Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky


Organizácia ŠPÚ

Štátny pedagogický ústav je priamoriadenou rozpočtovou organizáciou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Základné dokumenty a informácie o ŠPÚ:

  Štátny pedagogický ústav implementuje model CAF 

     Implementácia modelu CAF v ŠPÚ    

     Model CAF - cesta ku kvalite riadenia a manažovania verejnej správy v EÚ