Štátny pedagogický ústav

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky

Od dnešného dňa sa môžu rodičia a odborníci zapojiť do diskusie o reforme obsahu vzdelávania

21.01.2022 19:14

Rozvoj digitálnych zručností, kritického myslenia žiakov aj nové stratégie učenia sa, ktoré budú viesť žiakov k používaniu poznatkov v bežných situáciách. To je cieľom...

Čítať celý článok

Termíny na prihlásenie sa k verejným prezentáciám východiskových dokumentov zmien vo vzdelávaní

18.01.2022 12:30

Štátny pedagogický ústav organizuje verejné prezentácie (online) východiskových dokumentov, ktoré predstavujú zámery a ciele pripravovaných zmien.

Čítať celý článok

Štátny pedagogický ústav predstavuje nový vzdelávací portál www.spolu-together-jekhetane.sk

18.01.2022 09:20

Školy a pedagógovia môžu využiť inovatívnu online platformu, ktorá výrazným spôsobom skvalitňuje vzdelávanie žiakov a študentov o rómskej kultúre, histórii a jazyku.

Čítať celý článok

Aktuality

21. január 2022

Od dnešného dňa sa môžu rodičia a odborníci zapojiť do diskusie o reforme obsahu vzdelávania

Rozvoj digitálnych zručností, kritického myslenia žiakov aj nové stratégie učenia sa, ktoré budú viesť žiakov k používaniu poznatkov v bežných situáciách. To je cieľom pripravovanej reformy obsahu vzdelávania, na ktorej pracovalo viac než 300 odborníkov z praxe. O jej podobe môžu od dnes diskutovať rodičia, učitelia ale aj odborníci z oblasti školstva prostredníctvom 9 online podujatí.

Čítať celý článok

 
Publikácie k vyučovaniu slovenského jazyka a slovenskej literatúry v základných školách s vyučovacím jazykom maďarským

20. január 2022

Publikácie k vyučovaniu slovenského jazyka a slovenskej literatúry v základných školách s vyučovacím jazykom maďarským

Štátny pedagogický ústav zverejnil publikácie k vyučovaniu slovenského jazyka a slovenskej literatúry v základných školách s vyučovacím jazykom maďarským

Čítať celý článok

 

18. január 2022

Termíny na prihlásenie sa k verejným prezentáciám východiskových dokumentov zmien vo vzdelávaní

Štátny pedagogický ústav organizuje verejné prezentácie (online) východiskových dokumentov, ktoré predstavujú zámery a ciele pripravovaných zmien.

Čítať celý článok

 

18. január 2022

Štátny pedagogický ústav predstavuje nový vzdelávací portál www.spolu-together-jekhetane.sk

Školy a pedagógovia môžu využiť inovatívnu online platformu, ktorá výrazným spôsobom skvalitňuje vzdelávanie žiakov a študentov o rómskej kultúre, histórii a jazyku.

Čítať celý článok

 

Zobraziť všetky

Tlačové správy

21. január 2022

Od dnešného dňa sa môžu rodičia a odborníci zapojiť do diskusie o reforme obsahu vzdelávania

Rozvoj digitálnych zručností, kritického myslenia žiakov aj nové stratégie učenia sa, ktoré budú viesť žiakov k používaniu poznatkov v bežných situáciách. To je cieľom pripravovanej reformy obsahu vzdelávania, na ktorej pracovalo viac než 300 odborníkov z praxe. O jej podobe môžu od dnes diskutovať rodičia, učitelia ale aj odborníci z oblasti školstva prostredníctvom 9 online podujatí.

Čítať celý článok

 

18. január 2022

Štátny pedagogický ústav predstavuje nový vzdelávací portál www.spolu-together-jekhetane.sk

Školy a pedagógovia môžu využiť inovatívnu online platformu, ktorá výrazným spôsobom skvalitňuje vzdelávanie žiakov a študentov o rómskej kultúre, histórii a jazyku.

Čítať celý článok

 

20. október 2021

Na Slovensku historicky po prvý raz zasadol Žiacky poradný výbor. Hlas žiakov a žiačok bude počuť aj pri pripravovaných zmenách vo vzdelávaní

Žiacky poradný výbor, nový poradný orgán Štátneho pedagogického ústavu a IUVENTY – Slovenského inštitútu mládeže, má za sebou prvé oficiálne stretnutie. Na dvojdňovom zasadnutí v dňoch 12. a 13. októbra sa prvý raz stretli žiaci a žiačky zo základných a stredných škôl, ktorí rovnomerne zastupujú všetky kraje Slovenska. Výbor má celkom 16 členov a členiek. Budú mať možnosť vyjadrovať sa aj k pripravovaným zmenám vo vzdelávaní.

Čítať celý článok

 
Žiaci a žiačky budú mať možnosť vyjadrovať sa k pripravovaným zmenám vo vzdelávaní

16. september 2021

Žiaci a žiačky budú mať možnosť vyjadrovať sa k pripravovaným zmenám vo vzdelávaní

Do tvorby nového štátneho vzdelávacieho programu pre základné školy budú zapojení aj žiaci a žiačky, ktorí sa stretnú v novovzniknutom poradnom orgáne Štátneho pedagogického ústavu (ŠPÚ) a IUVENTY – Slovenského inštitútu mládeže. Prihlášku do Žiackeho poradného výboru zaslalo viac ako 250 mladých ľudí zo základných a stredných škôl. Komisia v záverečnom kole vybrala 16 žiakov a žiačok, ktorí budú rovnomerne zastupovať všetky kraje Slovenska, základné aj stredné školy.

Čítať celý článok

 

Zobraziť všetky

Pozvánky

V tejto kategórii sa nenachádzajú žiadne správy

Zobraziť všetky

Najbližšie udalosti

V tejto kategórii sa nenachádzajú žiadne správy

Zobraziť všetky udalosti