Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

    


Aktuality

19. október 2020

Pozvánka na ONLINE seminár pre učiteľov ruského jazyka v základných školách

Štátny pedagogický ústav pozýva učiteľov ruského jazyka v základných školách, ktorí majú záujem dozvedieť sa praktické informácie o spôsoboch a metódach vyučovania ruského jazyka na 1.stupni základnej školy.

Čítať celý článok

 

15. október 2020

POZVÁNKA - ŠKOLENIE ŠKOLITEĽOV V OBLASTI ĽUDSKÝCH PRÁV A DEMOKRATICKÉHO OBČIANSTVA

Štátny pedagogický ústav v spolupráci s Európskym Wergeland Centrom, organizáciou Rady Európy, realizuje školenie školiteľov v oblasti ľudských práv a demokratického občianstva. Školenie, ktoré pozostáva z viacerých modulov, je realizované v rámci projektu s názvom „Inovatívne vzdelávanie učiteľov s cieľom zvýšiť ich interkultúrne kompetencie vo vzdelávacom procese rómskych žiakov“ v rámci programu Miestny rozvoj, znižovanie chudoby a inklúzia Rómov financovaného z Nórskych grantov a zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

Čítať celý článok

 

13. október 2020

Súťaž Európsky deň jazykov 2020 v našej škole

Každoročne 26. septembra sa oslavuje Európsky deň jazykov, ktorý v roku 2001 vyhlásila Rada Európy. Cieľom Európskeho dňa jazykov je upozorniť na dôležitosť učenia sa jazykov, podporiť rozvoj viacjazyčnosti, jazykovej a kultúrnej rozmanitosti, interkultúrneho porozumenia i celoživotného vzdelávania. 

Pri príležitosti tohto dňa Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku a Štátny pedagogický ústav vyhlasujú súťaž Európsky deň jazykov 2020 v našej škole.

Čítať celý článok

 

13. október 2020

FILMTERATÚRA - SOFOKLES: Antigona

Je tu jedinečná šanca zapojiť sa do projektu Slovenského filmového divadla Filmteratúra. Slovenské filmové divadlo pre študentov stredných škôl pripravilo filmovú epizódu Sofokles: Antigona. Dielo Sofokles: Antigona je spracované ako filmová epizóda, ktorú si možno pozrieť na www.slovenskefilmovedivadlo.sk . Tieto predstavenia navštívilo už 74 000 študentov stredných škôl.

Čítať celý článok

 

09. október 2020

Európsky deň jazykov online - Kvíz z ruského jazyka

V rámci Európskeho dňa jazykov spúšťa Ruské centrum vedy a kultúry v Bratislave v spolupráci s Lipeckou štátnou technickou univerzitou (http://www.stu.lipetsk.ru) kultúrno-vzdelávací kvíz

Čítať celý článok

 

07. október 2020

Európsky deň jazykov online – kvízy

Európsky deň jazykov prináša Kvízy v rôznych jazykoch. Viac sa dočítate v článku.

Čítať celý článok

 

07. október 2020

Európsky deň jazykov online – program podujatia, registrácia na workshopy

Približujeme informácie ku Európskemu dňu jazykov. Viac sa dočítate v článku.

Čítať celý článok

 

01. október 2020

ONLINE seminár: Je racionálna výživa súčasťou zdravého životného štýlu detí?

Štátny pedagogický ústav Vás pozýva na ONLINE seminár. Bližšie informácie a pozvánka v článku.

Čítať celý článok

 

29. september 2020

Študenti pedagogiky pomôžu žiakom, ktorí pre pandémiu ostali mimo vyučovania

Študenti pedagogiky pomôžu žiakom, ktorí pre pandémiu ostali mimo vyučovania

Žiakom základných škôl, ktorí vypadli zo vzdelávania počas pandémie koronavírusu pomôžu s doučovaním študenti vysokých škôl. Nový program rezortu školstva zastreší päť pedagogických fakúlt z celého Slovenska. Zástupcovia škôl dnes podpísali Memorandum o spolupráci so Štátnym pedagogickým ústavom a Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Čítať celý článok

 

25. september 2020

Európsky deň jazykov online

Z iniciatívy Rady Európy každoročne od roku 2001 dvadsiaty šiesty september oslavujeme ako Európsky deň jazykov. Cieľom Európskeho dňa jazykov je upozorniť na dôležitosť učenia sa jazykov, podporiť rozvoj viacjazyčnosti, jazykovej a kultúrnej rozmanitosti, interkultúrneho porozumenia a celoživotného vzdelávania.

