Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

    


25.05.2021

Pozvánka na workshop pre učiteľov zameraný na mediálnu gramotnosť žiakov a prevenciu nenávistných prejavov v on-line priestore

Informačná služba Organizácie Spojených národov vo Viedni, Štátny pedagogický ústav a mimovládna organizácia ZARA so sídlom vo Viedni organizujú interaktívny workshop pre učiteľov, ktorý je zameraný na rozvoj profesijných kompetencií v oblasti zvyšovania mediálnej gramotnosti súvisiacej s bojom proti nenávisti v on-line priestore.

Zameranie workshopu
- Ako môžeme čeliť útokom v on-line prostredí a ako k tomu viesť mladých ľudí?
- Akú úlohu zohráva mediálna gramotnosť v boji proti nenávisti a falošným správam vo virtuálnom svete a ako môžeme tieto schopnosti posilniť na svojich vyučovacích hodinách?
- Ako využívajú rôzne skupiny virtuálny priestor?
- Ako môžeme podporiť obete nenávistných prejavov v on-line priestore alebo obete kyberšikany?
- Čo je to náhodný zásah v on-line kontexte a prečo je to dôležité?

Ciele workshopu
- Prenos poznatkov na tému digitálnych médií a boja proti nenávistným prejavom.
- Zvyšovanie povedomia o dôsledkoch nabádania k nenávisti v on-line priestore.
- Rozšírenie komunikačných schopností a kompetencií účastníkov.

Účastníci
Workshop je určený pre učiteľov všeobecnovzdelávacích predmetov základných a stredných škôl nezávisle od dĺžky praxe. Workshopu sa môže zúčastniť viacero učiteľov z jednej školy. Počet miest je obmedzený.

Účasť na workshope je bezplatná. Absolventi workshopu dostanú certifikát. Informačný leták s praktickými informáciami je dostupný tu.

V prípade záujmu pošlite vyplnený prihlasovací formulár a Súhlas so spracúvaním osobných údajov v elektronickej forme najneskôr do 4. júna 2021 (vrátane) na adresu: zuzana.licha@statpedu.sk

Vybraným záujemcom bude poslaný potvrdzujúci e-mail o účasti na seminári, a to elektronickou formou na e-mailovú adresu uvedenú v prihlasovacom formulári.

Prílohy:
Prihlasovací formulár
Súhlas dotknutej osoby k spracúvaniu osobných údajov