Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

    


Aktuality

13. apríl 2022

Pozývame na diskusný panel 28. apríla. Témou bude vzdelávanie v ukrajinčine

V školách na Slovensku pribúdajú deti utečencov. K dispozícii je čoraz viac materiálov a platforiem na vzdelávanie v ukrajinčine. Na stretnutí vo štvrtok 14. apríla o 15:00 sa môžete podeliť o svoje skúsenosti a vypočuť si skúseností kolegov a kolegýň z celého Slovenska.

Čítať celý článok

 

12. apríl 2022

Pozvánka na workshop: PODPORA MULTILINGVÁLNYCH TRIED

Štátny pedagogický ústav pod záštitou Európskeho centra pre moderné jazyky Rady Európy realizuje 5. – 6. mája 2022 v Bratislave prezenčný workshop na tému multilingvizmu a jazykovej podpory žiakov-cudzincov.

Čítať celý článok

 

11. apríl 2022

ŠPÚ podporil II. ročník Memoriálu Eleny Lackovej

Záujemcovia môžu posielať svoje príspevky do 9. mája 2022. Súťaž v rómskom jazyku je pre deti a mládež do 18 rokov.

Čítať celý článok

 

06. apríl 2022

Pravidelný diskusný panel pre školy, ktoré prijali deti z Ukrajiny

Štátny pedagogický ústav sa rozhodol vytvoriť pravidelnú diskusnú platformu pre všetkých učiteľov a učiteľky, ktorých školy začleňujú deti z Ukrajiny.

Čítať celý článok

 

01. apríl 2022

Prehľad externých zdrojov na aktivity v triedach, kde sú začlenené deti cudzincov

Prichádzajú do vašich tried deti zo zahraničia? Začleňuje vaša škola do vyučovania žiakov a žiačky z Ukrajiny? Pozrite si prehľad zaujímavých zdrojov na vzdelávacie aktivity.

Čítať celý článok

 

01. apríl 2022

Metodické odporúčanie k organizácii výchovy a vzdelávania v triedach základných škôl so žiakmi z Ukrajiny

Štátny pedagogický ústav pripravil metodické odporúčanie, ktoré školám prináša prehľadné informácie o prijímaní detí z Ukrajiny, zaraďovaní do ročníkov, procese adaptácie, personálnej podpore ale aj návrhy na úpravy v organizácii vyučovania.

Čítať celý článok

 

29. marec 2022

Otvárame e-prihlášky na inovačné vzdelávanie pre učiteľov francúzskeho jazyka na Slovensku

Štátny pedagogický ústav v spolupráci s Francúzskym inštitútom na Slovensku otvára v školskom roku 2022/2023 inovačné vzdelávanie pre učiteľov francúzskeho jazyka na Slovensku s názvom „Nové trendy vo výučbe francúzskeho jazyka ako cudzieho jazyka v základných a stredných školách na Slovensku“.

Čítať celý článok

 

28. marec 2022

Pozývame vás na webinár: Máme v triede žiaka/žiačku z Ukrajiny

Štátny pedagogický ústav pripravuje vo štvrtok 31. marca o 15:00 moderovanú online diskusiu, kde bude priestor aj na zdieľanie skúseností učiteľov a učiteliek zo škôl, ktoré začali navštevovať žiaci a žiačky z Ukrajiny.

Čítať celý článok

 

23. marec 2022

Európsky deň jazykov oslavuje svoje 20. výročie výnimočnou knihou receptov. Nechýba medzi nimi ani torta zo Slovenska!

Európsky deň jazykov si pripomíname každoročne 26. septembra už od roku 2001. Európske centrum pre moderné jazyky sa rozhodlo 20. výročie tohto dňa osláviť netradične – knihou receptov Great Bake-Off. Do iniciatívy sa zapojili aj školy zo Slovenska.

Čítať celý článok

 

23. marec 2022

Zverejnili sme záznam z webinára: Ako žiakom pomôcť zorientovať sa v záplave informácií

V súvislosti s dianím na Ukrajine zorganizoval Štátny pedagogický ústav a projekt Učíme na diaľku webinár na tému dezinformácií a overovania zdrojov správ. Celý záznam je voľne dostupný.

Čítať celý článok

 

15. marec 2022

Otvorilo sa prihlasovanie do štvrtého ročníka súťaže AMARI ROMAŇI ČHIB – NAŠA RÓMČINA

Štátny pedagogický ústav v spolupráci so Súkromnou pedagogickou a sociálnou akadémiou v Košiciach pripravuje v školskom roku 2021/2022 štvrtý ročník literárnej súťaže v prednese poézie a prózy v rómskom jazyku pod názvom AMARI ROMAŇI ČHIB – Naša rómčina.

Čítať celý článok

 

10. marec 2022

Zverejnili sme záznam z webinára: Ako postupovať pri adaptácii detí a žiakov prichádzajúcich z Ukrajiny

Štátny pedagogický ústav zorganizoval špeciálny webinár o tom, ako v školách postupovať pri adaptácii detí a žiakov utekajúcich s rodinami pred vojnou na Ukrajine.

Čítať celý článok

 

07. marec 2022

Výzva pre materské školy na bezplatné doobjednanie publikácie na podporu detí s odlišným materinským jazykom v materských školách

Publikácia je dôležitou metodickou podporou v situácii, ak do materskej školy príde dieťa, ktoré nerozumie jazyku, ktorým sa v nej hovorí. Aktuálne môže poslúžiť pre materské školy prijímajúce deti z Ukrajiny.

Čítať celý článok

 

04. marec 2022

Webinár: Ako žiakom pomôcť zorientovať sa v záplave informácií?

Štátny pedagogický ústav v spolupráci s kolegami z tímu Učíme na diaľku prináša ďalší webinár v nadväznosti na situáciu v susednej Ukrajine. V stredu 9. marca bude cieľom podporiť pedagógov v oblasti mediálnej gramotnosti.

Čítať celý článok

 

03. marec 2022

Zverejňujeme doplňujúce vydanie slovenského prekladu Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky: učenie sa, vyučovanie, hodnotenie

Štátny pedagogický ústav s potešením oznamuje, že slovenský preklad Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky: učenie sa, vyučovanie, hodnotenie – doplňujúce vydanie je na svete!

Čítať celý článok