Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

    


20.05.2021

Publikácie na pomoc pri zavádzaní povinného predprimárneho vzdelávania

Povinné predprimárne vzdelávanie je nová výzva: pre deti, rodiny, materské školy, iné zariadenia a jednotlivcov, ktorí ho budú poskytovať. Dávame k dispozícii prvé dve publikácie, ktoré novej príležitosti pomôžu.

Publikácia Povinné predprimárne vzdelávanie: Sprievodca cieľmi a obsahom ponúka dobrý prehľad o tom, čo má byť v povinnom predprimárnom vzdelávaní obsiahnuté bez ohľadu na to, či prebieha v materskej škole alebo ako individuálne vzdelávanie.

Publikácia Dieťa hovoriace iným jazykom: možnosti kompenzačnej podpory v predškolskom vzdelávaní je dôležitou metodickou podporou v situácii, ak do materskej školy príde dieťa, ktoré nerozumie jazyku, ktorým sa v nej hovorí. 

V edícii metodickej podpory predškolského vzdelávania budeme pokračovať a poskytneme sériu ďalších kompenzačných programov. Uvedené publikácie predstavujú štart tejto edície.

Metodické materiály sú dostupné zatiaľ online a pripravujeme aj tlačenú verziu obidvoch publikácií.