Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

    


15.10.2021

Výzva pre školy na zasielanie vzorových vzdelávacích programov

Cieľom výzvy je zozbierať niekoľko typologicky odlišných školských vzdelávacích programov pre materské školy, základné školy, gymnáziá, prípadne aj pre ZUŠ a jazykové školy. Všetky školské vzdelávacie programy by mali byť v súlade s príslušným štátnym vzdelávacím programom, čo bude predmetom posúdenia výskumnými pracovníkmi Štátneho pedagogického ústavu.

Vzorové ŠkVP zverejníme na webovej stránke Štátneho pedagogického ústavu. Využitie takejto zbierky školských vzdelávacích programov:
a) inšpirácia pre školy, ktoré by sa chceli začať zamýšľať nad iným prístupom k tvorbe ŠkVP;
b) prvá pomoc pre školy (existujúce aj vznikajúce), ktoré potrebujú zosúladiť svoj ŠkVP so ŠVP;
c) ŠkVP ako príklad dobrej praxe.

Ak máte záujem podeliť sa o svoje dobré skúsenosti, zašlite nám Váš školský vzdelávací program. Môžete pomôcť iným.

Termín zaslania ŠkVP:  priebežne do 30. novembra 2021
Kontaktná osoba: Mgr. Adriana Šišková
Kontakt k zasielaniu vzorových ŠkVP: adriana.siskova@statpedu.sk