Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky


Aktuality

19. marec 2021

Uskutočnilo sa 1. stretnutia pracovnej skupiny pre nadpredmetovú hodnotovú výchovu vo vzdelávaní

Štátny pedagogický ústav v spolupráci s Nadáciou Zastavme korupciu organizoval dňa 18.3.2021 (v online priestore) 1. zasadnutie pracovnej skupiny pre nadpredmetovú hodnotovú výchovu vo vzdelávaní.

Čítať celý článok

 

18. marec 2021

Víťazný návrh je zo Slovenska. Rada Európy vyhlásila víťazku súťaže o dizajn na oficiálne tričko Európskeho dňa jazykov v roku 2021

Pri príležitosti Európskeho dňa jazykov s cieľom upozorniť na dôležitosť učenia sa jazykov, podporiť rozvoj viacjazyčnosti, jazykovej a kultúrnej rozmanitosti, interkultúrneho porozumenia i celoživotného vzdelávania Európske centrum pre moderné jazyky Rady Európy (ďalej i ECML) pravidelne vyhlasuje súťaž žiakov o grafický logotyp na oficiálne tričko Európskeho dňa jazykov.

Čítať celý článok

 

16. marec 2021

Možnosti úpravy obsahu vzdelávania

Štátny pedagogický ústav realizuje sériu bezplatných webinárov s cieľom reagovať na pandemickú situáciu, ktorá so sebou priniesla aj otázku úpravy obsahu učiva.

Čítať celý článok

 

11. marec 2021

INFORMÁCIA K SÚŤAŽIAM POZNAJ SLOVENSKÚ REČ A PEKNÁ MAĎARSKÁ REČ – SZÉP MAGYAR BESZÉD – ŠKOLSKÝ ROK 2020/2021

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR zrušuje pre školský rok 2020/2021 všetky postupové kolá súťaží Poznaj slovenskú reč a Pekná maďarská reč – Szép Magyar Beszéd.

Čítať celý článok

 

05. marec 2021

Hodnotenie kvality učebníc dejepisu

Štátny pedagogický ústav vydáva výskumnú správu hodnotiacu kvalitu učebníc dejepisu pre 5. – 9. ročník základných škôl a osemročných gymnázií učiteľmi. Výskumná správa vychádza z analýz názorov 1350 učiteľov.

Čítať celý článok

 

25. február 2021

Pridajte sa k tvorcom videí

Ste učiteľom základnej školy? Mali by ste záujem podieľať sa na tvorbe videohodín pre EduTV? Štátny pedagogický ústav momentálne hľadá učiteľov a učiteľky najmä pre predmety 5. ročníka základných škôl, predovšetkým slovenského jazyka a literatúry, matematiky.

Čítať celý článok

 

18. február 2021

Regionálny okrúhly stôl online LELLE2 „Učme sa, ako sa učiť.“

Štátny pedagogický ústav v spolupráci so strednou školu CSŠ Marianum v Komárne bude realizovať okrúhly stôl v rámci medzinárodného projektu LELLE2 „Učme sa, ako sa učiť“. Cieľom tohto podujatia je oboznámiť účastníkov okrúhleho stola o realizovaných aktivitách projektu a o intelektuálnych výstupoch projektu.

Čítať celý článok

 

15. február 2021

Prieskum o vplyve pandémie Covid-19 na jazykové vzdelávanie v Európe

Európske centrum pre moderné jazyky Rady Európy (ďalej "ECML") sa zameriava na kľúčové otázky z oblasti jazykového vzdelávania, podporu excelentnosti, inovácie a efektivity v rôznych kontextoch oblasti vyučovania a učenia sa jazykov. Jeho hlavnou úlohou je napomáhať členským štátom efektívne implementovať jazykovú politiku do praxe.

Čítať celý článok

 

08. február 2021

Online vzdelávanie pedagógov v rómskom jazyku a rómskej kultúre

Štátny pedagogický ústav bude realizovať online vzdelávanie v oblastiach rómskeho jazyka a rómskej kultúry pre pedagogických zamestnancov materských a základných škôl, ktoré je podporené a financované z Fondu na podporu kultúry národnostných menšín.

Čítať celý článok

 

05. február 2021

Postupný návrat detí do škôl je správnym a potrebným krokom

Štátny pedagogický ústav a Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie vítajú rozhodnutie, ktoré umožní postupný návrat detí do škôl. Poukazujú na negatívny vplyv zatvorených škôl nielen v súvislosti s procesom vzdelávania, ale aj psychickým zdravím detí. Hoci citlivo vnímajú obavy časti rodičovskej a pedagogickej verejnosti, s rešpektovaním regionálnej situácie a pri dodržaní prísne nastavených epidemiologických opatrení považujú návrat detí do škôl za správny a potrebný.

Čítať celý článok

 

29. január 2021

Bezplatné webináre pre manažment a zamestnancov škôl pokračujú aj v druhom polroku

Štátny pedagogický ústav poskytuje počas epidémie koronavírusu podporu učiteľom, riaditeľom či rodičom. Okrem publikovania záväzných rozhodnutí a metodických usmernení na portáli Učíme na diaľku, realizuje pravidelne od jesene 2020 aj bezplatné webináre pre manažment škôl, pedagogických a odborných zamestnancov a zamestnankyne. Keďže záujem o túto formu pomoci neutícha, webináre budú pokračovať aj v druhom polroku tohto školského roka.

Čítať celý článok

 

21. január 2021

Oznam k súťaži Pekná maďarská reč

Štátny pedagogický ústav ako gestor súťaže Pekná maďarská reč oznamuje školám s vyučovacím jazykom maďarským, že vzhľadom na aktuálnu pandemickú situáciu termín organizovania dištančnej formy školského kola sa predlžuje do 29. januára 2021.
Predĺženie termínu sa týka všetkých súťažných kategórií súťaže.

Čítať celý článok

 

20. január 2021

Voľné pracovné pozície

Štátny pedagogický ústav hľadá nových kolegov či kolegyne, ktoré majú chuť podieľať sa na pripravovaných zmenách v školstve. Aktuálne obsadzovanými pozíciami sú: výskumný/á a vývojový/á zamestnanec/kyňa pre matematické vzdelávanie, hlavný odborný riešiteľ podaktivity NP Teachers, mzdový/á účtovník/čka a personalista, informatik/čka.

Čítať celý článok

 

12. január 2021

Hľadajú sa tvorcovia databázy krátkych vzdelávacích videí

Učíte na základnej škole? Máte chuť zapojiť sa do tvorby digitálneho učiva? Štátny pedagogický ústav aktuálne vytvára databázu krátkych vzdelávacích videí a hľadá učiteľov a učiteľky pre predmety 1. - 5. ročníka základných škôl s vyučovacím jazykom slovenským, s vyučovacím jazykom národnostnej menšiny aj pre školy s vyučovaním jazyka národnostnej menšiny.

Čítať celý článok

 

12. január 2021

Vzdelávanie pre učiteľov v metodike CLIL

V dňoch 21. januára a 5. februára sa uskutoční vzdelávanie pre učiteľov základných a stredných škôl zamerané na metodiku CLIL. Školiteľmi budú uznávaní odborníci v oblasti CLIL, Kevin Schuck (AJ) a Oliver Meyer (NJ).

Čítať celý článok