Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

    


08.02.2021

Online vzdelávanie pedagógov v rómskom jazyku a rómskej kultúre

Štátny pedagogický ústav bude realizovať online vzdelávanie v oblastiach rómskeho jazyka a rómskej kultúry pre pedagogických zamestnancov materských a základných škôl, ktoré je podporené a financované z Fondu na podporu kultúry národnostných menšín.

Hlavný cieľom projektu je zvýšiť kľúčové profesijné kompetencie zamestnancov materských a základných škôl v oblastiach aplikovania interkultúrneho prístupu a inovatívnych vyučovacích metód. Zámerom je zachovanie, ochrana a rozvoj rómskej identity prostredníctvom rómskych kultúrnych hodnôt.  Realizáciou projektu:

  • poskytneme účastníkom projektu online vzdelávanie,
  • oboznámime účastníkov projektu s príkladmi dobrej praxe zamerané na zvyšovanie interkultúrneho porozumenia.

Projektom chceme zvýšiť záujem účastníkov projektu o poznatky z rómskeho jazyka, rómskej histórie a tradičnej rómskej kultúry. Tiež vytvoriť zázemie pre kontinuálne vzdelávanie dospelých v rómskom jazyku, rómskej histórie a tradičnej rómskej kultúry, uviedol koordinátor projektu Jozef Facuna.

Webináre vždy od 14:00 hod. do 16:00 hod.:
Registrácia na webináre: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd_ndwKFioob_1h_aFpR2-4ZHvfX7tFs_fKGWll2_3lqiYPrA/viewform?usp=sf_link
Forma: on-line (komunikačný nástroj ZOOM)
Prihlasovací link na ZOOM:  bude zaslaný prihláseným účastníkom pred začatím webinára

Termíny webinárov:
18. 02. 2021
W1: Motivácia k učeniu sa aj prostredníctvom rómskeho jazyka

23. 02. 2021
W2: Zoznámme sa s históriou a kultúrou Rómov

25. 02. 2021
W3: Príklady dobrej praxe v oblasti vzdelávania žiakov z rómskych komunít

Bližšie informácie: On-line vzdelávanie v oblastiach rómskeho jazyka a rómskej kultúry - ŠPÚ (statpedu.sk)

Pravidlá ochrany osobných údajov

Plagát