Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

    


04.10.2021

Výzva na prihlasovanie na vzdelávanie školského manažmentu

Štátny pedagogický ústav pripravuje bezplatné inovatívne vzdelávanie pracovníkov, ktorí sa podieľajú na riadiacom procese základných a stredných škôl. Cieľom vzdelávania je oboznámiť účastníkov s príkladmi dobrej praxe v oblasti implementácie rómskeho jazyka a rómskej kultúry v školskom vzdelávacom programe, prostredníctvom toho podporovať interkultúrnu výchovu a zohľadňovať jazykovú odlišnosť žiakov z marginalizovaných rómskych komunít.

Vzdelávanie je určené pre školský manažment:
-    riaditeľ školy alebo zástupca riaditeľa, alebo iný člen vedenia školy, napr. predseda predmetovej komisie,
-    administratívny pracovník, ktorý sa podieľa na riadiacom procese školy.
Po absolvovaní vzdelávania dostanú účastníci certifikát vydaný Štátnym pedagogickým ústavom.

Obsah inovatívneho vzdelávania:
-    Možnosti vyučovania rómskeho jazyka v ZŠ a SŠ
-    Možnosti používania rómskeho jazyka vo vyučovacom procese v ZŠ a SŠ
-    Spolupráca s rómskou komunitou – rodina, škola
-    Inovatívne vzdelávacie metódy a didaktické prístupy
-    Podpora interkultúrnej výchovy
-    Príklady dobrej praxe

Bližšie informácie nájdete v letáku.

1-dňové vzdelávanie sa uskutoční dňa 25. 10. 2021 v online prostredí od 13:00 hod. do 18:00 hod.

V prípade záujmu prosíme vyplňte, podpíšte a pošlite naskenovaný:
prihlasovací formulár
súhlas dotknutej osoby k spracúvaniu osobných údajov

na adresu jozef.facuna@statpedu.sk do 21. 10. 2021 do 18:00 hod.

V prípade doplňujúcich otázok a informácií kontaktujte elektronicky: 
PhDr. Jozef Facuna, PhD., manažér projektu: jozef.facuna@statpedu.sk