Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

    


13.08.2021

Výzva na prihlasovanie sa záujemcov o spoluprácu v Ústrednej komisii pre vzdelávanie v jazykových školách (KJŠ)

Štátny pedagogický ústav zriaďuje nový poradný orgán Ústrednú komisiu pre vzdelávanie v jazykových školách (KJŠ). Cieľom komisie bude prerokovávať zmeny vo vzdelávaní v jazykových školách, spolupracovať na tvorbe štátneho vzdelávacieho programu pre jazykové školy, poskytovať pomoc a poradenstvo pri tvorbe a realizácii školských vzdelávacích programov v praxi a pod.

SPOLUPRÁCA
Pri tvorbe obsahových výstupov by sme radi spolupracovali s pedagógmi a odborníkmi z praxe, ale aj s výskumníkmi alebo ďalšími relevantnými aktérmi. Vašu participáciu považujeme za nevyhnutný prvok, aby zmeny vo výchove a vzdelávaní boli úspešné. V prípade záujmu prosíme o vyplnenie online formulára Charakteristika kandidátov na členov KJŠ, a to najneskôr  do 31. augusta 2021. Cieľom online formulára je vytvoriť databázu členov ústredných kurikulárnych komisií a ich profesijných profilov.