Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

    


ERASMUS+ Inovácia - Rómsky jazyk - Inklúzia

Štandardizácia rómskeho jazyka na Slovensku položila legislatívne základy pre vytvorenie plnohodnotných podmienok na výchovu a vzdelávanie v rómskom jazyku vrátane prípravy pedagógov vyučujúcich rómsky jazyk, resp. v rómskom jazyku, používanie rómskeho jazyka vo verejnom, či kultúrnom živote národnostnej menšiny v zmysle uplatňovania Zákona č. 184/1999 Z.z. z 10. Júla 1999 o používaní jazykov národnostných menšín a Európskej charty regionálnych alebo menšinových jazykov (príloha k uzneseniu Vlády SR č. 27/2001).

Štátny pedagogický ústav realizuje od 1. Septembra 2016 medzinárodný projekt v rámci programu Európske únie v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy , mládeže a športu Erasmus+ s názvom Inováciou didaktiky rómskeho jazyka k inkluzívnemu vzdelávaniu žiakov zo znevýhodneného prostredia“. Termín trvania projektu: 01. 09. 2016 - 31. 08. 2019

 

Medzinárodní partneri projektu:

Seminár romistiky Katedry stredoeurópskych štúdií, Filozofická fakulta Karlovej univerzity, Praha, Česká republika

Nansen centrum pre Mier a dialóg, Lillehammer, Nórsko