Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

    


11.06.2021

Žiacky poradný orgán

Dôležitou súčasťou tvorby návrhov štátnych koncepcií, zvlášť v oblasti výchovy a vzdelávania, by malo byť poznanie názorov a skúseností mladých ľudí. Práve na ich podnet zriadil Štátny pedagogický ústav a IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže Žiacky poradný výbor.

Nový stály poradný orgán bude miestom pre vzájomný dialóg a vyjadrovanie názorov jeho členov a členiek, a to k rôznym oblastiam výchovy a vzdelávania. Mladí ľudia budú takisto vypracovávať a predkladať návrhy na zlepšenie a skvalitnenie podmienok žiakov a žiačok v školách aj v spoločnosti.
Žiacky poradný orgán bude mať 16 členov rovnomerne zastupujúcich základné a stredné školy, všetky kraje, chlapcov a dievčatá, menšiny a rozmanité spoločenské skupiny. Členom sa môže stať žiak a žiačka od 6. ročníka druhého stupňa základnej školy po posledný ročník strednej školy na obdobie dvoch rokov.

Využiť jedinečnú príležitosť a byť súčasťou plánovaných zmien vo vzdelávaní môžu mladí ľudia prostredníctvom portálu www.ziackyporadnyvybor.sk, na ktorom nájdu všetky informácie, štatút nového orgánu a prihlasovací formulár.
Prihlasovanie sa je otvorené do 30. júna 2021. Od nedele 13. júna 2021 sa na sociálnych sieťach spúšťa informačná náborová kampaň, ktorú bez nároku na honorár pripravil študentský projekt WOKE.


Tlačová správa_Mladí ľudia budú jedným z poradných orgánov pri zmenách vo vzdelávaní