Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

    


Aktuality

01. október 2021

Zapojte svoju školu do súťaže „Európsky deň jazykov 2021 – Jazyky okolo nás“

Zastúpenie Európskej komisie, Kancelária Generálneho riaditeľstva pre preklad a Štátny pedagogický ústav vyhlasujú súťaž „Európsky deň jazykov 2021 – Jazyky okolo nás“. Do súťaže sa môžu zapojiť všetky základné a stredné školy, ktoré sú zaradené do siete škôl a školských zariadení Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Súťaž v štyroch kategóriách bude prebiehať do 15. októbra 2021.

Čítať celý článok

 
Výzva na prihlasovanie na inovačné vzdelávanie v programe Technika hrou v predprimárnom vzdelávaní

01. október 2021

Výzva na prihlasovanie na inovačné vzdelávanie v programe Technika hrou v predprimárnom vzdelávaní

Štátny pedagogický ústav poskytuje vzdelávanie v profesijnom rozvoji podľa zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Čítať celý článok

 

28. september 2021

Štátny pedagogický ústav hľadá odborníkov, ktorí budú pracovať na zmenách pre kvalitnejšie vzdelávanie

Hľadáme ľudí do rozširujúceho sa tímu Štátneho pedagogického ústavu, ktorí nám pomôžu pri príprave a implementácií zmien vo vzdelávaní, ktoré sa budú týkať nového kurikula pre základné školy a nastavovaní kvalitnejšej podpory vo vzdelávaní.

Čítať celý článok

 

27. september 2021

Program podujatia Európsky deň jazykov online 2021 a registrácia na workshopy

Štátny pedagogický ústav a Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku – kancelária Generálneho riaditeľstva pre preklad v spolupráci s kultúrnymi inštitútmi pôsobiacimi na Slovensku a vybranými zástupcami učiteľov a učiteliek pripravujú vzdelávacie podujatie Európsky deň jazykov online.

Čítať celý článok

 

26. september 2021

Novela školského zákona otvorí cestu pre potrebné zmeny v obsahu a formách vzdelávania

Novelou školského zákona, ktorú v lete schválila vláda SR, sa bude zaoberať parlament na prebiehajúcej schôdzi. Štátny pedagogický ústav považuje navrhované úpravy zákona za kľúčové pre pripravované zmeny v obsahu a formách vzdelávania. Tie majú za cieľ slovenské školstvo zmodernizovať a priblížiť potrebám 21. storočia.

Čítať celý článok

 
Uskutočnilo sa tretie stretnutie pracovnej skupiny pre nadpredmetovú hodnotovú výchovu vo vzdelávaní

21. september 2021

Uskutočnilo sa tretie stretnutie pracovnej skupiny pre nadpredmetovú hodnotovú výchovu vo vzdelávaní

Štátny pedagogický ústav v spolupráci s Nadáciou Zastavme korupciu organizoval dňa 20.9.2021 (v online priestore) 3. zasadnutie pracovnej skupiny pre nadpredmetovú hodnotovú výchovu vo vzdelávaní.

Čítať celý článok

 
Žiaci a žiačky budú mať možnosť vyjadrovať sa k pripravovaným zmenám vo vzdelávaní

16. september 2021

Žiaci a žiačky budú mať možnosť vyjadrovať sa k pripravovaným zmenám vo vzdelávaní

Do tvorby nového štátneho vzdelávacieho programu pre základné školy budú zapojení aj žiaci a žiačky, ktorí sa stretnú v novovzniknutom poradnom orgáne Štátneho pedagogického ústavu (ŠPÚ) a IUVENTY – Slovenského inštitútu mládeže. Prihlášku do Žiackeho poradného výboru zaslalo viac ako 250 mladých ľudí zo základných a stredných škôl. Komisia v záverečnom kole vybrala 16 žiakov a žiačok, ktorí budú rovnomerne zastupovať všetky kraje Slovenska, základné aj stredné školy.

Čítať celý článok

 
Vzdelávacie podujatie „Európsky deň jazykov on-line“

14. september 2021

Vzdelávacie podujatie „Európsky deň jazykov on-line“

Milí učitelia, milé učiteľky, 
Milí žiaci, milé žiačky,

Chceli by ste sa zapojiť do zaujímavých on-line workshopov z cudzích jazykov? Máte záujem dozvedieť sa s akými výzvami sa stretávajú nielen učitelia slovenského jazyka na národnostne zmiešanom území? Potrebujete inšpirácie, ako učiť inovatívne a zaujímavo? Čo viete o jazykoch národnostných menšín? Radi by ste spoznali aj nie úplne známe jazyky, ktoré vstupujú do života ľudí na Slovensku v rôznych kontextoch a situáciách?

