Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky


Aktuality

21. január 2021

Oznam k súťaži Pekná maďarská reč

Štátny pedagogický ústav ako gestor súťaže Pekná maďarská reč oznamuje školám s vyučovacím jazykom maďarským, že vzhľadom na aktuálnu pandemickú situáciu termín organizovania dištančnej formy školského kola sa predlžuje do 29. januára 2021.
Predĺženie termínu sa týka všetkých súťažných kategórií súťaže.

Čítať celý článok

 

20. január 2021

Voľné pracovné pozície

Štátny pedagogický ústav hľadá nových kolegov či kolegyne, ktoré majú chuť podieľať sa na pripravovaných zmenách v školstve. Aktuálne obsadzovanými pozíciami sú: výskumný/á a vývojový/á zamestnanec/kyňa pre matematické vzdelávanie, hlavný odborný riešiteľ podaktivity NP Teachers, mzdový/á účtovník/čka a personalista, informatik/čka.

Čítať celý článok

 

12. január 2021

Hľadajú sa tvorcovia databázy krátkych vzdelávacích videí

Učíte na základnej škole? Máte chuť zapojiť sa do tvorby digitálneho učiva? Štátny pedagogický ústav aktuálne vytvára databázu krátkych vzdelávacích videí a hľadá učiteľov a učiteľky pre predmety 1. - 5. ročníka základných škôl s vyučovacím jazykom slovenským, s vyučovacím jazykom národnostnej menšiny aj pre školy s vyučovaním jazyka národnostnej menšiny.

Čítať celý článok

 

12. január 2021

Vzdelávanie pre učiteľov v metodike CLIL

V dňoch 21. januára a 5. februára sa uskutoční vzdelávanie pre učiteľov základných a stredných škôl zamerané na metodiku CLIL. Školiteľmi budú uznávaní odborníci v oblasti CLIL, Kevin Schuck (AJ) a Oliver Meyer (NJ).

Čítať celý článok

 

08. január 2021

Vzdelávanie žiakov prvého stupňa základných škôl opäť podporí televízne vyučovanie - Relácia školský klub

Štátny pedagogický ústav v spolupráci s verejnoprávnou televíziou RTVS, neziskovou organizáciou Indícia a Pedagogickou fakultou Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici zareagovali na aktuálnu situáciu a pripravili ďalšie pokračovanie televízneho vyučovania. Relácia Školský klub je určená žiakom a učiteľom prvého stupňa základných škôl a nadväzuje na vysielanie z jesenných mesiacov minulého roka.

Čítať celý článok

 

31. december 2020

Učitelia sa pandémii postavili čelom. Štátny pedagogický ústav stál pri nich.

Bratislava, 31. decembra 2020 - Štátny pedagogický ústav zareagoval na pandemickú situáciu hneď na jar tohto roka. Od začiatku apríla spustil v spolupráci ministerstvom školstva, viacerými mimovládnymi organizáciami a pedagogickými fakultami portál Učíme na diaľku, ktorý odvtedy slúži ako nástroj oficiálnej komunikácie a priamej podpory učiteľom, riaditeľom či rodičom počas epidémie koronavírusu. Okrem publikovania záväzných rozhodnutí a usmernení je prostredníctvom portálu poskytované priame poradenstvo, sú realizované webináre pre pedagogických a odborných zamestnancov a zverejňované ďalšie nástroje pomoci a podpory pre učiteľov, žiakov a ich rodičov.

Čítať celý článok

 

18. december 2020

Víťazi ankety Top učiteľ/učiteľka cudzích jazykov

V októbri 2020 vyhlásil Štátny pedagogický ústav anketu Top učiteľ/učiteľka cudzích jazykov, ktorá prebiehala do konca novembra 2020. Do ankety bolo poslaných 55 nominácií v troch kategóriách: základné školy, stredné školy, jazykové školy.

Čítať celý článok

 

18. december 2020

Systémová podpora vzdelávania rómskej národnostnej menšiny prostredníctvom inovatívnych projektov

Preddefinovaný projekt Štátneho pedagogického ústavu reflektuje právo rómskej menšiny všestranne sa rozvíjať a vzdelávať sa v materinskom rómskom jazyku, rómskej kultúre a histórii.

Čítať celý článok

 

17. december 2020

Usmernenie - Poznaj slovenskú reč

Štátny pedagogický ústav ako gestor súťaže Poznaj slovenskú reč vydáva usmernenie k organizácii dištančnej formy školského kola súťaže v školskom roku 2020/2021 v zmysle platných protipandemických opatrení a v zmysle platného Organizačného poriadku súťaže č. 2017-12374/39423:2-10IO s účinnosťou od 1. 1. 2018. Usmernenie sa týka všetkých súťažných kategórií súťaže.

Čítať celý článok

 

17. december 2020

Usmernenie - Pekná maďarská reč

Štátny pedagogický ústav ako gestor súťaže Pekná maďarská reč vydáva usmernenie k organizácii dištančnej formy školského kola súťaže v školskom roku 2020/2021 v zmysle platných protipandemických opatrení a v zmysle platného Organizačného poriadku súťaže č. 2017-12659/39357:2-10IO s účinnosťou od 1. 1. 2018. Usmernenie sa týka všetkých súťažných kategórií súťaže.

Čítať celý článok

 

03. december 2020

Spolupráca s neziskovou organizáciou LEAF

Štátny pedagogický ústav a nezisková organizácia LEAF sa rozhodli podpísať Memorandum o spolupráci. Spoločnými silami chcú členom manažmentu škôl pomáhať zvládnuť výzvy, ktoré im prinieslo dištančné vzdelávanie, a to prostredníctvom organizácie pravidelných on-line stretnutí s odborníkmi.

Čítať celý článok

 

01. december 2020

4. ročník súťaže Prítomnosť UNESCO vo vzdelávaní v Slovenskej republike už má svojich víťazov

Štátny pedagogický ústav v spolupráci s Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky a SK UNESCO vyhlásil v roku 2020 4. ročník súťaže pre učiteľov všetkých stupňov a typov škôl Prítomnosť UNESCO vo vzdelávaní v Slovenskej republike. Súťaž už má svojich víťazov. Viac sa dočítate v článku.

Čítať celý článok

 

27. november 2020

Vyhlásenie súťaže - Poznaj Slovenskú reč

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vyhlásilo ďalší ročník súťaže Poznaj slovenskú reč.

Čítať celý článok

 

27. november 2020

Vyhlásenie súťaže - Pekná Maďarská reč

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vyhlásilo ďalší ročník súťaže Pekná maďarská reč – Szép Magyar Beszéd.

Čítať celý článok

 

24. november 2020

29. ročník celoslovenskej súťaže Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko

„Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko“ je literárno-výtvarná súťaž určená žiakom základných a stredných škôl v SR aj v zahraničí. Jej základným cieľom je vyvolať systematický záujem žiakov o slovenčinu a prispieť k rozvoju žiackej tvorivosti.

Čítať celý článok