Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky


Aktuality

07. október 2020

Európsky deň jazykov online – kvízy

Európsky deň jazykov prináša Kvízy v rôznych jazykoch. Viac sa dočítate v článku.

Čítať celý článok

 

07. október 2020

Európsky deň jazykov online – program podujatia, registrácia na workshopy

Približujeme informácie ku Európskemu dňu jazykov. Viac sa dočítate v článku.

Čítať celý článok

 

01. október 2020

ONLINE seminár: Je racionálna výživa súčasťou zdravého životného štýlu detí?

Štátny pedagogický ústav Vás pozýva na ONLINE seminár. Bližšie informácie a pozvánka v článku.

Čítať celý článok

 

29. september 2020

Študenti pedagogiky pomôžu žiakom, ktorí pre pandémiu ostali mimo vyučovania

Študenti pedagogiky pomôžu žiakom, ktorí pre pandémiu ostali mimo vyučovania

Žiakom základných škôl, ktorí vypadli zo vzdelávania počas pandémie koronavírusu pomôžu s doučovaním študenti vysokých škôl. Nový program rezortu školstva zastreší päť pedagogických fakúlt z celého Slovenska. Zástupcovia škôl dnes podpísali Memorandum o spolupráci so Štátnym pedagogickým ústavom a Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Čítať celý článok

 

25. september 2020

Európsky deň jazykov online

Z iniciatívy Rady Európy každoročne od roku 2001 dvadsiaty šiesty september oslavujeme ako Európsky deň jazykov. Cieľom Európskeho dňa jazykov je upozorniť na dôležitosť učenia sa jazykov, podporiť rozvoj viacjazyčnosti, jazykovej a kultúrnej rozmanitosti, interkultúrneho porozumenia a celoživotného vzdelávania.

Čítať celý článok

 

24. september 2020

Projekt Inovatívne vzdelávanie učiteľov s cieľom zvýšiť ich interkultúrne kompetencie vo vzdelávacom procese rómskych žiakov

ŠPÚ pokračuje v realizácii úspešného preddefinovaného projektu „Inovatívne vzdelávanie učiteľov s cieľom zvýšiť ich interkultúrne kompetencie vo vzdelávacom procese rómskych žiakov“

Čítať celý článok

 

18. september 2020

VIDEO: Žiaci aj učitelia budú mať v škole menej stresu, vysvetľujú zmeny vo vzdelávaní odborníci na pedagogiku

Pozrite si video ministerstva školstva s expertmi Štátneho pedagogického ústavu o možnostiach nového spôsobu výučby pre školy, ktoré sa zapoja do pilotného overovania upravených Rámcových učebných plánov a vzdelávacích štandardov. Pri novom spôsobe výučby budú mať žiaci aj učitelia na zvládnutie štátom predpísaného učiva väčší priestor. Odborníci na pedagogiku Petra Fridrichová a Branislav Pupala v rozhovore pre EDU TV vysvetľujú, čo nový model prinesie žiakom, učiteľom a rodičom, či budú školy rozdávať vysvedčenia na konci cyklu a nie ročníka a prečo si myslia, že školy budú menej stresujúce a vzdelávanie efektívnejšie.

Čítať celý článok

 

16. september 2020

Pozvánka na seminár na tému multilingvizmu a jazykovej podpory žiakov - cudzincov

Štátny pedagogický ústav pod záštitou Európskeho centra pre moderné jazyky Rady Európy realizuje 13. – 14. októbra 2020 on-line seminár Podpora multilingválnych tried na tému multilingvizmu a jazykovej podpory žiakov-cudzincov. Dvojdňový seminár vedený expertmi Rady Európy je určený pre základné školy a školy s osemročným vzdelávacím programom (nižšie ročníky), ktoré sa zaujímajú o prínos multilingválneho prostredia a výučbu žiakov-cudzincov.

