Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

    


12.01.2022

OZNAM K SÚŤAŽI PEKNÁ MAĎARSKÁ REČ

Štátny pedagogický ústav ako gestor súťaže Pekná maďarská reč oznamuje školám s vyučovacím jazykom maďarským, že termín organizovania školského kola sa predlžuje do 31. januára 2022.

Predĺženie termínu sa týka všetkých súťažných kategórií súťaže v zmysle platného organizačného poriadku.
Školské kolá sa organizujú prezenčnou formou.

Aktuálne dokumenty a informácie budú priebežne zverejňované na webovom sídle ŠPÚ.
Informácie o súťaži nájdete na Pekná maďarská reč - ŠPÚ (statpedu.sk)