Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

    


08.01.2021

Vzdelávanie žiakov prvého stupňa základných škôl opäť podporí televízne vyučovanie - Relácia školský klub

Štátny pedagogický ústav v spolupráci s verejnoprávnou televíziou RTVS, neziskovou organizáciou Indícia a Pedagogickou fakultou Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici zareagovali na aktuálnu situáciu a pripravili ďalšie pokračovanie televízneho vyučovania. Relácia Školský klub je určená žiakom a učiteľom prvého stupňa základných škôl a nadväzuje na vysielanie z jesenných mesiacov minulého roka.

Zhoršená epidemiologická situácia viedla k nutnosti dočasne prerušiť prezenčné vyučovanie v základných školách aj na prvom stupni. Po prázdninách sa tak deti nevrátia do škôl, ale budú sa vzdelávať dištančne.
Za účelom uľahčenia situácie deťom, učiteľom a rodičom a zabezpečenia prístupu ku vzdelávaniu najmä pre tie deti, ktoré nemajú prístup k online výučbe, Štátny pedagogický ústav v spolupráci s RTVS, neziskovou organizáciou Indícia a Pedagogickou fakultou Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici pokračuje aj v roku 2021 vo vysielaní relácie Školský klub pre žiakov I. stupňa základných škôl.

Vysielanie začína od 11. januára na Dvojke. Bude prebiehať od pondelka do štvrtka vždy od 9:00 do 10:00. Rovnako ako na jeseň, aj teraz bude každý deň venovaný jednej vzdelávacej oblasti alebo predmetu. V pondelok budú „televízni učitelia“ učiť slovenský jazyk a literatúru, v utorok sa budú venovať obsahu zo vzdelávacej oblasti Človek a spoločnosť, v stredu sa bude vyučovať matematika a vo štvrtok prírodovedné predmety.
Obsah odvysielaných relácií je v súlade so Štátnym vzdelávacím programom a vzdelávacími štandardmi a je schválenými aj Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR. Spoluprácu s RTVS a ďalšími partnermi relácie ocenil aj minister školstva Branislav Gröhling. Podľa neho je školský klub spolu s EduTV jedným zo spôsobov, akým chce ministerstvo spolu s ŠPÚ pomôcť, kým sa nepodarí epidemiologickú situáciu stabilizovať a vrátiť sa do škôl.

Televízne relácie môžu deti sledovať aj z archívu RTVS alebo na stránke: https://ucimenadialku.sk/skolsky-klub
Ku každej relácií sú vytvorené pracovné listy, ktoré môžu deťom vytlačiť ich rodičia. Škola ich zase môže distribuovať tým deťom, ktoré nemajú doma potrebné technické vybavenie. Pracovné listy sú zverejňované aj v rómskom a maďarskom jazyku, aby sme podporili vzdelávanie všetkých detí. Každá relácia je zároveň tlmočená do posunkového jazyka pre nepočujúcich.
ŠPÚ dáva televízny program Školského klubu do pozornosti aj školám, ktoré realizujú online výučbu. Učitelia ich môžu rovnako využiť a zakomponovať do dištančného vzdelávania svojich žiakov.

Relácia ponúka interaktívnu komunikáciu s detským divákom počas celého vysielania, ale aj prostredníctvom tzv. výzvy, ktorú zadávajú v každej relácii televízni učitelia. Deti môžu na výzvy reagovať zaslaním odpovedí, ale aj nápadov a fotografií na adresu: skolskyklub@ucimenadialku.sk. Rodičia tiež môžu vypracované výzvy svojich detí zavesiť na FB stránku Školského klubu. Pracované výzvy od detí, ako aj na spätnú väzbu, zaslané reakcie a podnety učiteľov, rodičov či žiakov budú dôležitým podnetom pre tvorbu obsahu ďalších častí Školského klubu.

www.esf.gov.sk           www.minedu.sk