Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

    


12.01.2021

Hľadajú sa tvorcovia databázy krátkych vzdelávacích videí

Učíte na základnej škole? Máte chuť zapojiť sa do tvorby digitálneho učiva? Štátny pedagogický ústav aktuálne vytvára databázu krátkych vzdelávacích videí a hľadá učiteľov a učiteľky pre predmety 1. - 5. ročníka základných škôl s vyučovacím jazykom slovenským, s vyučovacím jazykom národnostnej menšiny aj pre školy s vyučovaním jazyka národnostnej menšiny.

Materiál sa stane súčasťou EduTV, projektu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Bude edukačnou pomôckou pre žiakov, ale aj učiteľov či rodičov najmä v prípade, ak sa žiak z rôznych dôvodov nemôže zúčastňovať prezenčnej výučby. Videá budú spracované v súlade s cieľmi a obsahom predmetov podľa štátnych vzdelávacích programov.
Osvojovanie učiva bude podporené aj príslušnými pracovnými listami vytvorenými priamo k vzdelávacím videám. Edukačné videá budú vytvárať priamo učitelia z praxe, ktorým ŠPÚ poskytne metodickú podporu.

Bližšie informácie, ako aj prihlasovacie dotazníky nájdete TU.

Pokiaľ by ste mali akékoľvek otázky, môžete sa na nás obrátiť prostredníctvom e-mailovej adresy edutv@statpedu.sk