Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

    


Aktuality

02. marec 2022

Zverejnili sme záznam z webinára: Ako postupovať pri začleňovaní detí a žiakov utekajúcich s rodinami pred vojnou

Štátny pedagogický ústav zorganizoval špeciálny webinár na tému začleňovani detí a žiakov utekajúcich s rodinami pred vojnou. Záznam z webinára je voľne dostupný.

Čítať celý článok

 

01. marec 2022

Webinár: Ako postupovať pri adaptácii detí a žiakov prichádzajúcich z Ukrajiny

Škola by mala príchodu nového žiaka venovať náležitú pozornosť, i keď je to niekedy veľmi ťažké, pretože žiaci – deti cudzincov väčšinou prichádzajú do školy neočakávane kedykoľvek počas školského roka, podobne ako je tomu aj v súčasnej situácii. Dôležitá je spolupráca všetkých pedagogických a odborných zamestnancov školy, ale aj príprava triedneho kolektívu.

Čítať celý článok

 

28. február 2022

Metodické odporúčania pre základné a stredné školy: AKO REFLEKTOVAŤ VO VÝUČBE VOJNU NA UKRAJINE

Prebiehajúci vojnový konflikt na Ukrajine má dosah na každého žiaka. Môže v ňom vyvolávať strach, úzkosť či hnev, ktoré sa môžu prejaviť rôznym spôsobom. Úlohou školy je na to reflektovať. Štátny pedagogický ústav preto pripravil metodické odporúčania, ako na situáciu v susednej Ukrajine reagovať vo výučbe.

Čítať celý článok

 

27. február 2022

Webinár: Ako postupovať pri začleňovaní detí a žiakov, utekajúcich s rodinami pred vojnou

Prinášame ďalší webinár, ktorým reagujeme na potreby škôl a učiteľov na Slovensku. Potrebujete sa zorientovať v tom, ako postupovať pri prijímaní nových žiakov a žiačok, ktorí so svojimi rodinami prichádzajú z Ukrajiny? Na základe čoho sa žiaci zaraďujú do konkrétneho ročníka? Ako pomôcť dieťaťu s adaptáciou?

Čítať celý článok

 

26. február 2022

Chcete vašu školu alebo triedu zapojiť do pomoci? Pozrite si prehľad zbierok humanitárnych organizácií

Zoznam pripravilo Centrum pre filantropiu, doplnené o informácie od Platformy rozvojových organizácií – Ambrela. Zoznam priebežne aktualizujeme.

Čítať celý článok

 

26. február 2022

Zverejnili sme záznam z webinára: Ako hovoriť so žiakmi o vojnovom konflikte za našimi hranicami

V nadväznosti na dianie v susednej Ukrajine sa Štátny pedagogický ústav rozhodol zorganizovať špeciálne webináre. Prvý z nich na tému Ako hovoriť so žiakmi o vojnovom konflikte za našimi hranicami sa konal 25. februára.

Čítať celý článok

 

21. február 2022

V materských školách budú deťom, ktoré čelia bariéram vo vzdelávaní, pomáhať pomocní vychovávatelia

Štátny pedagogický ústav zorganizoval informačný webinár pre riaditeľov a riaditeľky materských škôl, ktoré uspeli vo výzve o pomocných vychovávateľov. S odborníčkami hovorili o tom, ako pracovať s deťmi so zdravotným alebo sociálnym znevýhodnením a ako nastaviť spoluprácu s pomocným vychovávateľom v kolektíve materskej školy. Projekt je financovaný z Plánu obnovy a odolnosti.

Čítať celý článok

 

17. február 2022

Duševné vlastníctvo vo vzdelávaní – otázky a odpovede

Štátny pedagogický ústav v spolupráci s právnymi expertmi Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a Ministerstva kultúry SR vypracoval odpovede na často kladené otázky o autorskom práve v prostredí škôl.

Čítať celý článok

 

15. február 2022

OKRESNÉ A KRAJSKÉ KOLÁ SÚŤAŽE POZNAJ SLOVENSKÚ REČ

Štátny pedagogický ústav, gestor súťaže Poznaj slovenskú reč, vydáva v zmysle platného organizačného poriadku súťaže usmernenie k príprave a realizácii okresných a krajských kôl v školskom roku 2021/2022.

Čítať celý článok

 

10. február 2022

Reformu vzdelávania po prvýkrát pripomienkovali učitelia, rodičia aj samotní žiaci

Pedagógovia, rodičia a odborníci z oblasti školstva sa v uplynulých týždňoch mali možnosť detailne oboznámiť s pripravovanými zmenami vo vzdelávaní žiakov základných škôl. Reformu pripomienkovalo viac ako 2100 odborníkov prostredníctvom verejných konzultácií, okrúhlych stolov a bilaterálnych stretnutí.

Čítať celý článok

 

03. február 2022

Žiakom na dištančnom vzdelávaní znovu pomôžu relácie Školský klub

Obľúbené relácie Školský klub sa znovu vrátia na obrazovky RTVS. Štátny pedagogický ústav (ŠPÚ) v spolupráci s Rozhlasom a televíziou Slovenska reagujú na zhoršenú pandemickú situáciu, ktorá výrazne ovplyvňuje aj vzdelávanie žiakov.

Čítať celý článok

 
OZNAM K SÚŤAŽI PEKNÁ MAĎARSKÁ REČ

02. február 2022

OZNAM K SÚŤAŽI PEKNÁ MAĎARSKÁ REČ

Štátny pedagogický ústav ako gestor súťaže Pekná maďarská reč oznamuje školám s vyučovacím jazykom maďarským, že sa predlžujú termíny organizovania nižších postupových kôl.

Čítať celý článok

 

31. január 2022

Predstavujeme publikáciu: POMOCNÍ VYCHOVÁVATELIA V PREDPRIMÁRNOM VZDELÁVANÍ

Nová publikácia Štátneho pedagogického ústavu je určená predovšetkým pomocným vychovávateľom a vychovávateľkám, ale aj iným zamestnancom materských škôl. Jej cieľom je poskytnúť najmä pomocným vychovávateľom, ktorí doteraz možno nemali pedagogickú prácu a ani zatiaľ neprešli cieleným vzdelávaním, užitočné informácie pre ich prácu s deťmi.

Čítať celý článok

 

21. január 2022

Od dnešného dňa sa môžu rodičia a odborníci zapojiť do diskusie o reforme obsahu vzdelávania

Rozvoj digitálnych zručností, kritického myslenia žiakov aj nové stratégie učenia sa, ktoré budú viesť žiakov k používaniu poznatkov v bežných situáciách. To je cieľom pripravovanej reformy obsahu vzdelávania, na ktorej pracovalo viac než 300 odborníkov z praxe. O jej podobe môžu od dnes diskutovať rodičia, učitelia ale aj odborníci z oblasti školstva prostredníctvom 9 online podujatí.

Čítať celý článok