Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky


Aktuality

10. november 2020

Rozvíjanie nadpredmetovej hodnotovej výchovy na školách

Štátny pedagogický ústav spolu s Nadáciou Zastavme korupciu pripravujú proces rozvíjania nadpredmetovej hodnotovej výchovy na slovenských základných a stredných školách.

Čítať celý článok

 

04. november 2020

Deň materských škôl (4. november)

Pri príležitosti Dňa materských škôl sa v spolupráci so Slovenským výborom Svetovej organizácie pre predškolskú výchovu prihovára zamestnancom materských škôl riaditeľka Štátneho pedagogického ústavu Miroslava Hapalová.

Čítať celý článok

 

23. október 2020

2. ročník medzinárodného dňa učiteľov francúzskeho jazyka

Radi by sme Vás informovali, že Francúzsky inštitút na Slovensku v spolupráci s Veľvyslanectvom Francúzskej republiky na Slovensku organizujú v rámci 2. ročníka Medzinárodného dňa učiteľov francúzskeho jazyka aktivity pre učiteľov, žiakov a študentov, aby im prejavili v tento deň svoju vďaku za každodenné úsilie v prospech francúzskeho jazyka.

Čítať celý článok

 

23. október 2020

Európsky deň jazykov online 2020 - Vyhodnotenie workshopov pre učiteľov

V rámci Európskeho dňa jazykov online v dňoch od 7. 10. do 9. 10. 2020 sa organizovali aj workshopy pre učiteľov. Veríme, že Vás inšpirovali a získané poznatky Vám pomôžu pri Vašom profesijnom raste.

Čítať celý článok

 

21. október 2020

PUBLIKÁCIA NÁRODNOSTNÉ MENŠINY – ZOZNÁMME SA

Štátny pedagogický ústav vypracoval v spolupráci s odborníkmi publikáciu s názvom Národnostné menšiny – zoznámme sa. Zámerom publikácie je v limitovanom rozsahu predostrieť zdokumentované dejinné súvislosti života národnostných menšín na Slovensku.

Čítať celý článok

 

19. október 2020

Pozvánka na ONLINE seminár pre učiteľov ruského jazyka v základných školách

Štátny pedagogický ústav pozýva učiteľov ruského jazyka v základných školách, ktorí majú záujem dozvedieť sa praktické informácie o spôsoboch a metódach vyučovania ruského jazyka na 1.stupni základnej školy.

Čítať celý článok

 

15. október 2020

POZVÁNKA - ŠKOLENIE ŠKOLITEĽOV V OBLASTI ĽUDSKÝCH PRÁV A DEMOKRATICKÉHO OBČIANSTVA

Štátny pedagogický ústav v spolupráci s Európskym Wergeland Centrom, organizáciou Rady Európy, realizuje školenie školiteľov v oblasti ľudských práv a demokratického občianstva. Školenie, ktoré pozostáva z viacerých modulov, je realizované v rámci projektu s názvom „Inovatívne vzdelávanie učiteľov s cieľom zvýšiť ich interkultúrne kompetencie vo vzdelávacom procese rómskych žiakov“ v rámci programu Miestny rozvoj, znižovanie chudoby a inklúzia Rómov financovaného z Nórskych grantov a zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

Čítať celý článok

 

13. október 2020

Súťaž Európsky deň jazykov 2020 v našej škole

Každoročne 26. septembra sa oslavuje Európsky deň jazykov, ktorý v roku 2001 vyhlásila Rada Európy. Cieľom Európskeho dňa jazykov je upozorniť na dôležitosť učenia sa jazykov, podporiť rozvoj viacjazyčnosti, jazykovej a kultúrnej rozmanitosti, interkultúrneho porozumenia i celoživotného vzdelávania. 

Pri príležitosti tohto dňa Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku a Štátny pedagogický ústav vyhlasujú súťaž Európsky deň jazykov 2020 v našej škole.

Čítať celý článok

 

13. október 2020

FILMTERATÚRA - SOFOKLES: Antigona

Je tu jedinečná šanca zapojiť sa do projektu Slovenského filmového divadla Filmteratúra. Slovenské filmové divadlo pre študentov stredných škôl pripravilo filmovú epizódu Sofokles: Antigona. Dielo Sofokles: Antigona je spracované ako filmová epizóda, ktorú si možno pozrieť na www.slovenskefilmovedivadlo.sk . Tieto predstavenia navštívilo už 74 000 študentov stredných škôl.

Čítať celý článok

 

09. október 2020

Európsky deň jazykov online - Kvíz z ruského jazyka

V rámci Európskeho dňa jazykov spúšťa Ruské centrum vedy a kultúry v Bratislave v spolupráci s Lipeckou štátnou technickou univerzitou (http://www.stu.lipetsk.ru) kultúrno-vzdelávací kvíz

Čítať celý článok

 

07. október 2020

Európsky deň jazykov online – kvízy

Európsky deň jazykov prináša Kvízy v rôznych jazykoch. Viac sa dočítate v článku.

Čítať celý článok

 

07. október 2020

Európsky deň jazykov online – program podujatia, registrácia na workshopy

Približujeme informácie ku Európskemu dňu jazykov. Viac sa dočítate v článku.

Čítať celý článok

 

01. október 2020

ONLINE seminár: Je racionálna výživa súčasťou zdravého životného štýlu detí?

Štátny pedagogický ústav Vás pozýva na ONLINE seminár. Bližšie informácie a pozvánka v článku.

Čítať celý článok

 

29. september 2020

Študenti pedagogiky pomôžu žiakom, ktorí pre pandémiu ostali mimo vyučovania

Študenti pedagogiky pomôžu žiakom, ktorí pre pandémiu ostali mimo vyučovania

Žiakom základných škôl, ktorí vypadli zo vzdelávania počas pandémie koronavírusu pomôžu s doučovaním študenti vysokých škôl. Nový program rezortu školstva zastreší päť pedagogických fakúlt z celého Slovenska. Zástupcovia škôl dnes podpísali Memorandum o spolupráci so Štátnym pedagogickým ústavom a Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Čítať celý článok

 

25. september 2020

Európsky deň jazykov online

Z iniciatívy Rady Európy každoročne od roku 2001 dvadsiaty šiesty september oslavujeme ako Európsky deň jazykov. Cieľom Európskeho dňa jazykov je upozorniť na dôležitosť učenia sa jazykov, podporiť rozvoj viacjazyčnosti, jazykovej a kultúrnej rozmanitosti, interkultúrneho porozumenia a celoživotného vzdelávania.

Čítať celý článok