Čítať celý článok

 

11. september 2020

Prítomnosť UNESCO vo vzdelávaní v Slovenskej republike - 4. ročník súťaže

Štátny pedagogický ústav v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR, Ministerstvom zahraničných vecí SR a SK UNESCO vyhlasuje 4. ročník súťaže Prítomnosť UNESCO vo vzdelávaní v Slovenskej republike. Do súťaže sa môžu zapojiť učitelia všetkých vyučovacích predmetov, nakoľko téma je veľmi široká. Podmienkou zapojenia sa do súťaže je vypracovanie metodického listu. Očakávame, že do súťaže sa prihlásia učitelia z rôznych stupňov škôl, pretože téma UNESCO v školskom systéme rezonuje na rôznych úrovniach od materskej školy až po maturitu. Termín ukončenia prihlasovania sa do súťaže je 30. október 2020.

Čítať celý článok

 

09. september 2020

Národný projekt Profesijný rozvoj učiteľov - TEACHERS

Metodicko-pedagogické centrum v spolupráci so Štátnym pedagogickým ústavom pripravuje národný projekt Profesijný rozvoj učiteľov (TEACHERS). Hlavným cieľom projektu je podporiť profesijný rozvoj pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov pri zavádzaní a realizácii zmien v školách a školských zariadeniach, vrátane zvládania krízovej, postkrízovej situácie a dopadov súvisiacich s prerušením vyučovania v školách a školských zariadeniach (ďalej len školách) v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19.

Čítať celý článok

 

03. september 2020

Európsky deň jazykov 2020

Dvadsiaty šiesty september – Európsky deň jazykov, ktorý vyhlásila Rada Európy v roku 2001 počas Európskeho roka jazykov, si školy v členských krajinách každoročne pripomínajú prostredníctvom rôznorodých aktivít (napríklad súťaží, kvízov, besied, školských rozhlasových vysielaní, športových podujatí). Cieľom Európskeho dňa jazykov je upozorniť na dôležitosť učenia sa jazykov, podporiť rozvoj viacjazyčnosti, jazykovej a kultúrnej rozmanitosti, interkultúrneho porozumenia i celoživotného vzdelávania. Bližšie informácie k Európskemu dňu jazykov, rady pre organizátorov podujatí v základných a stredných školách, námety pre učiteľov, materiály a súbory na stiahnutie sú k dispozícii na webovom sídle Európskeho centra pre moderné jazyky Rady Európy (ďalej i ECML): http://edl.ecml.at/. 

Čítať celý článok

 

18. august 2020

Rezort školstva je na nový školský rok pripravený

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR nechce z dôvodu šírenia koronavírusu zatvárať školy celoplošne. Preto vytvorilo manuál, ktorý stanovuje základné prevádzkové podmienky od materských až po vysoké školy po dobu trvania pandémie. Jednotlivé fázy predstavil na utorkovej tlačovej konferencii šéf rezortu školstva Branislav Gröhling.

Čítať celý článok

 

21. júl 2020

Rozhodnutie ministra školstva o predĺžení platnosti Koncepcie vyučovania slovenského jazyka a slovenskej literatúry v školách s vyučovacím jazykom maďarským

Na základe žiadosti Štátneho pedagogického ústavu vydalo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Dodatok ku Koncepcii vyučovania slovenského jazyka a slovenskej literatúry v školách s vyučovacím jazykom maďarským schválenej Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky dňa 3. decembra 2018 pod č. 2018/9294:1-12AA na roky 2018 – 2020.

Čítať celý článok

 

02. júl 2020

Portál Učíme na diaľku v gescii ŠPÚ oceňuje v prieskume spokojnosti väčšina užívateľov

Ďakujem Vám za všetko, čo ste pre nás učiteľov, žiakov a rodičov robili počas celého obdobia karantény. Vďaka, že ste mysleli aj na také detaily, ako sú zápisy v triednej knihe. Výborná pomôcka. Prajem Vám všetkým pevné zdravie, pokoj, dobro a Božie požehnanie :-)."

Čítať celý článok

 

01. júl 2020

Webinár ŠPÚ o letných školách

Pozrite si náš nový webinár o letných školách, na ktoré Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR môže poskytnúť finančný príspevok. Školy sa môžu zapojiť do výzvy na predloženie žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov na rozvojový projekt zameraný na organizáciu Letnej školy do 26.6.2020.

Čítať celý článok