Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

    


28.07.2021

Školenie pedagógov – príprava na štátnu jazykovú skúšku z rómskeho jazyka (c1)

Štátny pedagogický ústav (ŠPÚ) bude vzdelávať pedagógov so zámerom pripraviť ich odborne a jazykovo na štátnu jazykovú skúšku z rómskeho jazyka. Cieľom vzdelávania je zvýšiť profesijné kompetencie pedagógov, ktoré im umožnia kvalifikovane používať rómsky jazyk v rôznych oblastiach práce s rómskymi komunitami, samostatne tvoriť učebné zdroje v rómskom jazyku, realizovať aplikovaný pedagogický výskum so zameraním na rómsky jazyk, a ktoré im pomôžu kvalitne vyučovať rómsky jazyk v základných a stredných školách.

Vzdelávanie je súčasťou preddefinovaného projektu s názvom „Inovatívne vzdelávanie učiteľov s cieľom zvýšiť ich interkultúrne kompetencie vo vzdelávacom procese rómskych žiakov“ v rámci programu Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzia Rómov financovaného z Nórskych grantov a zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

Vzdelávanie sa uskutoční kombinovanou formou – prezenčnou a dištančnou, podľa potreby v on-line prostredí. Vzdelávanie bude trvať minimálne jeden školský rok: september 2021 – máj 2022. Prvé online vzdelávanie je plánované na september 2021.

V prípade záujmu prosíme vyplňte, podpíšte a pošlite naskenovaný:

na adresu jozef.facuna@statpedu.sk najneskôr do 23. 08. 2021 (vrátane).

Uchádzačov budeme informovať emailom o prijatí/neprijatí na vzdelávanie do 13. 09. 2021. 

Leták k príprave na štátnu skúšku z rómskeho jazyka