Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

    


25.06.2021

Pripravované zmeny v obsahu a forme vzdelávania

Pandemická situácia potvrdila, že zmeny vo vzdelávaní sú nevyhnutné. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v spolupráci so Štátnym pedagogickým ústavom (ŠPÚ) pracujú na návrhu zmeny kurikula základných škôl. Hlavnými piliermi budú podpora škôl a učiteľov, vnímanie rozmanitosti potrieb žiakov, ich príprava na zmeny, ktoré so sebou prináša život v 21. storočí aj citlivejšie reflektovanie individuálneho tempa učenia žiakov. Proces prípravy v týchto dňoch začína zapojením širokej odbornej verejnosti a bude trvať niekoľko rokov. V najbližšom období tak nebude pre základné školy predstavovať žiadne zmeny v obsahu a forme vzdelávania.

Dnes sme plánované zmeny predstavili za prítomnosti ministra školstva, hlavnej školskej inšpektorky, aj zástupcovia pedagogickej obce.
Hlavnými piliermi budú podpora škôl a učiteľov, vnímanie rozmanitosti potrieb žiakov, ich príprava na zmeny, ktoré so sebou prináša život v 21. storočí, citlivejšie reflektovanie individuálneho tempa učenia žiakov.

Radi by sme ubezpečili, že aj vzhľadom na dopady pandemickej situácie najbližšie obdobie nebude pre základné školy predstavovať žiadne zmeny v obsahu a forme vzdelávania a celý priebeh bude sprevádzaný podpornými opatreniami citlivo reflektujúcimi možnosti a potreby pedagogickej komunity.

POSTUPNOSŤ KROKOV
Zavádzanie zmien bude postupné a rozložené do niekoľkých rokov. Garanciou je harmonogram, ktorý ráta so zapojením sa škôl do procesu až v neskoršom období.
V súčasnosti je v súvislosti s pripravovanými zmenami práca sústredená na ministerstve školstva a jeho priamo riadených organizáciách. Predpokladaná plošná implementácia nového Štátneho vzdelávacieho programu je od septembra 2026.

PARTICIPATÍVNY PROCES
Na zmenách budú pracovať aj učitelia, riaditelia, mnohí odborníci z praxe a zároveň budú k celému procesu prizvaní aj žiaci druhého stupňa základných a stredných škôl.

Viac sa dozviete v tlačovej správereportáži MŠVVaŠ SR.
Bližšie informácie aj aktuality k plánovaním zmenám v obsahu a forme vzdelávania budeme postupne uverejňovať na https://vzdelavanie21.statpedu.sk/