Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

    


VP pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním

Pri výchove a vzdelávaní detí a žiakov so všeobecným intelektovým nadaním sa  postupuje podľa Vzdelávacieho programu pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním, ktorý je súčasťou štátneho vzdelávacieho programu, bol vypracovaný vo Výskumnom ústave detskej psychológie a patopsychológie a je zverejnený na adrese www.vudpap.sk .

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní License.