Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

    


20.05.2021

Vzdelávanie školského manažmentu

Štátny pedagogický ústav pripravuje inovatívne vzdelávanie pracovníkov, ktorí sa podieľajú na riadiacom procese základných a stredných škôl.

Cieľom vzdelávania je oboznámiť frekventantov s príkladmi dobrej praxe v oblasti implementácie rómskeho jazyka a rómskej kultúry v školskom vzdelávacom programe, prostredníctvom toho podporovať interkultúrnu výchovu a zohľadňovať jazykovú odlišnosť žiakov z marginalizovaných rómskych komunít.

Vzdelávanie je súčasťou preddefinovaného projektu s názvom „Inovatívne vzdelávanie učiteľov s cieľom zvýšiť ich interkultúrne kompetencie vo vzdelávacom procese rómskych žiakov“ v rámci programu Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzia Rómov financovaného z Nórskych grantov a zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. 

Vzdelávanie sa uskutoční v online prostredí dňa 09. 06. 2021, účasť je bezplatná.

V prípade záujmu prosíme vyplňte, podpíšte a pošlite naskenovaný:
- prihlasovací formulár
- súhlas dotknutej osoby k spracúvaniu osobných údajov
na adresu jozef.facuna@statpedu.sk najneskôr do 02. 06. 2021 (vrátane).

Dokumenty:
Leták
Prihlasovací formulár
Súhlas dotknutej osoby k spracúvaniu osobných údajov

Working together for a green, competitive and inclusive Europe
Working together for an inclusive Europe

Spolu s Rómami dosiahneme viac/Jekhetane le Romenca buter keraha/Together with Roma, we will achieve more