Čítať celý článok

 

24. september 2020

Projekt Inovatívne vzdelávanie učiteľov s cieľom zvýšiť ich interkultúrne kompetencie vo vzdelávacom procese rómskych žiakov

ŠPÚ pokračuje v realizácii úspešného preddefinovaného projektu „Inovatívne vzdelávanie učiteľov s cieľom zvýšiť ich interkultúrne kompetencie vo vzdelávacom procese rómskych žiakov“

Čítať celý článok

 

18. september 2020

VIDEO: Žiaci aj učitelia budú mať v škole menej stresu, vysvetľujú zmeny vo vzdelávaní odborníci na pedagogiku

Pozrite si video ministerstva školstva s expertmi Štátneho pedagogického ústavu o možnostiach nového spôsobu výučby pre školy, ktoré sa zapoja do pilotného overovania upravených Rámcových učebných plánov a vzdelávacích štandardov. Pri novom spôsobe výučby budú mať žiaci aj učitelia na zvládnutie štátom predpísaného učiva väčší priestor. Odborníci na pedagogiku Petra Fridrichová a Branislav Pupala v rozhovore pre EDU TV vysvetľujú, čo nový model prinesie žiakom, učiteľom a rodičom, či budú školy rozdávať vysvedčenia na konci cyklu a nie ročníka a prečo si myslia, že školy budú menej stresujúce a vzdelávanie efektívnejšie.

Čítať celý článok

 

16. september 2020

Pozvánka na seminár na tému multilingvizmu a jazykovej podpory žiakov - cudzincov

Štátny pedagogický ústav pod záštitou Európskeho centra pre moderné jazyky Rady Európy realizuje 13. – 14. októbra 2020 on-line seminár Podpora multilingválnych tried na tému multilingvizmu a jazykovej podpory žiakov-cudzincov. Dvojdňový seminár vedený expertmi Rady Európy je určený pre základné školy a školy s osemročným vzdelávacím programom (nižšie ročníky), ktoré sa zaujímajú o prínos multilingválneho prostredia a výučbu žiakov-cudzincov.

Čítať celý článok

 

11. september 2020

Prítomnosť UNESCO vo vzdelávaní v Slovenskej republike - 4. ročník súťaže

Štátny pedagogický ústav v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR, Ministerstvom zahraničných vecí SR a SK UNESCO vyhlasuje 4. ročník súťaže Prítomnosť UNESCO vo vzdelávaní v Slovenskej republike. Do súťaže sa môžu zapojiť učitelia všetkých vyučovacích predmetov, nakoľko téma je veľmi široká. Podmienkou zapojenia sa do súťaže je vypracovanie metodického listu. Očakávame, že do súťaže sa prihlásia učitelia z rôznych stupňov škôl, pretože téma UNESCO v školskom systéme rezonuje na rôznych úrovniach od materskej školy až po maturitu. Termín ukončenia prihlasovania sa do súťaže je 30. október 2020.

Čítať celý článok

 

09. september 2020

Národný projekt Profesijný rozvoj učiteľov - TEACHERS

Metodicko-pedagogické centrum v spolupráci so Štátnym pedagogickým ústavom pripravuje národný projekt Profesijný rozvoj učiteľov (TEACHERS). Hlavným cieľom projektu je podporiť profesijný rozvoj pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov pri zavádzaní a realizácii zmien v školách a školských zariadeniach, vrátane zvládania krízovej, postkrízovej situácie a dopadov súvisiacich s prerušením vyučovania v školách a školských zariadeniach (ďalej len školách) v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19.

Čítať celý článok