Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky


08.11.2021

Výzva pre materské školy, poskytovateľov povinného predprimárneho vzdelávania a inštitúcie pripravujúce budúcich učiteľov: možnosť bezplatného objednania publikácií k zavádzaniu povinného predprimárneho vzdelávania

Publikácia Povinné predprimárne vzdelávanie: Sprievodca cieľmi a obsahom ponúka dobrý prehľad o tom, čo má byť v povinnom predprimárnom vzdelávaní obsiahnuté bez ohľadu na to, či prebieha v materskej škole, v zariadení zapísanom v registri poskytovateľov povinného predprimárneho vzdelávania alebo ako individuálne vzdelávanie.

Publikácia Dieťa hovoriace iným jazykom: možnosti kompenzačnej podpory v predškolskom vzdelávaní je dôležitou metodickou podporou v situácii, ak do materskej školy príde dieťa, ktoré nerozumie jazyku, ktorým sa v nej hovorí. 

Publikácie je možné si objednať bezplatne kliknutím na uvedený link a vyplnením krátkeho formulára: https://forms.gle/m3dS6feA1rSRV8k16

Publikácie Vám zašleme na Vami uvedenú adresu.

Kontakt: miroslava.visnovska@statpedu.sk