Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

    


17.12.2020

Usmernenie - Poznaj slovenskú reč

Štátny pedagogický ústav ako gestor súťaže Poznaj slovenskú reč vydáva usmernenie k organizácii dištančnej formy školského kola súťaže v školskom roku 2020/2021 v zmysle platných protipandemických opatrení a v zmysle platného Organizačného poriadku súťaže č. 2017-12374/39423:2-10IO s účinnosťou od 1. 1. 2018. Usmernenie sa týka všetkých súťažných kategórií súťaže.

Aktuálne dokumenty, usmernenia, formuláre pre ďalšie postupové kolá budú priebežne zverejňované na webovom sídle ŠPÚ. Nájdete ich v podsekcii súťaže - Poznaj slovenskú reč.