Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

    


Aktuality

18. február 2021

Regionálny okrúhly stôl online LELLE2 „Učme sa, ako sa učiť.“

Štátny pedagogický ústav v spolupráci so strednou školu CSŠ Marianum v Komárne bude realizovať okrúhly stôl v rámci medzinárodného projektu LELLE2 „Učme sa, ako sa učiť“. Cieľom tohto podujatia je oboznámiť účastníkov okrúhleho stola o realizovaných aktivitách projektu a o intelektuálnych výstupoch projektu.

Čítať celý článok

 

15. február 2021

Prieskum o vplyve pandémie Covid-19 na jazykové vzdelávanie v Európe

Európske centrum pre moderné jazyky Rady Európy (ďalej "ECML") sa zameriava na kľúčové otázky z oblasti jazykového vzdelávania, podporu excelentnosti, inovácie a efektivity v rôznych kontextoch oblasti vyučovania a učenia sa jazykov. Jeho hlavnou úlohou je napomáhať členským štátom efektívne implementovať jazykovú politiku do praxe.

Čítať celý článok

 

08. február 2021

Online vzdelávanie pedagógov v rómskom jazyku a rómskej kultúre

Štátny pedagogický ústav bude realizovať online vzdelávanie v oblastiach rómskeho jazyka a rómskej kultúry pre pedagogických zamestnancov materských a základných škôl, ktoré je podporené a financované z Fondu na podporu kultúry národnostných menšín.

Čítať celý článok

 

05. február 2021

Postupný návrat detí do škôl je správnym a potrebným krokom

Štátny pedagogický ústav a Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie vítajú rozhodnutie, ktoré umožní postupný návrat detí do škôl. Poukazujú na negatívny vplyv zatvorených škôl nielen v súvislosti s procesom vzdelávania, ale aj psychickým zdravím detí. Hoci citlivo vnímajú obavy časti rodičovskej a pedagogickej verejnosti, s rešpektovaním regionálnej situácie a pri dodržaní prísne nastavených epidemiologických opatrení považujú návrat detí do škôl za správny a potrebný.

Čítať celý článok

 

29. január 2021

Bezplatné webináre pre manažment a zamestnancov škôl pokračujú aj v druhom polroku

Štátny pedagogický ústav poskytuje počas epidémie koronavírusu podporu učiteľom, riaditeľom či rodičom. Okrem publikovania záväzných rozhodnutí a metodických usmernení na portáli Učíme na diaľku, realizuje pravidelne od jesene 2020 aj bezplatné webináre pre manažment škôl, pedagogických a odborných zamestnancov a zamestnankyne. Keďže záujem o túto formu pomoci neutícha, webináre budú pokračovať aj v druhom polroku tohto školského roka.

Čítať celý článok

 

21. január 2021

Oznam k súťaži Pekná maďarská reč

Štátny pedagogický ústav ako gestor súťaže Pekná maďarská reč oznamuje školám s vyučovacím jazykom maďarským, že vzhľadom na aktuálnu pandemickú situáciu termín organizovania dištančnej formy školského kola sa predlžuje do 29. januára 2021.
Predĺženie termínu sa týka všetkých súťažných kategórií súťaže.

Čítať celý článok

 

20. január 2021

Voľné pracovné pozície

Štátny pedagogický ústav hľadá nových kolegov či kolegyne, ktoré majú chuť podieľať sa na pripravovaných zmenách v školstve. Aktuálne obsadzovanými pozíciami sú: výskumný/á a vývojový/á zamestnanec/kyňa pre matematické vzdelávanie, hlavný odborný riešiteľ podaktivity NP Teachers, mzdový/á účtovník/čka a personalista, informatik/čka.

Čítať celý článok

 

12. január 2021

Hľadajú sa tvorcovia databázy krátkych vzdelávacích videí

Učíte na základnej škole? Máte chuť zapojiť sa do tvorby digitálneho učiva? Štátny pedagogický ústav aktuálne vytvára databázu krátkych vzdelávacích videí a hľadá učiteľov a učiteľky pre predmety 1. - 5. ročníka základných škôl s vyučovacím jazykom slovenským, s vyučovacím jazykom národnostnej menšiny aj pre školy s vyučovaním jazyka národnostnej menšiny.

