Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

    


Aktuality

19. január 2023

VYHLÁSENIE SÚŤAŽE – PEKNÁ MAĎARSKÁ REČ

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vyhlasuje v školskom roku 2022/2023 pre žiakov národnostných základných škôl, gymnázií a stredných odborných škôl a národnostných tried s vyučovacím jazykom maďarským súťaž PEKNÁ MAĎARSKÁ REČ.

Čítať celý článok

 

19. január 2023

VYHLÁSENIE SÚŤAŽE – POZNAJ SLOVENSKÚ REČ

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vyhlasuje v školskom roku 2022/2023 pre žiakov národnostných základných škôl, gymnázií a stredných odborných škôl a národnostných tried s vyučovacím jazykom maďarským súťaž POZNAJ SLOVENSKÚ REČ.

Čítať celý článok

 

19. december 2022

Učiteľky materských škôl sa zúčastnili webinára k mediálnej gramotnosti

Národný inštitút vzdelávania a mládeže zorganizoval pre učiteľky a učiteľov materských škôl webinár zameraný na rozvíjanie mediálnej gramotnosti a na podporu kritického myslenia, ktorý sa uskutočnil v stredu 14. 11. 2022.

Čítať celý článok

 

09. december 2022

Predstavuje nové publikácie k téme prevencie prostredníctvom rozvíjania osobnostných a komunikačných zručností žiakov a žiačok

Predkladané texty „Použitie hier a príbehov v prevencii – Cesta k empatii a citlivosti“ a „Digitálne technológie v prevencii“ boli vytvorené v súvislosti s webinármi, ktoré sme uskutočnili v októbri a novembri (2022) pod názvom PREVENCIA PROSTREDNÍCTVOM ROZVÍJANIA OSOBNOSTNÝCH A KOMUNIKAČNÝCH ZRUČNOSTÍ ŽIAKOV.

Čítať celý článok

 

28. november 2022

POZOR, ZMENA TERMÍNU. Webinár k mediálnej gramotnosti pre učiteľov a učiteľky materských škôl sa presúva na 14. decembra

Pozývame Vás na webinár, ktorý je zameraný na rozvíjanie mediálnej gramotnosti učiteľov a učiteliek v materských školách. V prvej časti sa venuje témam ako vplyv médií na spoločnosť, práca s informáciami a faktami, či najčastejšie chyby v myslení.

Čítať celý článok

 

08. november 2022

Prevencia a riešenie šikanovania – sprievodca pre školské prostredie

MŠVVaŠ SR zverejnilo príručku Prevencia a riešenie šikanovania – sprievodca pre školské prostredie, na ktorej vypracovaní sa podieľal Národný inštitút vzdelávania a mládeže v spolupráci s VÚDPaP-om.

Čítať celý článok

 

31. október 2022

Pozvánka na workshop pre učiteľov zameraný na mediálnu gramotnosť žiakov a prevenciu nenávistných prejavov v on-line priestore

Informačná služba Organizácie Spojených národov vo Viedni, Národný inštitút vzdelávania a mládeže a mimovládna organizácia ZARA so sídlom vo Viedni organizujú interaktívny workshop pre učiteľov, ktorý je zameraný na rozvoj profesijných kompetencií v oblasti zvyšovania mediálnej gramotnosti súvisiacej s bojom proti nenávisti v on-line priestore.

Čítať celý článok

 

18. október 2022

NIVAM predstavuje publikácie s konkrétnymi aktivitami, ktoré školám pomôžu v budovaní psychickej a fyzickej pohody žiakov

Národný inštitút vzdelávania a mládeže zverejňuje online publikácie „Psychologické princípy prevencie a osobnostno-sociálneho rozvoja“ a „Tvorba preventívneho programu, etické aspekty a psychologické bezpečie“. Vznikli v súvislosti s webinármi (uskutočnenými v apríli a máji 2022) pod názvom PREVENCIA PROSTREDNÍCTVOM ROZVÍJANIA OSOBNOSTNÝCH A KOMUNIKAČNÝCH ZRUČNOSTÍ ŽIAKOV.

Čítať celý článok

 

18. október 2022

Vyhlásenie súťaže PREČO MÁM RÁD SLOVENČINU, PREČO MÁM RÁD SLOVENSKO - 31. ročník

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Ministerstvo kultúry SR, Národný inštitút vzdelávania a mládeže, Vydavateľstvo SPN – Mladé letá, Matica slovenská, Spolok slovenských spisovateľov, Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied, v.v.i. a Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí vyhlasujú 31. ročník celoslovenskej literárnej súťaže s medzinárodnou účasťou PREČO MÁM RÁD SLOVENČINU, PREČO MÁM RÁD SLOVENSKO.

Čítať celý článok

 

28. september 2022

Sledujte živý prenos podujatia Európsky deň jazykov online

Pridajte sa k nám! Čakajú vás zaujímavé prednášky a workshopy pre učiteľov aj žiakov.

Čítať celý článok

 

22. september 2022

Program podujatia EURÓPSKY DEŇ JAZYKOV ONLINE 2022 a registrácia na workshopy

Národný inštitút vzdelávania a mládeže a Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku – kancelária Generálneho riaditeľstva pre preklad v spolupráci s kultúrnymi inštitútmi pôsobiacimi na Slovensku a vybranými zástupcami učiteľov a učiteliek pripravujú aj tento rok vzdelávacie podujatie Európsky deň jazykov online.

Čítať celý článok

 

19. september 2022

Tréningový program HOLOKAUST AKO VÝCHODISKOVÝ BOD

Školenie vytvára priestor na dialóg medzi európskymi krajinami s rozdielnymi národnými naratívmi spojenými s druhou svetovou vojnou alebo s povojnovým vývojom. Ide o európsky tréningový program pre pedagógov a pedagogičky vyvíjaný organizáciou Mémorial de la Shoah.

Čítať celý článok

 

24. august 2022

Európsky deň jazykov 2022

Rada Európy v roku 2001 počas Európskeho roka jazykov, vyhlásila 26. september za Európsky deň jazykov, ktorý si školy v členských krajinách každoročne pripomínajú prostredníctvom rôznorodých podujatí, súťaží, kvízov, besied, školských rozhlasových vysielaní alebo športových podujatí.

Čítať celý článok

 

22. august 2022

Katalóg podporných opatrení prinesie adresnú pomoc všetkým žiakom a žiačkam

Národný inštitút vzdelávania a mládeže (ďalej aj “NIVAM” - do 31. júna 2022 tiež Štátny pedagogický ústav) bol Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR poverený prípravou katalógu podporných opatrení. Ten je súčasťou nového a v slovenskom prostredí unikátneho modelu podporných opatrení vo výchove a vzdelávaní. Na jeho príprave pracujú odborníci a odborníčky už takmer rok. Aj vďaka katalógu bude podpora v školách cielenejšie zohľadňovať konkrétnu situáciu jednotlivých detí a žiakov. Stane sa efektívnou pomocou nielen pre učiteľov v škole, ale aj rodičov.  

Čítať celý článok

 

08. august 2022

Medzinárodná výtvarná súťaž WHC/UNESCO pre mládež – Patrimonito International Storyboard Competition 2022

Témou tohto ročníka je Klimatická zmena. Súťaž vypísalo Centrum svetového dedičstva UNESCO v Paríži a je určená pre mládež vo veku 12 – 18 rokov.

Čítať celý článok