Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

    


18.01.2022

Termíny na prihlásenie sa k verejným prezentáciám východiskových dokumentov zmien vo vzdelávaní

Štátny pedagogický ústav organizuje verejné prezentácie (online) východiskových dokumentov, ktoré predstavujú zámery a ciele pripravovaných zmien.

Na prezentáciách budú verejnosti podrobne predstavené zámery a ciele pripravovaných zmien v jednotlivých vzdelávacích oblastiach. Na príprave východiskových dokumentov sa podieľalo takmer tristo odborníkov a odborníčok z pedagogickej praxe, akademického a mimovládneho prostredia.

Verejné prezentácie budú rozdelené podľa jednotlivých oblastí vzdelania a budú sa konať formou online podujatia, pre účasť je potrebné sa registrovať vopred.

Prihlásení účastníci dostanú deň pred konaním prezentácie link, cez ktorý sa dostanú na online podujatie. Prihlasovanie na jednotlivé verejné prezentácie je možné do 10:00 predchádzajúceho dňa.

Ďalšie informácie ku kurikulárnej reforme nájdete na stránke www.vzdelanie21.sk.

Harmonogram verejných prezentácií aj s registračným formulárom  nájdete TU.

Časový harmonogram:

21. januára 2022 (14:00 – 16:00 hod.):
Umenie a kultúra (VUV a HUV)

24. januára 2022 (14:00 – 16:00 hod.):
Človek a spoločnosť

25. januára 2022 (14:00 – 16:00 hod.)
Jazyk a komunikácia – CJ

26. januára 2022 (14:00 – 16:00 hod.)
Zdravie a pohyb

28. januára 2022 (14:00 – 16:00 hod.)
Človek a príroda

31. januára 2022 (14:00 – 16:00 hod.)
Matematika a informatika – Matematika

1. februára 2022 (14:00 – 16:00 hod.)
Matematika a informatika – Informatika

2. februára 2022 (14:00 – 16:00 hod.)
Človek a svet práce

7. februára 2022 (14:00 – 16:00 hod.)
Jazyk a komunikácia – SJL a ďalšie vyučovacie jazyky

_________________________________________________________

Štátny pedagogický ústav z poverenia Ministerstva školstva, vedy, výskum a športu SR v uplynulom roku odštartoval prípravu zmien v kurikule základného vzdelávania. Zmeny v obsahu a formách základného vzdelávania sú odpoveďou na výzvy, ktorým čelí naša spoločnosť a na ktoré musí reagovať aj náš vzdelávací systém.

Cieľom zmien je prispôsobenie cieľov, obsahu a foriem vzdelávania potrebám súčasnej spoločnosti a súčasnej generácie detí, zabezpečenie princípu rovnosti a prístupnosti vzdelávania všetkým žiakom na Slovensku a tvorba podmienok pre základné školy, aby  mohli poskytovať kvalitné a moderné vzdelávanie.