Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

    


Stupeň vzdelania

Vyššie sekundárne vzdelanie – úplné (maturitné) stredné všeobecné vzdelanie získa žiak úspešným absolvovaním programu ostatného ročníka najmenej štvorročného a najviac osemročného programu odboru vzdelávania v gymnáziu, ktorý sa ukončuje predpísanou štandardnou maturitnou skúškou. Dokladom o získanom maturitnom vzdelaní je vysvedčenie o maturitnej skúške. V nižších ročníkoch viacročných gymnázií sa vzdelávanie riadi Štátnym vzdelávacím programom pre nižšie sekundárne vzdelávanie ISCED 2.

Absolventi vyššieho sekundárneho vzdelávania ISCED 3A – gymnázia môžu pokračovať v následnom vzdelávaní na terciárnej úrovni ISCED 5 (vysoká škola), prípadne v rôznych formách nadstavbového alebo pomaturitného štúdia na úrovni ISCED 4 – postsekundárneho neterciárneho vzdelávania alebo vstúpiť získanou kvalifikáciou na trh práce.

 

   Súčasné programy OSCED 3 – stredné školy
 Typ kontinuálneho vzdelávania  Programy pripravujú na pokračovanie v štúdiu na stupni ISCED 5  Programy nepripravujú na pokračovanie v štúdiu na stupni ISCED 5
   Programy ISCED 3A  Programy ISCED 3B  Programy ISCED 3C
 Zameranie programu  Programy pripravujú na pokračovanie v štúdiu na stupni ISCED 5A  Programy pripravujú na pokračovanie v štúdiu na stupni ISCED 5B  Programy pripravujú pre pracovný trh alebo pre pokračovanie štúdia na stupni ISCED 4, prípadne v inom programe ISCED 3

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní License.