Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

    


18.12.2020

Víťazi ankety Top učiteľ/učiteľka cudzích jazykov

V októbri 2020 vyhlásil Štátny pedagogický ústav anketu Top učiteľ/učiteľka cudzích jazykov, ktorá prebiehala do konca novembra 2020. Do ankety bolo poslaných 55 nominácií v troch kategóriách: základné školy, stredné školy, jazykové školy.

Nominácie vo všetkých kategóriách ankety dokázali, že učitelia a učiteľky cudzích jazykov svojich žiakov a žiačky motivujú, prebúdzajú v nich záujem učiť sa cudzie jazyky, no sú to pre nich aj ľudia, ktorí ich vedú a posúvajú vpred i v každodennom živote. Tieto atribúty potvrdili aj nominácie, ktoré boli zaslané rodičmi. Nominovaní učitelia a učiteľky sú zároveň inšpirujúcim príkladom pre svojich kolegov a kolegyne, ktorí ich do ankety nominovali; riaditelia a riaditeľky škôl oceňujú najmä ich proaktívny prístup, inovatívne nápady, kreativitu a metódy, ktoré na vyučovaní aplikujú.

V súlade so štatútom ankety  Top učiteľ/učiteľka cudzích jazykov traja učitelia/tri učiteľky cudzích jazykov, ktorých nominácie dosiahli najvyšší počet bodov v jednotlivých kategóriách, získavajú ocenenie Štátneho pedagogického ústavu, knižné a vecné dary v hodnote 260 eur.

V kategórii základné školy ocenenie získali:
Michaela Vasiľová; Základná škola s materskou školou, Slanec  
Pavol Kupka; ZŠ s MŠ Dobrého pastiera, Žilina   
Lívia Grúsová; Základná škola Postupimská 37, Košice

V kategórii stredné školy ocenenie získali:
Alena Rakovská; Gymnázium Janka Kráľa, Zlaté Moravce  ​
Alena Lukáčová; Gymnázium Konštantínova 2, Prešov
Natalie Lackovič Križanová; Gymnázium Jána Hollého, Trnava      

V kategórii jazykové školy ocenenie získali:
Mária Bíleková; Štátna jazyková škola Palisády 38, Bratislava    
Andrea Dižová; Štátna jazyková škola Palisády 38, Bratislava     
Peter Gschweng; Štátna jazyková škola Palisády 38, Bratislava

Víťazom, rovnako aj všetkým, ktorí boli do ankety nominovaní, srdečne blahoželáme. To, čo pre svojich žiakov a žiačky robíte, najlepšie vyjadria slová žiaka, ktorý vo svojej nominácii, okrem iného, uviedol: „Touto formou by som Vám chcel vyjadriť svoju vďaku, pretože Vy ma motivujete učiť sa krásny cudzí jazyk. Bez Vás by som tú motiváciu a chuť stratil. Stále sa na Vaše hodiny teším.“

organizačný tím ankety