Čítať celý článok

 

12. január 2021

Vzdelávanie pre učiteľov v metodike CLIL

V dňoch 21. januára a 5. februára sa uskutoční vzdelávanie pre učiteľov základných a stredných škôl zamerané na metodiku CLIL. Školiteľmi budú uznávaní odborníci v oblasti CLIL, Kevin Schuck (AJ) a Oliver Meyer (NJ).

Čítať celý článok

 

08. január 2021

Vzdelávanie žiakov prvého stupňa základných škôl opäť podporí televízne vyučovanie - Relácia školský klub

Štátny pedagogický ústav v spolupráci s verejnoprávnou televíziou RTVS, neziskovou organizáciou Indícia a Pedagogickou fakultou Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici zareagovali na aktuálnu situáciu a pripravili ďalšie pokračovanie televízneho vyučovania. Relácia Školský klub je určená žiakom a učiteľom prvého stupňa základných škôl a nadväzuje na vysielanie z jesenných mesiacov minulého roka.

Čítať celý článok

 

31. december 2020

Učitelia sa pandémii postavili čelom. Štátny pedagogický ústav stál pri nich.

Bratislava, 31. decembra 2020 - Štátny pedagogický ústav zareagoval na pandemickú situáciu hneď na jar tohto roka. Od začiatku apríla spustil v spolupráci ministerstvom školstva, viacerými mimovládnymi organizáciami a pedagogickými fakultami portál Učíme na diaľku, ktorý odvtedy slúži ako nástroj oficiálnej komunikácie a priamej podpory učiteľom, riaditeľom či rodičom počas epidémie koronavírusu. Okrem publikovania záväzných rozhodnutí a usmernení je prostredníctvom portálu poskytované priame poradenstvo, sú realizované webináre pre pedagogických a odborných zamestnancov a zverejňované ďalšie nástroje pomoci a podpory pre učiteľov, žiakov a ich rodičov.

Čítať celý článok

 

18. december 2020

Víťazi ankety Top učiteľ/učiteľka cudzích jazykov

V októbri 2020 vyhlásil Štátny pedagogický ústav anketu Top učiteľ/učiteľka cudzích jazykov, ktorá prebiehala do konca novembra 2020. Do ankety bolo poslaných 55 nominácií v troch kategóriách: základné školy, stredné školy, jazykové školy.

Čítať celý článok

 

18. december 2020

Systémová podpora vzdelávania rómskej národnostnej menšiny prostredníctvom inovatívnych projektov

Preddefinovaný projekt Štátneho pedagogického ústavu reflektuje právo rómskej menšiny všestranne sa rozvíjať a vzdelávať sa v materinskom rómskom jazyku, rómskej kultúre a histórii.

Čítať celý článok

 

17. december 2020

Usmernenie - Poznaj slovenskú reč

Štátny pedagogický ústav ako gestor súťaže Poznaj slovenskú reč vydáva usmernenie k organizácii dištančnej formy školského kola súťaže v školskom roku 2020/2021 v zmysle platných protipandemických opatrení a v zmysle platného Organizačného poriadku súťaže č. 2017-12374/39423:2-10IO s účinnosťou od 1. 1. 2018. Usmernenie sa týka všetkých súťažných kategórií súťaže.

Čítať celý článok

 

17. december 2020

Usmernenie - Pekná maďarská reč

Štátny pedagogický ústav ako gestor súťaže Pekná maďarská reč vydáva usmernenie k organizácii dištančnej formy školského kola súťaže v školskom roku 2020/2021 v zmysle platných protipandemických opatrení a v zmysle platného Organizačného poriadku súťaže č. 2017-12659/39357:2-10IO s účinnosťou od 1. 1. 2018. Usmernenie sa týka všetkých súťažných kategórií súťaže.

Čítať celý článok