Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

    


18.02.2021

Regionálny okrúhly stôl online LELLE2 „Učme sa, ako sa učiť.“

Štátny pedagogický ústav v spolupráci so strednou školu CSŠ Marianum v Komárne bude realizovať okrúhly stôl v rámci medzinárodného projektu LELLE2 „Učme sa, ako sa učiť“. Cieľom tohto podujatia je oboznámiť účastníkov okrúhleho stola o realizovaných aktivitách projektu a o intelektuálnych výstupoch projektu.

Hlavným cieľom projektu LELLE 2 je zvýšiť efektívnosť stredoškolského vzdelávania pomocou rozvoja troch kľúčových kompetencií: kritické myslenie, riešenie problémov, riadenie vlastného procesu učenia sa. Po nadobudnutí týchto kľúčových kompetencií by mali žiaci lepšie a rýchlejšie riešiť úlohy, dosahovať lepšie učebné výsledky, čo prispeje k ich motivácii dosahovať vyššie vzdelávacie ciele. Žiaci, ktorí budú rozvíjať tieto kompetencie, by mali mať po ukončení strednej školy lepšie možnosti uplatniť sa na trhu práce.

Bližšie informácie o projekte: https://www.statpedu.sk/sk/erasmus-lelle.html

Regionálny okrúhly stôl v on-line prostredí sa uskutoční dňa 22. 02. 2021 v slovenskom od 13.00 hod. do 14.30 hod. aj v maďarskom jazyku od 14.30 hod do 16.00 hod.
Bližšie informácie nájdete v pozvánke a v programe.

Forma: on-line (komunikačný nástroj ZOOM)
Registrácia:
Registrácia na okrúhly stôl v slovenskom jazyku: https://forms.gle/43WYLXRGUzrydUAd8
Registrácia na okrúhly stôl v maďarskom jazyku: https://forms.gle/b3QHWgkDtmbfaSuj9
Prihlasovací link na ZOOM bude e-mailom zaslaný prihláseným účastníkom.

Projekt je podporený v rámci programu Erasmus+ a financovaný s podporou Európskej únie.
Číslo projektu: 2018-1-HU01-KA201-047839

Lelle _okrúhly stôl_v slovenskom jazyku
Lelle_okrúhly stôl_v maďarskom jazyku
Lelle_ okrúhly stôl_PROGRAM_v slovenskom jazyku
Lelle_okrúhly stôl_PROGRAM_v maďarskom jazyku
Pozvánka_rokovací jazyk_slovenský
Pozvánka_rokovací jazyk_maďarský
Pravidlá ochrany osobných údajov