Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

    


Spolu s Rómami dosiahneme viac

Vzdelanie Rómov, o Rómoch, pre Rómov

Štátny pedagogický ústav je prijímateľom preddefinovaného projektu s názvom „Inovatívne vzdelávanie pre pedagogických zamestnancov základných škôl za účelom zvýšenia ich interkultúrnych kompetencií vo vzdelávacom procese rómskych žiakov“ v rámci Programu SK 04 „Miestne a regionálne iniciatívy na zníženie národnostných nerovností a podporu sociálnej inklúzie“, ktorého partnerom je Rada Európy. Správcom tohto programu je Úrad vlády Slovenskej republiky.

Projekt Štátneho pedagogického ústavu je spolufinancovaný z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Jeho cieľom je prostredníctvom vzdelávania pedagogických zamestnancov základných škôl a vypracovania niekoľkých publikácií podporiť proces interkultúrneho a inkluzívneho vzdelávania na školách. Vzdelávanie a publikácie budú zamerané na rómsky jazyk, kultúru a históriu Rómov, ale aj na metódy vzdelávania, ktoré umožnia realizovať inovatívne pedagogické prístupy zodpovedajúce potrebám a záujmom žiakov, najmä z rómskych komunít. Celková suma na realizáciu tohto projektu je 421 859 EUR. Doba trvania projektu je 28 mesiacov.

Partner projektu: Nansen Fredssenter / Nansen Center for Peace and Dialogue, Lillehammer, Nórsko

Nansen Fredssenter / Nansen Center for Peace and Dialogue (NCPD) vznikol ako samostatná súčasť Nansen Academy Foundation. Centrum aktívne podporuje interkultúrny a medzietnický dialóg na regionálnej a národnej úrovni s cieľom prispieť k mierovému riešeniu konfliktov prostredníctvom rôznych programových aktivít, obzvlášť v oblasti vzdelávania. Nansen Dialóg Network (NDN) je sieť, ktorá zdieľa svoje know-how a skúsenosti s miestnymi, národnými a medzinárodnými partnermi a spoločne prispievajú k mierovému riešeniu konfliktov po celom svete. Jedným zo strategických cieľov NDN je podporovať inkluzívne a integrované vzdelávanie (formálne i neformálne) v multietnických a multikultúrnych spoločnostiach.

Fázy Projektu

Projektová zmluva: http://www.crz.gov.sk/index.php?ID=1140664&l=sk

Hlavné aktivity

Vzdelávanie

Publikácie

Konferencie

Informácie

Kontakty

Verejné obstarávanie

Voľné pracovné pozície

 

Informácie o projekte budú priebežne aktualizované na webovej stránke Štátneho pedagogického ústavu: www.statpedu.sk. Ďalšie informácie nájdete aj na: www.eeagrants.sk, www.eeagrants.org.

PhDr. Jozef Facuna, PhD. 
manažér projektu