Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

    


30.06.2021

Poďakovanie riaditeľky Miroslavy Hapalovej ku koncu školského roka

Máme za sebou rok, počas ktorého pandémia priniesla rôzne výzvy aj pokračovanie dištančného vzdelávania. Chvíle to neboli jednoduché. O to viac Vám, milé učiteľky, učitelia, riaditelia, riaditeľky, členky a členovia pedagogickej komunity, patrí veľké poďakovanie.

Milé učiteľky, učitelia, riaditelia, zriaďovatelia, členovia, členky pedagogickej obce,

chcela by som sa Vám touto cestou veľmi pekne poďakovať. Že ste nepoľavili vo Vašej dôležitej práci. Vzdelávanie našich detí, sprostredkovanie im poznania a vedomostí, udržanie ich záujmu o nové informácie bolo na Vašich pleciach.
Školský rok, ktorý máme za sebou, bol nesmierne náročný. Stál nás veľa síl. Priniesol vyčerpanie, únavu, zmeny nášho fungovania, vykročenie do málo poznanej oblasti, ktorú predstavovalo dištančné vyučovanie.
Rada by som Vám preto vyjadrila veľké poďakovanie. Za Vaše nasadenie, odhodlanie, s ktorým ste učili ďalej, pomáhali a podporovali Vašich žiakov. Mnohí z Vás sa zúčastnovali webinárov, ktoré sme pripravovali prostredníctvom portálu Učíme na diaľku, pýtali ste sa našich kolegýň v e-mailovom poradenstve na široké spektrum otázok súvisiacich s dištančným vyučovaním, zaujímali sa o vydávané usmernenie, odporúčania, pracovali s dostupnými nástrojmi, aby ste zabezpečili pre Vašich žiakov čo najhladší priebeh vzdelávania.
Po návrate detí do škôl ste si spolu s nimi prechádzali všetkým, čo dlhšie obdobie on-line vzdelávania prinieslo. Školský rok sa končí, prichádzajú letné prázdniny. Ukončenie náročného školského roka dnes môžeme úspešne zavŕšiť aj vďaka Vám.

My na Štátnom pedagogickom ústave budeme aj počas leta pracovať na zlepšovaní podmienok v školách, pre detí, žiakov, študentov. S mnohými z Vás sa pri tejto práci stretneme. Tešíme sa na vzájomné rozhovory o tom, kam sa chceme a môžeme s naším vzdelávacím systémom posunúť, v prospech nás všetkých. Prajem vám všetkým nádherné leto, veľa oddychu a tešíme sa na ďalšiu vzájomnú spoluprácu.

Miroslava Hapalová,
riaditeľka Štátneho pedagogického ústavu


Poďakovanie vo forme videa: https://www.youtube.com/watch?v=uIHkXQpiMN4