Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

    


Projekty

Štátny pedagogický ústav bol úspešným riešiteľom viacerých národných projektov v rámci Operačného programu Vzdelávanie, ktoré boli spolufinancované zo zdrojov Európskej únie, s využitím Európskeho sociálneho fondu a národných zdrojov, z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky

Aktuálne ukončené projekty

•    Rozvíjanie profesijných kompetencií učiteľov materských, základných a stredných škôl v kontexte zvyšovania úspešnosti reformy systému základného vzdelávania  
•    Inovatívne vzdelávanie pre pedagogických zamestnancov základných škôl za účelom zvýšenia ich interkultúrnych kompetencií vo vzdelávacom procese rómskych žiakov

 

Ukončené národné projekty financované zo zdrojov Európskej únie 

Vzdelávanie učiteľov základných škôl v oblasti cudzích jazykov v súvislosti s Koncepciou vyučovania cudzích jazykov na základných a stredných školách

Ďalšie vzdelávanie učiteľov základných škôl a stredných škôl v predmete informatika