Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky


03.11.2021

Vyhlásenie súťaže - Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko - 30. ročník

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Ministerstvo kultúry SR, Štátny pedagogický ústav, Vydavateľstvo SPN – Mladé letá, Matica slovenská, Spolok slovenských spisovateľov, Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied a Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí vyhlasujú 30. ročník celoslovenskej literárnej súťaže s medzinárodnou účasťou - Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko.

Cieľom súťaže je formou slohových prác, pokusov o umelecké vyjadrenie myšlienok prostredníctvom poézie a prózy rozvíjať systematický a hlbší záujem detí a mladých ľudí o slovenčinu, jej ľubozvučnosť a výrazovú bohatosť, upozorňovať na významné udalosti v živote Slovákov, na dejateľov, ktorí sa zapísali do histórie slovenského národa, udržiavať kultúrne tradície a formovať aktívny prístup k súčasnému dianiu.

30. ročník súťaže bude v znamení 160. výročia vzniku prvého slovenského gymnázia v Revúcej a 220. výročia osídlenia Kovačice Slovákmi. V roku 2022 si pripomenieme aj 260. výročie narodenia Antona Bernoláka, 200. výročie narodenia Janka Kráľa, 150. výročie narodenia Ľudmily Podjavorinskej, 150. výročie úmrtia Andreja Sládkoviča, 120. výročie narodenia Ľudovíta Fullu, 100. výročie narodenia Kláry Jarunkovej a 80. výročie úmrtia Aurela Bohuslava Stodolu.

Z významných zahraničných Slovákov dávame súťažiacim do pozornosti 120. výročie narodenia akademického maliara Kolomana Sokola, kľúčovej osobnosti slovenskej grafickej tvorby 20. storočia, pôsobiaceho v Kanade a Spojených štátoch amerických, 100. výročie narodenia Zlatka Klátika, autora literatúry pre deti a literárneho vedca zo Srbska, a  40. výročie úmrtia Jána Čajaka, redaktora, učiteľa a spisovateľa pôsobiaceho v Srbsku a Maďarsku, ktorý sa vo svojej tvorbe zameriaval na život Slovákov na Dolnej zemi. 

V jubilejnom 30. ročníku súťaže privítame aj príbehy detí a mladých ľudí zobrazujúce život v ich regióne, meste alebo obci, ako aj spracovanie tém o významných regionálnych osobnostiach a udalostiach. V súťažných prácach môžu žiaci a študenti na základe vlastných skúseností a postrehov vyjadriť svoj postoj k takým hodnotám, akými sú priateľstvo, rodina, pochopenie a pomoc iným.

Súťaž je určená pre žiakov a študentov všetkých typov a druhov základných a stredných škôl na území Slovenskej republiky a všetkých typov a druhov základných a stredných škôl, vzdelávacích centier, víkendových škôl a organizácií Slovákov žijúcich v zahraničí.

ZMENA: Nad rámec Organizačného poriadku súťaže ako reakciu na zhoršujúcu sa epidemiologickú situáciu ponúkame prihlasovateľom zo Slovenskej republiky možnosť zaregistrovať súťažné práce aj elektronicky na adrese:
https://form.jotform.com/212691717357058

Viac informácií, ako aj prihlášku, nájdete na stránke súťaže.