Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

    


Aktuality

28. september 2022

Sledujte živý prenos podujatia Európsky deň jazykov online

Pridajte sa k nám! Čakajú vás zaujímavé prednášky a workshopy pre učiteľov aj žiakov.

Čítať celý článok

 

22. september 2022

Program podujatia EURÓPSKY DEŇ JAZYKOV ONLINE 2022 a registrácia na workshopy

Národný inštitút vzdelávania a mládeže a Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku – kancelária Generálneho riaditeľstva pre preklad v spolupráci s kultúrnymi inštitútmi pôsobiacimi na Slovensku a vybranými zástupcami učiteľov a učiteliek pripravujú aj tento rok vzdelávacie podujatie Európsky deň jazykov online.

Čítať celý článok

 

19. september 2022

Tréningový program HOLOKAUST AKO VÝCHODISKOVÝ BOD

Školenie vytvára priestor na dialóg medzi európskymi krajinami s rozdielnymi národnými naratívmi spojenými s druhou svetovou vojnou alebo s povojnovým vývojom. Ide o európsky tréningový program pre pedagógov a pedagogičky vyvíjaný organizáciou Mémorial de la Shoah.

Čítať celý článok

 

24. august 2022

Európsky deň jazykov 2022

Rada Európy v roku 2001 počas Európskeho roka jazykov, vyhlásila 26. september za Európsky deň jazykov, ktorý si školy v členských krajinách každoročne pripomínajú prostredníctvom rôznorodých podujatí, súťaží, kvízov, besied, školských rozhlasových vysielaní alebo športových podujatí.

Čítať celý článok

 

22. august 2022

Katalóg podporných opatrení prinesie adresnú pomoc všetkým žiakom a žiačkam

Národný inštitút vzdelávania a mládeže (ďalej aj “NIVAM” - do 31. júna 2022 tiež Štátny pedagogický ústav) bol Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR poverený prípravou katalógu podporných opatrení. Ten je súčasťou nového a v slovenskom prostredí unikátneho modelu podporných opatrení vo výchove a vzdelávaní. Na jeho príprave pracujú odborníci a odborníčky už takmer rok. Aj vďaka katalógu bude podpora v školách cielenejšie zohľadňovať konkrétnu situáciu jednotlivých detí a žiakov. Stane sa efektívnou pomocou nielen pre učiteľov v škole, ale aj rodičov.  

Čítať celý článok

 

08. august 2022

Medzinárodná výtvarná súťaž WHC/UNESCO pre mládež – Patrimonito International Storyboard Competition 2022

Témou tohto ročníka je Klimatická zmena. Súťaž vypísalo Centrum svetového dedičstva UNESCO v Paríži a je určená pre mládež vo veku 12 – 18 rokov.

Čítať celý článok

 

03. august 2022

Aktivity projektu „Podpora odídencov z Ukrajiny vo vzdelávaní“ pomôžu adresne reagovať na potreby škôl priamo v regiónoch

Projekt vzniká na základe spolupráce Národného inštitútu vzdelávania a mládeže s medzinárodnou organizáciou UNICEF. Staňte sa súčasťou novovznikajúceho tímu, otvárame pracovné pozície po celom Slovensku.

Čítať celý článok

 

15. júl 2022

Zbierali sme podnety o aktuálnych potrebách žiakov so zrakovým znevýhodnením priamo z praxe

Zamestnanci z Oddelenia pre inklúziu a špeciálnu pedagogiku sa zúčastnili počas júna osláv dvoch významných inštitúcií vo vzdelávaní žiakov so zrakovým postihnutím v Levoči a Bratislave. Získali na nich cenné informácie pre zlepšenie podpory žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

Čítať celý článok

 

30. jún 2022

Krásne leto vám prajeme

Posledný školský deň a rozdávanie vysvedčení v školách sprevádza pozitívna atmosféra a očakávanie prázdninových zážitkov.

Čítať celý článok

 

29. jún 2022

Externí doučujúci z programu „Spolu múdrejší 3“ hodnotili svoju účasť v programe pozitívne

Zástupcovia Štátneho pedagogického ústavu navštívili v dňoch 19. a 20. mája 2022 základné školy v Košickom a Prešovskom kraji, ktoré boli zapojené do programu doučovania „Spolu múdrejší 3“. Účelom bolo získanie spätnej väzby od doučujúcich a ich koordinátorov v programe.  

Čítať celý článok

 

23. jún 2022

Podpora technického vzdelávania v predprimárnom vzdelávaní

Štátny pedagogický ústav pripravil publikáciu so zámerom podporiť materské školy pri realizácii vzdelávacích aktivít technického charakteru.

Čítať celý článok

 

21. jún 2022

Prvý reprezentatívny prieskum o začleňovaní ukrajinských detí do škôl: S čím sa boria učitelia?

Komenského inštitút v reprezentatívnom prieskume medzi učiteľmi zistil, že ukrajinské deti má v triede viac ako polovica učiteľov základných škôl zapojených do prieskumu. Tí vnímajú ochotu ukrajinských detí učiť sa po slovensky, ale narážajú na jazykovú bariéru a inú úroveň vedomostí a spôsobilostí týchto žiakov. Na ich efektívne začlenenie by potrebovali podporu v rozvoji ich jazykových zručností ako aj priame poradenstvo a metodické odporúčania.

Čítať celý článok

 

20. jún 2022

Výsledky súťaže Poznaj slovenskú reč

V gescii Štátneho pedagogického ústavu sa 9. júna 2022 v Strednej odbornej škole stavebnej v Nových Zámkoch uskutočnilo Celoštátne kolo 42. ročníka súťaže Poznaj slovenskú reč pre školy s vyučovacím jazykom maďarským.

Čítať celý článok

 

10. jún 2022

Zverejnili sme záznam z webinára: KONCOROČNÉ HODNOTENIE ŽIAKOV

Ako hodnotiť vzdelávacie výsledky začlenených žiakov a žiačok, ktoré prišli do slovenských tried z Ukrajiny?

Čítať celý článok

 

09. jún 2022

Práce na nových výkonových a obsahových štandardoch pokračujú

Užšie pracovné tímy Ústrednej komisie pre predprimárne a základné vzdelávanie sa stretli na konci mája v Banskej Bystrici. V priebehu troch dní spolu diskutovali a radili sa, ako postupovať ďalej pri tvorbe štandardov, ktoré budú súčasťou nového štátneho vzdelávacieho programu pre základné školy.

Čítať celý článok