Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky


ŠVP pre jazykové školy

ŠTÁTNY VZDELÁVACÍ PROGRAM PRE JAZYKOVÉ ŠKOLY

ŠVP pre jazykové školy

PRÍPRAVA INOVOVANÉHO ŠVP PRE JAZYKOVÉ ŠKOLY

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR schválilo Koncepciu vzdelávania v jazykových školách predloženú Štátnym pedagogickým ústavom. Koncepcia predstavuje 12 návrhov opatrení pre oblasť organizácie a poskytovania jazykového vzdelávania. Inovovaný Štátny vzdelávací program pre jazykové školy bude pripravený v súlade so schválenými opatreniami ako základný dokument pre ich implementáciu do praxe.

Koncepcia vzdelávania v jazykových školách

Jazykové vzdelávanie v jazykových školách je zamerané na to, aby poslucháč získal komunikačné kompetencie v cudzom jazyku a rozvinul kľúčové kompetencie, ktoré využíva podľa stupňa jazykového vzdelania a svojich potrieb a záujmov. Pripravuje poslucháčov pre používanie cudzieho jazyka v pracovnej praxi, v osobnom a sociálnom živote, ale aj na ďalšie jazykové vzdelávanie, a to inštitucionálne alebo samostatné.

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní License.