Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

    


14.01.2022

Interkultúrne vzdelávať v školách so žiakmi z rómskych komunít

Štátny pedagogický ústav (ŠPÚ) pripravuje inovatívny vzdelávací tréning „Interkultúrne vzdelávať v školách so žiakmi z rómskych komunít“, ktorý je určený pre pedagógov materských, základných a stredných škôl.

Cieľom vzdelávania je zdokonaliť kľúčové profesijné kompetencie účastníkov vzdelávacieho tréningu v oblastiach:

-              Rómsky jazyk (komunikačná úroveň A1 – pre začiatočníkov)
-              Rómska kultúra a rómska história
-              Interkultúrna výchova
-              Inovatívne vzdelávacie metódy

Vzdelávanie je súčasťou preddefinovaného projektu s názvom „Inovatívne vzdelávanie učiteľov s cieľom zvýšiť ich interkultúrne kompetencie vo vzdelávacom procese rómskych žiakov“ v rámci programu Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzia Rómov financovaného z Nórskych grantov a zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

Uchádzač zasiela na doleuvedenú poštovú adresu v termíne do 31.01.2022 (vrátane):

Vyplnený prihlasovací formulár
Potvrdenie o pedagogickej činnosti
Súhlas dotknutej osoby k spracúvaniu osobných údajov

Kontaktná adresa:   Štátny pedagogický ústav, PhDr. Jozef Facuna, PhD., Pluhová 8, 831 03 Bratislava

Informácia o výsledku výberu bude poslaná všetkým záujemcom po ukončení prihlasovania na e-mailovú adresu uvedenú v prihlasovacom formulári najneskôr do 8. 2. 2022 (vrátane).

Výzva na prihlasovanie na inovatívny vzdelávací tréning so zameraním na interkultúrne vzdelávanie v školách so žiakmi z rómskych komunít

Working together for a green, competitive and inclusive Europe
Working together for an inclusive Europe

Spolu s Rómami dosiahneme viac/Jekhetane le Romenca buter keraha/Together with Roma, we will achieve more