Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky


Aktuality

20. november 2020

Ministerstvo spúšťa databázu digitálneho učiva

Minister školstva Branislav Gröhling počas tlačovej konferencie predstavil tvorbu databázy digitálneho učiva, ktorá má pomôcť učiteľom a žiakom zvládnuť vzdelávanie dištančnou formou.

Čítať celý článok

 

16. november 2020

Súťaž Európsky deň jazykov 2020 v našej škole už má svojich víťazov

Pri príležitosti Európskeho dňa jazykov, ktorý sa každoročne oslavuje 26. septembra, Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku a Štátny pedagogický ústav vyhlásili súťaž Európsky deň jazykov 2020 v našej škole.

Čítať celý článok

 

12. november 2020

Štátny pedagogický ústav vyhlasuje anketu - Top učiteľ/učiteľka cudzieho jazyka

Učitelia zohrávajú dôležitú úlohu v našich životoch – motivujú nás, pomáhajú nám zdolávať prekážky i podporovať talent, ktorý sa v nás skrýva. Každý učiteľ, ktorý nám vstúpi do života, má na nás vplyv. Ukážme svetu pedagógov a pedagogičky, ktorých vplyv nás pozitívne formuje.

Čítať celý článok

 

11. november 2020

Žiaci základných škôl sa budú učiť o štátnych tendroch

Téma verejných financií sa dotýka každého občana, je preto vo verejnom záujme v nej žiakov vzdelávať. Z tohto dôvodu sme uvítali spoluprácu s Úradom pre verejné obstarávanie, ktorý prišiel s aktivitou pre žiakov 2. stupňa ZŠ. Tá približuje problematiku verejného obstarávania.

Čítať celý článok

 

11. november 2020

Televízne vyučovanie pokračuje aj počas druhej vlny pandémie

Opäť sa začína televízne vysielanie pre žiakov 1. stupňa základných škôl pod názvom Školský klub. V jesennom termíne od 11. novembra do 17. decembra bude nadväzovať na vysielanie z jarných mesiacov. Štátny pedagogický ústav na relácii spolupracoval s verejnoprávnou televíziou RTVS a neziskovou organizáciou Indícia.

Čítať celý článok

 

10. november 2020

Rozvíjanie nadpredmetovej hodnotovej výchovy na školách

Štátny pedagogický ústav spolu s Nadáciou Zastavme korupciu pripravujú proces rozvíjania nadpredmetovej hodnotovej výchovy na slovenských základných a stredných školách.

Čítať celý článok

 

04. november 2020

Deň materských škôl (4. november)

Pri príležitosti Dňa materských škôl sa v spolupráci so Slovenským výborom Svetovej organizácie pre predškolskú výchovu prihovára zamestnancom materských škôl riaditeľka Štátneho pedagogického ústavu Miroslava Hapalová.

Čítať celý článok

 

23. október 2020

2. ročník medzinárodného dňa učiteľov francúzskeho jazyka

Radi by sme Vás informovali, že Francúzsky inštitút na Slovensku v spolupráci s Veľvyslanectvom Francúzskej republiky na Slovensku organizujú v rámci 2. ročníka Medzinárodného dňa učiteľov francúzskeho jazyka aktivity pre učiteľov, žiakov a študentov, aby im prejavili v tento deň svoju vďaku za každodenné úsilie v prospech francúzskeho jazyka.

Čítať celý článok

 

23. október 2020

Európsky deň jazykov online 2020 - Vyhodnotenie workshopov pre učiteľov

V rámci Európskeho dňa jazykov online v dňoch od 7. 10. do 9. 10. 2020 sa organizovali aj workshopy pre učiteľov. Veríme, že Vás inšpirovali a získané poznatky Vám pomôžu pri Vašom profesijnom raste.

Čítať celý článok

 

21. október 2020

PUBLIKÁCIA NÁRODNOSTNÉ MENŠINY – ZOZNÁMME SA

Štátny pedagogický ústav vypracoval v spolupráci s odborníkmi publikáciu s názvom Národnostné menšiny – zoznámme sa. Zámerom publikácie je v limitovanom rozsahu predostrieť zdokumentované dejinné súvislosti života národnostných menšín na Slovensku.

Čítať celý článok

 

19. október 2020

Pozvánka na ONLINE seminár pre učiteľov ruského jazyka v základných školách

Štátny pedagogický ústav pozýva učiteľov ruského jazyka v základných školách, ktorí majú záujem dozvedieť sa praktické informácie o spôsoboch a metódach vyučovania ruského jazyka na 1.stupni základnej školy.

Čítať celý článok

 

15. október 2020

POZVÁNKA - ŠKOLENIE ŠKOLITEĽOV V OBLASTI ĽUDSKÝCH PRÁV A DEMOKRATICKÉHO OBČIANSTVA

Štátny pedagogický ústav v spolupráci s Európskym Wergeland Centrom, organizáciou Rady Európy, realizuje školenie školiteľov v oblasti ľudských práv a demokratického občianstva. Školenie, ktoré pozostáva z viacerých modulov, je realizované v rámci projektu s názvom „Inovatívne vzdelávanie učiteľov s cieľom zvýšiť ich interkultúrne kompetencie vo vzdelávacom procese rómskych žiakov“ v rámci programu Miestny rozvoj, znižovanie chudoby a inklúzia Rómov financovaného z Nórskych grantov a zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

Čítať celý článok

 

13. október 2020

Súťaž Európsky deň jazykov 2020 v našej škole

Každoročne 26. septembra sa oslavuje Európsky deň jazykov, ktorý v roku 2001 vyhlásila Rada Európy. Cieľom Európskeho dňa jazykov je upozorniť na dôležitosť učenia sa jazykov, podporiť rozvoj viacjazyčnosti, jazykovej a kultúrnej rozmanitosti, interkultúrneho porozumenia i celoživotného vzdelávania. 

Pri príležitosti tohto dňa Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku a Štátny pedagogický ústav vyhlasujú súťaž Európsky deň jazykov 2020 v našej škole.

Čítať celý článok

 

13. október 2020

FILMTERATÚRA - SOFOKLES: Antigona

Je tu jedinečná šanca zapojiť sa do projektu Slovenského filmového divadla Filmteratúra. Slovenské filmové divadlo pre študentov stredných škôl pripravilo filmovú epizódu Sofokles: Antigona. Dielo Sofokles: Antigona je spracované ako filmová epizóda, ktorú si možno pozrieť na www.slovenskefilmovedivadlo.sk . Tieto predstavenia navštívilo už 74 000 študentov stredných škôl.

Čítať celý článok

 

09. október 2020

Európsky deň jazykov online - Kvíz z ruského jazyka

V rámci Európskeho dňa jazykov spúšťa Ruské centrum vedy a kultúry v Bratislave v spolupráci s Lipeckou štátnou technickou univerzitou (http://www.stu.lipetsk.ru) kultúrno-vzdelávací kvíz

Čítať celý článok