Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

    


15.11.2021

Pozvánka na odborný online seminár pre učiteľov cudzích jazykov v základných školách

Pozývame Vás na odborný tematický seminár Motivácia žiakov k učeniu sa cudzieho jazyka, ktorý pripravuje Štátny pedagogický ústav v spolupráci s expertami na didaktiku a metodiku cudzích jazykov a učiteľmi cudzích jazykov, ktorí boli ocenení v ankete TOP učiteľ cudzích jazykov v roku 2020.

Seminár je určený pre všetkých učiteľov cudzích jazykov, ktorí učia cudzí jazyk na 1. alebo 2. stupni základnej školy a majú záujem spoznať efektívne metódy a stratégie, pomocou ktorých dokážu lepšie porozumieť svojim žiakom a vzbudiť u nich prirodzenú motiváciu a chuť učiť sa.

Pozornosť budeme venovať aj žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a vybraným strategickým prvkom, ktoré vám pomôžu vtiahnuť týchto žiakovdo učebného procesuv predmete cudzí jazyk.

Dátum a čas online seminára:
23. 11. 2021                        od 14. 00 – 16. 45 – určené pre učiteľov 1.st. ZŠ
30. 11. 2021                        od 14. 00 – 16. 45 – určené pre učiteľov 2.st. ZŠ

Účasť na seminári je bezplatná, účastníkom bude na požiadanie vystavené potvrdenie o absolvovaní.

Po prihlásení sa Vám zašleme prihlasovacie údaje do aplikácie ZOOM.

Prihlásenie je možné najneskôr do 21. 11. 2021 prostredníctvom jedného z formulárov:

Učitelia 1.st. ZŠ tu: https://forms.gle/dLXF9g28vU2Vh15R9
Učitelia 2.st. ZŠ tu:https://forms.gle/cc6oQioS9JB1YFse9

Tešíme sa na Vašu účasť!

Informácie a kontakt: ingrid.valova@statpedu.sk

Program 23.11.2021 - prvý stupeň ZŠ 
Program 30.11.2021 - druhý stupeň ZŠ