Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

    


Aktuality

Publikácie k vyučovaniu slovenského jazyka a slovenskej literatúry v základných školách s vyučovacím jazykom maďarským

20. január 2022

Publikácie k vyučovaniu slovenského jazyka a slovenskej literatúry v základných školách s vyučovacím jazykom maďarským

Štátny pedagogický ústav zverejnil publikácie k vyučovaniu slovenského jazyka a slovenskej literatúry v základných školách s vyučovacím jazykom maďarským

Čítať celý článok

 

18. január 2022

Termíny na prihlásenie sa k verejným prezentáciám východiskových dokumentov zmien vo vzdelávaní

Štátny pedagogický ústav organizuje verejné prezentácie (online) východiskových dokumentov, ktoré predstavujú zámery a ciele pripravovaných zmien.

Čítať celý článok

 

18. január 2022

Štátny pedagogický ústav predstavuje nový vzdelávací portál www.spolu-together-jekhetane.sk

Školy a pedagógovia môžu využiť inovatívnu online platformu, ktorá výrazným spôsobom skvalitňuje vzdelávanie žiakov a študentov o rómskej kultúre, histórii a jazyku.

Čítať celý článok

 

17. január 2022

Školenie školiteľov v oblasti ľudských práv a demokratického občianstva

Štátny pedagogický ústav (ŠPÚ) v spolupráci s Európskym Wergeland Centrom (EWC), partnerom Rady Európy, pripravuje v termíne 6. – 9. apríla 2022 školenie školiteľov v oblasti ľudských práv a demokratického občianstva pre pokročilých.

Čítať celý článok

 

14. január 2022

Interkultúrne vzdelávať v školách so žiakmi z rómskych komunít

Štátny pedagogický ústav (ŠPÚ) pripravuje inovatívny vzdelávací tréning „Interkultúrne vzdelávať v školách so žiakmi z rómskych komunít“, ktorý je určený pre pedagógov materských, základných a stredných škôl.

Čítať celý článok

 

13. január 2022

Predstavujeme úvodné dokumenty zmien v obsahu vzdelávania

Kritické myslenie, digitálne zručnosti, flexibilita a orientácia v možnostiach súčasného sveta sú oporné body pripravovanej zmeny nazvanej Vzdelávanie pre 21. storočie. Do pripomienkového konania pre odborníkov, učiteľov, rodičov a samotných žiakov vstupuje základný dokument podoby nového vzdelávania pre základné školy.

Čítať celý článok

 
OZNAM K SÚŤAŽI PEKNÁ MAĎARSKÁ REČ

12. január 2022

OZNAM K SÚŤAŽI PEKNÁ MAĎARSKÁ REČ

Štátny pedagogický ústav ako gestor súťaže Pekná maďarská reč oznamuje školám s vyučovacím jazykom maďarským, že termín organizovania školského kola sa predlžuje do 31. januára 2022.

Čítať celý článok

 

05. január 2022

Predstavujeme metodiku "Ako viesť svoju triedu k férovosti "

Hodnotové vzdelávanie na mnohých slovenských školách dlho neexistovalo. Triednické hodiny by sa teraz mohli premeniť na priestor, kde učitelia hovoria so žiakmi o korupcii. Zmenu na školy prináša spolupráca Nadácie Zastavme korupciu a Štátneho pedagogického ústavu.

Čítať celý článok

 

20. december 2021

Duševné vlastníctvo v školskom prostredí. Aké pravidlá musíme dodržiavať?

Vzdelávanie je tvorivá činnosť, pri ktorej vzniká množstvo originálnych diel, materiálov a pomôcok. Aké pravidlá musíme dodržiavať pri ich tvorbe a šírení? Inšpirujte sa praktickými návodmi a naučte žiakov využívať zdroje správne.

Čítať celý článok

 
Dodatok č. 10 k štátnemu vzdelávaciemu programu pre 2. stupeň základnej školy s vyučovacím jazykom národnostnej menšiny

15. december 2021

Dodatok č. 10 k štátnemu vzdelávaciemu programu pre 2. stupeň základnej školy s vyučovacím jazykom národnostnej menšiny

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR schválilo dňa 28.10.2021 pod číslom 2021/11733:21-C1630 Dodatok č. 10 k štátnemu vzdelávaciemu programu pre sekundárne vzdelávanie – 2.stupeň základnej školy s platnosťou od 1. septembra 2022.

Čítať celý článok

 

03. december 2021

Príprava pedagógov na štátnu jazykovú skúšku z rómskeho jazyka pokračuje

Štátny pedagogický ústav (ŠPÚ) v dňoch 26. 11. – 28. 11. 2021 uskutočnil vzdelávanie pre pedagógov so zámerom pripraviť ich odborne na štátnu jazykovú skúšku z rómskeho jazyka.

Čítať celý článok

 

23. november 2021

Pozvánka na konferenciu MIND

V dňoch 29.11. a 30.11.2021 sa uskutoční MIND konferencia , ktorú organizuje Štátny pedagogický ústav v spolupráci s Goetheho inštitútom v Bratislave a Edukácia@Internet.

Čítať celý článok

 

23. november 2021

Vyhlásenie súťaže - Poznaj Slovenskú reč

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vyhlásilo ďalší ročník súťaže Poznaj slovenskú reč.

Čítať celý článok

 

23. november 2021

Vyhlásenie súťaže - Pekná Maďarská reč

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vyhlásilo ďalší ročník súťaže Pekná maďarská reč – Szép Magyar Beszéd.

Čítať celý článok

 

22. november 2021

Vyhodnotenie súťaže Európsky deň jazykov 2021 – Jazyky okolo nás

Pri príležitosti Európskeho dňa jazykov, ktorý sa každoročne oslavuje 26. septembra, Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku a Štátny pedagogický ústav vyhlásili súťaž Európsky deň jazykov 2021 – Jazyky okolo nás. Školu mohli do súťaže prihlásiť učitelia do 15. októbra 2021. Súťažné príspevky sa vyhodnocovali v troch kategóriách: výtvarná, literárna a audiovizuálna. Celkovo bolo prihlásených viac ako 200 škôl.

Čítať celý článok