Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

    


ŠVP pre jazykové školy

ŠTÁTNY VZDELÁVACÍ PROGRAM PRE JAZYKOVÉ ŠKOLY

ŠVP pre jazykové školy

PRÍPRAVA INOVOVANÉHO ŠVP PRE JAZYKOVÉ ŠKOLY

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR schválilo Koncepciu vzdelávania v jazykových školách predloženú Štátnym pedagogickým ústavom. Koncepcia predstavuje 12 návrhov opatrení pre oblasť organizácie a poskytovania jazykového vzdelávania. Inovovaný Štátny vzdelávací program pre jazykové školy bude pripravený v súlade so schválenými opatreniami ako základný dokument pre ich implementáciu do praxe.

Koncepcia vzdelávania v jazykových školách

Jazykové vzdelávanie v jazykových školách je zamerané na to, aby poslucháč získal komunikačné kompetencie v cudzom jazyku a rozvinul kľúčové kompetencie, ktoré využíva podľa stupňa jazykového vzdelania a svojich potrieb a záujmov. Pripravuje poslucháčov pre používanie cudzieho jazyka v pracovnej praxi, v osobnom a sociálnom živote, ale aj na ďalšie jazykové vzdelávanie, a to inštitucionálne alebo samostatné.

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní License.