Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

    


Študijná návšteva „Lillehammer“

Rámcový program

3.apríl 2016 Vitajte v Lillehammeri

 4.apríl 2016 Dialóg v kontexte interkultúrneho vzdelávania

Predstavenie nórskeho vzdelávacieho systému a metódy dialógu v rámci interkultúrneho vzdelávania (prednáška,workshop,diskusia)

 • Predstavenie Nansen Akadémie a vzdelávacej aktivity, prezentácia účastníkov
 • Vzdelávací systém v Nórsku
 • Ako byť dobrým učiteľom/dobrou učiteľkou
 • Čo je to interkultúrna kompetencia a potreba vytvorenia dialógu

5. – 6. apríl 2016 Multikulturalita v spoločnosti a jazykové bariéry, interkultúrne vzdelávanie ako hlavný prostriedok integrácie

Oboznámenie sa so vzdelávacím systémom a prístupmi integrácie prostredníctvom pedagogickej praxe škôl v Lillehammeri a Osle (seminár,pedagogická prax,diskusia)

 • Predstavenie školského systému
 • Príklady dobrej praxe škôl v Lillehammeri a Osle
 • Návšteva Európskeho Wergeland Centra Ÿ Návšteva Strediska holokaustu
 • Rokovanie s nórskymi odborníkmi a odborníčkami na pedagogiku

7. apríl 2016 Príklad dobrej praxe z Chorvátska – čo sa môžeme naučiť z iných projektov?

Posilnenie kľúčových kompetencií učiteľa vyučujúceho žiakov v multikultúrnom prostredí (prezentácia,výmena skúseností,workshop,diskusia)

 • Príklad dobrej praxe projektu z Chorvátska
 • Vzdelávanie žiakov z rómskych komunít na Slovensku
 • Rola učiteľa vo výchovno-vzdelávacom procese žiakov z rómskych komunít
 • Kľúčové kompetencie učiteľa v multikultúrnom prostredí

8.apríl 2016 Od problémov k riešeniam - celoškolský prístup

Riešenie každodenných problémov v edukácii žiakov v multikultúrnom prostredí (worskhop,diskusia)

 • Stratégie a riešenia problémov vo výchovno-vzdelávacom procese
 • Spolupráca a celoškolský prístup
 • Pozitívna školská klíma
 • Škola ako interkultúrna komunita

9.apríl 2016 Dovidenia Lillehammer

Informačný materiál

Plagát