporou ECML bol organizovaný na Slovensku po tretí rok.

Čítať celý článok

 

02. máj 2022

Školy, poďte na Férovku!

Zabojujte za to, aby sa u vás formovali čestní a férovo zmýšľajúci ľudia.

Čítať celý článok

 

29. apríl 2022

Záznamy z diskusných panelov pre školy, ktoré začleňujú deti z Ukrajiny, nájdete na jednom mieste

Štátny pedagogický ústav sa rozhodol vytvoriť pravidelnú diskusnú platformu pre všetkých učiteľov a učiteľky, ktorých školy začleňujú deti z Ukrajiny. Záznamy postupne zverejňuje v zozname na Youtube ŠPÚ.

Čítať celý článok

 

27. apríl 2022

Poznáme výsledky súťaže Pekná maďarská reč – Szép Magyar Beszéd

Už viac ako 20 rokov sa školy s vyučovacím jazykom maďarským môžu zapojiť do súťaže Pekná maďarská reč – Szép Magyar Beszéd. Štátny pedagogický ústav zverejnil výsledky aktuálneho ročníka.

Čítať celý článok

 

26. apríl 2022

Štátny pedagogický ústav v spolupráci so Žiackym poradným výborom predstavujú program BUDDY

Nové metodické a podporné materiály pomôžu základným a stredným školám s realizáciou rovesníckej podpory pre deti a mladých prichádzajúcich z Ukrajiny. Zapojenie do programu je dobrovoľné.

Čítať celý článok

 

22. apríl 2022

B. Gröhling: Environmentálna výchova bude na školách povinná

Zhoršenie stavu životného prostredia, ubúdajúce zásoby neobnoviteľných zdrojov a globálne otepľovanie sú dlhodobo celosvetovými výzvami. Na tie musíme reagovať už od detstva. Aj preto sa environmentálne témy stanú súčasťou povinného vzdelávania. Žiaci sa po novom budú učiť, ako môžu oni sami aktívne prispieť k riešeniu klimatických problémov.

Čítať celý článok

 

19. apríl 2022

Pracovné skupiny sa stretli k tvorbe vzdelávacích štandardov

V dňoch 11. až 12. apríla sa v priestoroch Štátneho pedagogického ústavu konalo pracovné stretnutie autorských tímov, ktoré sa podieľajú na tvorbe nových vzdelávacích štandardov.

Čítať celý článok

 

19. apríl 2022

Pozývame na školenie: Učíme slovenčinu ako druhý jazyk

Štátny pedagogický ústav pripravil v spolupráci so Studia Academica Slovaca školenie "Učíme slovenčinu ako druhý jazyk". Školenie sa uskutoční 21. a 22. apríla online formou a je určené všetkým záujemcom z učiteľskej komunity.

Čítať celý článok

 

19. apríl 2022

Na diskusnom paneli 21. apríla predstavíme metodiku rovesníckej podpory na základných a stredných školách

Pridajte sa k pravidelnému diskusnému panelu pre školy, ktoré začleňujú deti z Ukrajiny. Online stretnutia organizuje Štátny pedagogický ústav a sú otvorené všetkým učiteľom a učiteľkám.

Čítať celý článok

 

13. apríl 2022

Výzva na prihlasovanie sa na LETNÚ AKADÉMIU

Štátny pedagogický ústav vyhlasuje výzvu na prihlasovanie sa na letnú akadémiu pre pedagógov pôsobiacich v oblasti jazykového vzdelávania, ktorú po prvýkrát realizuje Európske centrum pre moderné jazyky Rady Európy (ďalej i ECML).

Čítať celý článok

 

13. apríl 2022

Poznáme víťazov súťaže Amari romaňi čhib – Naša rómčina

Prvý aprílový štvrtok tohto roku patril v priestoroch košického Kulturparku rómčine.

Čítať celý článok