Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

    


20.01.2022

Publikácie k vyučovaniu slovenského jazyka a slovenskej literatúry v základných školách s vyučovacím jazykom maďarským

Štátny pedagogický ústav zverejnil publikácie k vyučovaniu slovenského jazyka a slovenskej literatúry v základných školách s vyučovacím jazykom maďarským

Publikácie série Metodický model vyučovania SJSL v školách s vyučovacím jazykom maďarským boli vypracované pre jednotlivé ročníky základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským a obsahujú okrem všeobecnej teoretickej časti návrhy tematických výchovno-vzdelávacích plánov a vybrané vzorové metodické listy. Publikácie sú aj v tlačenej podobe. Vytlačené verzie budú postupne expedované všetkým školám s vyučovacím jazykom maďarským.

Do konca roku 2021 bolo vytvorených nasledovných 9 metodických publikácií:
Anita Halászová a kol.: Metodický model vyučovania slovenského jazyka a slovenskej literatúry v 1. ročníku základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským, 
Anita Halászová a kol.: Metodický model vyučovania slovenského jazyka a slovenskej literatúry v 2. ročníku základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským, 
Anita Halászová a kol.: Metodický model vyučovania slovenského jazyka a slovenskej literatúry v 3. ročníku základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským, 
Anita Halászová a kol.: Metodický model vyučovania slovenského jazyka a slovenskej literatúry vo 4. ročníku základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským, 
Monika Hamarová a kol.: Metodický model vyučovania slovenského jazyka a slovenskej literatúry v 5. ročníku základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským, 
Monika Hamarová a kol.: Metodický model vyučovania slovenského jazyka a slovenskej literatúry v 6. ročníku základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským, 
Monika Hamarová a kol.: Metodický model vyučovania slovenského jazyka a slovenskej literatúry v 7. ročníku základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským, 
Monika Hamarová a kol.: Metodický model vyučovania slovenského jazyka a slovenskej literatúry v 8. ročníku základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským, 
Monika Hamarová a kol.: Metodický model vyučovania slovenského jazyka a slovenskej literatúry v 9. ročníku základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským. 


Štátny pedagogický ústav bol spoluriešiteľom projektu MŠVVaŠ SR a úlohy projektu realizoval v rokoch 2016 až 2021. Publikácie boli vydané a financované z prostriedkov národného projektu Edukačný proces vyučovania slovenského jazyka a slovenskej literatúry v školách s vyučovacím jazykom maďarským, ktorý bol schválený MŠVVaŠ SR dňa 27. 8. 2015 pod číslom 2015-14697/33730:2-100A.