Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky


Aktuality

Riaditeľ ŠPÚ Ľ. Hajduk: Pozitívom súťaže VCÖ, s účasťou slovenských škôl, je experimentovanie a podpora praxe

09. január 2017

Riaditeľ ŠPÚ Ľ. Hajduk: Pozitívom súťaže VCÖ, s účasťou slovenských škôl, je experimentovanie a podpora praxe

V Štátnom pedagogickom ústave v Bratislave dnes odovzdali pomôcky v hodnote 1000 eur slovenským školám, ktoré sa zapojili do 14. ročníka medzinárodnej projektovej súťaže, ktorú každé dva roky vyhlasuje Asociácia učiteľov chémie Rakúska (Verband der Chemielehrer Österreichs – VCÖ). Pomôcky zástupcom škôl za účasti riaditeľa Štátneho pedagogického ústavu doc. Ľudovíta Hajduka odovzdal prezident VCÖ dr. Ralf Becker z rakúskeho kompetenčného centra pre didaktiku chémie spolu so zástupkyňou firmy Kvant Beatou Zbitekovou.

Čítať celý článok

 
Pozvánka: Tri slovenské školy sa zapojili do 14. ročníka medzinárodnej projektovej súťaže v chémii VCÖ

05. január 2017

Pozvánka: Tri slovenské školy sa zapojili do 14. ročníka medzinárodnej projektovej súťaže v chémii VCÖ

Slovenské školy sa opäť zapojili do medzinárodnej projektovej súťaže, ktorú každé dva roky vyhlasuje Asociácia učiteľov chémie Rakúska (Verband der Chemielehrer Österreichs - VCÖ). Do 14. ročníka súťaže VCÖ sa zo Slovenska prihlásila Základná škola Gašpara Haina z Levoče, Základná škola s materskou školu kráľa Svätopluka zo Šintavy a 1. súkromné gymnázium v Bratislave. Každá zo škôl dostane na podporu realizácie projektu učebné pomôcky v hodnote približne 1000 eur, dve z nich podporila rakúska strana, jednu slovenská firma Kvant. Zástupcom škôl ich v Bratislave za účasti riaditeľa Štátneho pedagogického ústavu doc. PhDr. Ľudovíta Hajduka, PhD. odovzdá v pondelok 9. januára o 15.00 hod prezident VCÖ dr. Ralf Becker z rakúskeho kompetenčného centra pre didaktiku chémie spolu so zástupkyňou firmy Kvant  Beatou Zbitekovou.  

Čítať celý článok

 
V ŠPÚ bolo pracovné stretnutie k projektu Edukačný proces vyučovania slovenského jazyka a literatúry v školách s vyučovacím jazykom maďarským

20. december 2016

V ŠPÚ bolo pracovné stretnutie k projektu Edukačný proces vyučovania slovenského jazyka a literatúry v školách s vyučovacím jazykom maďarským

Za účasti poslanca NR SR Pétera Vörösa sa v Štátnom pedagogickom ústave konal workshop zástupcov ministerstva školstva, Metodicko - pedagogického centra a ŠPÚ k národnému projektu Edukačný proces vyučovania slovenského jazyka a slovenskej literatúry v školách s vyučovacím jazykom maďarským. Hlavnou témou rokovania bol návrh harmonogramu hlavných úloh Štátneho pedagogického ústavu  v rámci tohto projektu na rok 2017. 

Čítať celý článok

 
Riaditeľ ŠPÚ Ľ. Hajduk prebral záštitu nad jazykovým festivalom Lingva Fest 2017

15. december 2016

Riaditeľ ŠPÚ Ľ. Hajduk prebral záštitu nad jazykovým festivalom Lingva Fest 2017

Riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu doc. PhDr. Ľudovít Hajduk, PhD. prebral záštitu nad medzinárodným jazykovým festivalom Lingva Fest 2017, ktorý sa bude konať v Bratislave na budúci rok v septembri za aktívnej účasti ŠPÚ. Na pracovnom stretnutí so zástupcom Ministerstva zahraničných vecí Jozefom Reinvartom a projektovým koordinátorom Občianskeho združenia Edukácia&Internet hovorili o návrhu využiť esperanto ako úvod do štúdia cudzích jazykov a rokovali o možnostiach vzájomnej spolupráce v oblasti jazykovej politiky na Slovensku. Okrem iného sa dohodli na vzájomnej výmene poznatkov, publikácií, prezentácii aktivít vrátane zverejňovania infoliniek s odkazom na didaktické učebné pomôcky, doplnkové materiály apod. pre žiakov základných a stredných škôl na Metodickom portáli ŠPÚ, ale aj na konkrétnych spoločných aktivitách formou spoločných projektov, konferencií a ďalších vzdelávacích podujatí .

