Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

    


05.08.2021

Poznaj Slovenskú reč

Štátny pedagogický ústav ako gestor súťaže Poznaj slovenskú reč v zmysle Organizačného poriadku súťaže č. 2017-12374/39423:2-10IO zverejnil záverečnú správu 41. ročníka celoštátnej súťaže za školský rok 2020/2021.

Aktuálne dokumenty, usmernenia, formuláre sú priebežne zverejňované na webovom sídle ŠPÚ na adrese súťaže Poznaj Slovenskú reč.