Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

    


Aktuality

03. august 2022

Aktivity projektu „Podpora odídencov z Ukrajiny vo vzdelávaní“ pomôžu adresne reagovať na potreby škôl priamo v regiónoch

Projekt vzniká na základe spolupráce Národného inštitútu vzdelávania a mládeže s medzinárodnou organizáciou UNICEF. Staňte sa súčasťou novovznikajúceho tímu, otvárame pracovné pozície po celom Slovensku.

Čítať celý článok

 

15. júl 2022

Zbierali sme podnety o aktuálnych potrebách žiakov so zrakovým znevýhodnením priamo z praxe

Zamestnanci z Oddelenia pre inklúziu a špeciálnu pedagogiku sa zúčastnili počas júna osláv dvoch významných inštitúcií vo vzdelávaní žiakov so zrakovým postihnutím v Levoči a Bratislave. Získali na nich cenné informácie pre zlepšenie podpory žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

Čítať celý článok

 

30. jún 2022

Krásne leto vám prajeme

Posledný školský deň a rozdávanie vysvedčení v školách sprevádza pozitívna atmosféra a očakávanie prázdninových zážitkov.

Čítať celý článok

 

29. jún 2022

Externí doučujúci z programu „Spolu múdrejší 3“ hodnotili svoju účasť v programe pozitívne

Zástupcovia Štátneho pedagogického ústavu navštívili v dňoch 19. a 20. mája 2022 základné školy v Košickom a Prešovskom kraji, ktoré boli zapojené do programu doučovania „Spolu múdrejší 3“. Účelom bolo získanie spätnej väzby od doučujúcich a ich koordinátorov v programe.  

Čítať celý článok

 

23. jún 2022

Podpora technického vzdelávania v predprimárnom vzdelávaní

Štátny pedagogický ústav pripravil publikáciu so zámerom podporiť materské školy pri realizácii vzdelávacích aktivít technického charakteru.

Čítať celý článok

 

21. jún 2022

Prvý reprezentatívny prieskum o začleňovaní ukrajinských detí do škôl: S čím sa boria učitelia?

Komenského inštitút v reprezentatívnom prieskume medzi učiteľmi zistil, že ukrajinské deti má v triede viac ako polovica učiteľov základných škôl zapojených do prieskumu. Tí vnímajú ochotu ukrajinských detí učiť sa po slovensky, ale narážajú na jazykovú bariéru a inú úroveň vedomostí a spôsobilostí týchto žiakov. Na ich efektívne začlenenie by potrebovali podporu v rozvoji ich jazykových zručností ako aj priame poradenstvo a metodické odporúčania.

Čítať celý článok

 

20. jún 2022

Výsledky súťaže Poznaj slovenskú reč

V gescii Štátneho pedagogického ústavu sa 9. júna 2022 v Strednej odbornej škole stavebnej v Nových Zámkoch uskutočnilo Celoštátne kolo 42. ročníka súťaže Poznaj slovenskú reč pre školy s vyučovacím jazykom maďarským.

Čítať celý článok

 

10. jún 2022

Zverejnili sme záznam z webinára: KONCOROČNÉ HODNOTENIE ŽIAKOV

Ako hodnotiť vzdelávacie výsledky začlenených žiakov a žiačok, ktoré prišli do slovenských tried z Ukrajiny?

Čítať celý článok

 

09. jún 2022

Práce na nových výkonových a obsahových štandardoch pokračujú

Užšie pracovné tímy Ústrednej komisie pre predprimárne a základné vzdelávanie sa stretli na konci mája v Banskej Bystrici. V priebehu troch dní spolu diskutovali a radili sa, ako postupovať ďalej pri tvorbe štandardov, ktoré budú súčasťou nového štátneho vzdelávacieho programu pre základné školy.

Čítať celý článok

 

09. jún 2022

Súťaž študentských krátkych filmov 2022 - Budúcnosť je naša zodpovednosť: Vojna*Útek*Príchod*Politika

Ďalší ročník súťaž študentských ľudskoprávnych krátkych filmov zaostrí na témy, ktoré aj medzi mládežou otvoril vojnový konflikt na Ukrajine.

Čítať celý článok

 

02. jún 2022

Na novej podstránke ŠPÚ nájdete všetky informácie ohľadne vzdelávania detí cudzincov

ŠPÚ na novej podstránke www.statpedu.sk/sk/cudzinci/ sprehľadnil všetky dostupné metodické odporúčania a ďalšie informácie.

Čítať celý článok

 

01. jún 2022

Celoštátne kolo súťaže Poznaj slovenskú reč sa blíži

V gescii Štátneho pedagogického ústavu sa uskutoční Celoštátne kolo súťaže Poznaj slovenskú reč pre školy s vyučovacím jazykom maďarským.

Čítať celý článok

 

20. máj 2022

Európske Wergeland Centrum a ŠPÚ pripravujú študijnú cestu pre slovenských učiteľov a učiteľky

V hlavnom meste Nórska sa v dňoch 9. až 11. mája uskutočnilo pracovné stretnutie Európskeho Wergeland Centra (EWC) a Štátneho pedagogického ústavu. Cieľom bolo spoločne pripraviť a naplánovať študijnú cestu v Oslo pre 30 učiteľov a učiteliek zo Slovenska.

Čítať celý článok

 

18. máj 2022

VZDELÁVANIE PRE 21. STOROČIE: Východiská zmien v kurikule základného vzdelávania

Prečítajte si východiskový dokument zmien v obsahu a forme vzdelávania, v ktorom sú zapracované podnety z konzultačného procesu. Na základe prijatých východísk zmien tímy na ŠPÚ intenzívne pracujú na vzdelávacích štandardoch, ktoré opäť sprístupníme širokej verejnosti na konzultácie na jeseň tohto roka.

Čítať celý článok

 

17. máj 2022

Diskusný panel vo štvrtok 19. mája bude venovaný téme duševného zdravia učiteľov a učiteliek

Štátny pedagogický ústav sa rozhodol vytvoriť pravidelnú diskusnú platformu pre všetkých učiteľov a učiteľky, ktorých školy začleňujú deti z Ukrajiny. Ďalšie online stretnutie sa uskutoční vo štvrtok 19. mája o 15:00. Registrácia na podujatie je otvorená.

Čítať celý článok