Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

    


Aktuality

21. jún 2021

Seminár Podpora multilingválnych tried

V dňoch 16. – 17. júna 2021 realizovalo Európske centrum pre moderné jazyky Rady Európy v spolupráci so Štátnym pedagogickým ústavom dvojdňový seminár Podpora multilingválnych tried (Supporting multilingual classrooms). Seminár bol uskutočnený ako iniciatíva na základe dohody o spolupráci v oblasti inovačných metodík a hodnotenia jazykového vzdelávania medzi Európskym centrom pre moderné jazyky Rady Európy (ďalej ECML) a Európskou komisiou a na základe grantovej zmluve medzi ECML a Štátnym pedagogickým ústavom. V roku 2021 je iniciatíva realizovaná v deviatich krajinách: Cyprus, Chorvátsko, Írsko, Litva, Nórsko, Poľsko, Rakúsko, Slovensko, Švédsko.

Čítať celý článok

 

18. jún 2021

Webinár k mediálnej gramotnosti pre učiteľov a učiteľky materských škôl

Aj v júnovom termíne Vás pozývame na webinár, ktorý je zameraný na rozvíjanie mediálnej gramotnosti učiteľov a učiteliek v materských školách. Budeme sa na ňom venovať témam ako vplyv médií na spoločnosť, práca s informáciami a faktami, či najčastejšie chyby pri argumentácii.

Čítať celý článok

 

14. jún 2021

Metodické odporúčanie k záverečnému hodnoteniu na ZŠ a SŠ v školskom roku 2020/2021

Koniec školského roka prináša otázku, ako po dlhšom období dištančného vzdelávania a rozdielneho prístupu žiakov k nemu hodnotiť vzdelávacie výsledky žiakov.

Čítať celý článok

 

11. jún 2021

Žiacky poradný orgán

Dôležitou súčasťou tvorby návrhov štátnych koncepcií, zvlášť v oblasti výchovy a vzdelávania, by malo byť poznanie názorov a skúseností mladých ľudí. Práve na ich podnet zriadil Štátny pedagogický ústav a IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže Žiacky poradný výbor.

Čítať celý článok

 

07. jún 2021

Vzdelávanie školského manažmentu

Štátny pedagogický ústav pripravuje bezplatné inovatívne vzdelávanie pracovníkov, ktorí sa podieľajú na riadiacom procese základných a stredných škôl. Cieľom vzdelávania je oboznámiť účastníkov s príkladmi dobrej praxe v oblasti implementácie rómskeho jazyka a rómskej kultúry v školskom vzdelávacom programe, prostredníctvom toho podporovať interkultúrnu výchovu a zohľadňovať jazykovú odlišnosť žiakov z marginalizovaných rómskych komunít.

Čítať celý článok

 

06. jún 2021

Výzva na prihlasovanie záujemcov o spoluprácu v Ústredných kurikulárnych komisiách

Štátny pedagogický ústav v súčasnosti vytvára nové ústredné kurikulárne komisie pre základné i stredoškolské vzdelávanie, ktorých činnosť bude sústredená najmä na reformu kurikula v základných a stredných školách.

Čítať celý článok

 

01. jún 2021

Pozvánka na webinár Vzdelávanie detí cudzincov v Slovenskej republike

Štátny pedagogický ústav realizuje dňa 15. júna 2021 on-line webinár zameraný na Vzdelávanie detí cudzincov v Slovenskej republike.

Čítať celý článok

 

26. máj 2021

Medzinárodná konferencia Lelle 2

Štátny pedagogický ústav Vás pozýva na medzinárodnú konferenciu, ktorá sa uskutoční 3. júna 2021. Na konferencii budú prezentované výsledky z projektu LELLE2.

Čítať celý článok

 

25. máj 2021

Pozvánka na medzinárodný on-line workshop Problémovo orientované vyučovanie Soft-CLIL

Workshop je primárne určený pre vyučujúcich nemeckého a ruského jazyka. Povedie ho medzinárodný tím autoriek a autorov učebníc.

Čítať celý článok

 

25. máj 2021

Pozvánka na workshop pre učiteľov zameraný na mediálnu gramotnosť žiakov a prevenciu nenávistných prejavov v on-line priestore

Informačná služba Organizácie Spojených národov vo Viedni, Štátny pedagogický ústav a mimovládna organizácia ZARA so sídlom vo Viedni organizujú interaktívny workshop pre učiteľov, ktorý je zameraný na rozvoj profesijných kompetencií v oblasti zvyšovania mediálnej gramotnosti súvisiacej s bojom proti nenávisti v on-line priestore.

Čítať celý článok

 

24. máj 2021

Webinár k mediálnej gramotnosti pre učiteľov a učiteľky materských škôl

Pozývame Vás na webinár, ktorý je zameraný na rozvíjanie mediálnej gramotnosti učiteľov a učiteliek v materských školách. Venuje sa témam ako vplyv médií na spoločnosť, práca s informáciami a faktami, či najčastejšie chyby pri argumentácii.

Čítať celý článok

 

20. máj 2021

Publikácie na pomoc pri zavádzaní povinného predprimárneho vzdelávania

Povinné predprimárne vzdelávanie je nová výzva: pre deti, rodiny, materské školy, iné zariadenia a jednotlivcov, ktorí ho budú poskytovať. Dávame k dispozícii prvé dve publikácie, ktoré novej príležitosti pomôžu.

Čítať celý článok

 

20. máj 2021

Vzdelávanie školského manažmentu

Štátny pedagogický ústav pripravuje inovatívne vzdelávanie pracovníkov, ktorí sa podieľajú na riadiacom procese základných a stredných škôl.

Čítať celý článok

 

14. máj 2021

Aplikácia Učko prinesie učiteľom aktuálne informácie priamo do mobilných zariadení

Štátny pedagogický ústav v spolupráci so vzdelávacím programom Digital League vytvorili bezplatnú mobilnú aplikáciu. Jej cieľom je pomáhať pedagogickej komunite orientovať sa v uverejňovaných rozhodnutiach či usmerneniach a sprostredkovať informácie o plánovaných, ako aj realizovaných webinároch a ďalších podporných nástrojoch. Aplikácia je priamo prepojená s portálom Učíme na diaľku, ktorý slúži ako nástroj oficiálnej komunikácie ministerstva školstva, a podpory pre učiteľov, riaditeľov, zriaďovateľov a ďalších pedagogických aj odborných zamestnancov počas pandemickej situácie.

Čítať celý článok

 

05. máj 2021

Výzva na prihlasovanie na vzdelávacie podujatie - Slovenská Akadémia „DEMOKRATICKÉ A INKLUZÍVNE ŠKOLSKÉ PROSTREDIE PRE VŠETKÝCH“

Štátny pedagogický ústav v spolupráci s Európskym Wergeland Centrom realizuje vzdelávacie podujatie s názvom Slovenská akadémia „Demokratické a inkluzívne školské prostredie pre všetkých“.

Čítať celý článok