Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

    


01.06.2021

Pozvánka na webinár Vzdelávanie detí cudzincov v Slovenskej republike

Štátny pedagogický ústav realizuje dňa 15. júna 2021 on-line webinár zameraný na Vzdelávanie detí cudzincov v Slovenskej republike.

Cieľom webinára je ozrejmiť:
- migračnú situáciu krajiny v kontexte európskej a globálnej celosvetovej mobility;
- základnú terminológiu migračnej problematiky;
- akulturačné procesy migrantov do slovenskej spoločnosti;
- legislatívne východiská problematiky, ktoré sa vzťahujú na procesy prijímania a začleňovania detí cudzincov do výchovno-vzdelávacieho procesu;
- organizáciu, obsah a plánovanie kurzov štátneho jazyka pre deti cudzincov.

Program webinára:
14.00 – 15.00    Migrácia a novodobí migranti na Slovensku
- Silvia Letavajová
15.00 – 16.00    Škola, trieda = bezpečné a priateľské prostredie - Janka Píšová
16.00 – 17.00    Metodicko-didaktické inšpirácie pre prácu s deťmi na kurzoch  slovenčiny - Eva Španová

Praktické informácie:
- Účasť na webinári je bezplatná.
- V prípade záujmu pošlite vyplnený a podpísaný prihlasovací formulár a súhlas dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov (sken) v elektronickej forme na adresu: karol.csiba@statpedu.sk a v kópii na janka.pisova@statpedu.sk najneskôr do 11. júna 2021 (vrátane). Záujemcom bude poslaný potvrdzujúci e-mail o účasti na webinári a to elektronickou formou na e-mailovú adresu uvedenú v prihlasovacom formulári.
- Prihlasovací formulár so súhlasom dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov je dostupný tu.

Webinár je realizovaný ako intelektuálny výstup  Štátneho pedagogického ústavu Workshop k Manuálu pre inklúziu detí cudzincov do výchovno-vzdelávacieho procesu v SR v rámci projektu Erasmus+ Slovenčina pre deti cudzincov – pomôcka pre pedagógov a rodičov pri inklúzii detí cudzincov do výchovno-vzdelávacieho procesu v Slovenskej republike (číslo projektu 2019-1-SK01-KA201-060698). Bližšie informácie o webinári sú dostupné v informačnom letáku.