Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

    


02.11.2021

Webinár k mediálnej gramotnosti pre učiteľov a učiteľky materských škôl

Pozývame Vás na webinár, ktorý je zameraný na rozvíjanie mediálnej gramotnosti učiteľov a učiteliek v materských školách. Venuje sa témam ako vplyv médií na spoločnosť, práca s informáciami a faktami, či najčastejšie chyby pri argumentácii. Uvedené témy sú prepojené s rozvíjaním kritického myslenia a mediálnej gramotnosti detí v predškolskom veku.

Webináre sa realizujú v nadväznosti na metodickú príručku Mediálna výchova v materských školách – cesta k mediálnej gramotnosti, ktorá je dostupná na webovom sídle Štátneho pedagogického ústavu: https://www.statpedu.sk/files/sk/svp/zavadzanie-isvp-ms-zs-gym/materska-skola/medialna-vychova-materskych-skolach.pdf .

Program webinára:

1. Mediálna gramotnosť a kritické myslenie – trvanie 1,5 hod.
2. Ako podporiť rozvoj kritického myslenia u detí – trvanie 1,5 hod.

Vyberte si termín a prihláste sa prostredníctvom odkazu:

5.11.2021 od 9:00 do 12:15 - prihlásenie:  https://forms.gle/8poCXdS5CgGG573D6
12.11.2021 od 9:00 do 12:15 - prihlásenie:  https://forms.gle/SkMtnRqcR1Yme1qn7

Lektorky webinára:

Mgr. Michaela Vargová, PhD.
Mgr. Zuzana Lynch, PhD.

Účasť na webinári je bezplatná. Po registrácii Vám pošleme prihlasovacie údaje cez aplikáciu ZOOM.

Kontaktná adresa: miroslava.visnovska@statpedu.sk