Čítať celý článok

 
Metodické odporúčanie k výchovno-vzdelávaciemu procesu v školách v školskom roku 2021/2022

14. september 2021

Metodické odporúčanie k výchovno-vzdelávaciemu procesu v školách v školskom roku 2021/2022

S ohľadom na organizačnú náročnosť, rôzne možnosti pre dištančné vzdelávanie žiakov a pretrvávajúce rozdiely vo vedomostiach, zručnostiach a spôsobilostiach žiakov vyplývajúce z predchádzajúcich školských rokov pripravil Štátny pedagogický ústav Metodické odporúčanie k výchovno-vzdelávaciemu procesu v školách v školskom roku 2021/2022.

Čítať celý článok

 
Štátny pedagogický ústav (ŠPÚ) v spolupráci s Nadáciou Zastavme korupciu zorganizoval webinár pre triednych učiteľov/učiteľky pod názvom: „Ako viesť svoju triedu k férovosti“

02. september 2021

Štátny pedagogický ústav (ŠPÚ) v spolupráci s Nadáciou Zastavme korupciu zorganizoval webinár pre triednych učiteľov/učiteľky pod názvom: „Ako viesť svoju triedu k férovosti“

Dňa 30.8.2021 sa uskutočnil webinár (online formou) pre triednych učiteľov/ky základných škôl z celého Slovenska. Zúčastnilo sa ho takmer 70 pedagógov a pedagogičiek.

Čítať celý článok

 
Nový štátny vzdelávací program pripravujú aj učiteľky a učitelia z praxe

26. august 2021

Nový štátny vzdelávací program pripravujú aj učiteľky a učitelia z praxe

Práce na zmenách obsahu a formy vzdelávania, ktoré sú súčasťou Plánu obnovy a odolnosti, pokračujú aj počas letného obdobia. Užšie pracovné tímy ústrednej komisie pre predprimárne a základné vzdelávanie v súčasnosti pripravujú návrh Úvodu do kurikula základného vzdelávania, ktorý zohľadní potreby 21. storočia. Do komisií, ktoré vznikli na základe otvorenej výzvy Štátneho pedagogického ústavu, je zapojených 256 ľudí. Polovicu z nich tvoria ľudia z pedagogickej praxe – učitelia a riaditelia na základných školách a učitelia profesijného rozvoja. Dokument bude v priebehu jesene dostupný na verejnú konzultáciu.

Čítať celý článok

 

26. august 2021

Výzva na prihlasovanie záujemcov o spoluprácu v ústrednej komisii pre umelecké vzdelávanie v základných umeleckých školách

Štátny pedagogický ústav zriaďuje nový poradný orgán Ústrednú komisiu pre umelecké vzdelávanie v základných umeleckých školách (KUV). Cieľom komisie bude prerokovávať zmeny vo vzdelávaní v ZUŠ, spolupracovať na tvorbe štátneho vzdelávacieho programu pre ZUŠ, poskytovať pomoc a poradenstvo pri tvorbe a realizácii školských vzdelávacích programov v praxi a pod.

Čítať celý článok

 

25. august 2021

Európsky deň jazykov 2021

26. september – Európsky deň jazykov, ktorý vyhlásila Rada Európy v roku 2001 počas Európskeho roka jazykov, si školy v členských krajinách každoročne pripomínajú prostredníctvom rôznorodých aktivít (napríklad súťaží, kvízov, besied, školských rozhlasových vysielaní, športových podujatí).

Čítať celý článok

 

25. august 2021

Efektívna výučba filozofie pre stredné školy (súbor metodických listov)

Štátny pedagogický ústav vypracoval v súčinnosti s odborníkmi na výučbu filozofie z radov stredoškolských pedagógov elektronickú publikáciu s názvom EFEKTÍVNA VÝUČBA FILOZOFIE CEZ STANOVANIE A RIEŠENIE NOSNÝCH PROBLÉMOV NA HODINÁCH OBČIANSKEJ NÁUKY NA STREDNÝCH ŠKOLÁCH (metodické a didaktické podnety).

Čítať celý článok

 

18. august 2021

Stretnutie učiteľov nemeckého jazyka a učiteľov zo škôl s vyučovaním nemeckého jazyka

Štátny pedagogický ústav v Bratislave v spolupráci s Edukácia @ Internet organizuje dňa 26. augusta 2021 v Štátnom pedagogickom ústave stretnutie učiteľov nemeckého jazyka a učiteľov zo škôl s vyučovaním nemeckého jazyka.

Čítať celý článok