Čítať celý článok

 
Riaditeľ ŠPÚ a predseda ÚSŽZ podpísali Memorandum o spolupráci

12. december 2016

Riaditeľ ŠPÚ a predseda ÚSŽZ podpísali Memorandum o spolupráci

Riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu doc. PhDr. Ľudovít Hajduk, PhD. a predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí Ján Varšo, podpísali dnes Memorandum o spolupráci, ktoré vymedzuje oblasti, na ktorých budú obidve inštitúcie participovať spoločne.

Čítať celý článok

 
ŠPÚ sa dohodol so ZŠ Matky Alexie  na vyhlásení 2. ročníka súťaže o Márii Terézii

09. december 2016

ŠPÚ sa dohodol so ZŠ Matky Alexie na vyhlásení 2. ročníka súťaže o Márii Terézii

Riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu doc. PhDr. Ľudovít Hajduk, PhD. sa dohodol s riaditeľkou Základnej školy Matky Alexie v Bratislave Mgr. Adrianou Šiškovou na spolupráci pri príprave a organizovaní 2. ročníka súťaže pre základné školy Kľúče od kráľovstva Márie Terézie.

Čítať celý článok

 
ŠPÚ otvoril učiteľom možnosť využívať nový metodický prístup  v nemeckom jazyku

08. december 2016

ŠPÚ otvoril učiteľom možnosť využívať nový metodický prístup v nemeckom jazyku

Na odbornom seminári Experimentieren mit CLIL, v Štátnom pedagogickom ústave v Bratislave, ktorý otvoril jeho riaditeľ doc. PhDr. Ľudovít Hajduk, PhD. spolu s riaditeľkou Goetheho inštitútu Janou Binder a zástupkyňou Stiftung Volkswagen Slovakia Alexandrou Pappovou, sa stretli učitelia z celého Slovenska. Odborný seminár, s podporou nemeckých inštitúcií Stiftung Volkswagen Slovakia a Goetheho inštitútu so sídlom v Bratislave, bol určený pre učiteľov nemeckého jazyka v základných školách a učiteľov základných škôl, ktorí využívajú, alebo plánujú využívať metodický prístup CLIL. Semináru sa, okrem iných, zúčastnili aj učiteľky z nemeckej národnostnej školy Grundschule  v Kežmarku, Nitrianskom Pravne a Medzeve, ako aj zo ZŠ na Hlbokej ulici a na ulici Za kasárňou v Bratislave.

Čítať celý článok

 
Na vedeckej konferencii Výzvy 21. storočia dominovala téma migrácie a ľudskej dôstojnosti

05. december 2016

Na vedeckej konferencii Výzvy 21. storočia dominovala téma migrácie a ľudskej dôstojnosti

Asociácia pre sociálny rozvoj a podporu občanov SR, pod záštitou Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce (VŠZaSP) sv. Alžbety v Bratislave, zorganizovala vedeckú konferenciu Výzvy 21. storočia: migrácia a  ľudská dôstojnosť. Cieľom konferencie, ktorá sa konala v Banskej Bystrici, bola odborná diskusia o problémoch migrácie, jej zdravotných a sociálnych aspektoch, o dodržiavaní ľudských práv a o rešpektovaní dôstojnosti človeka, postihnutého nezamestnanosťou, chudobou a zadlženosťou. Podujatie, ktoré otvoril doc. PhDr. Ľudovít Hajduk, PhD. hľadalo odpovede na otázky v štyroch tematických okruhoch v príspevkoch renomovaných slovenských vedcov a pedagógov.

Čítať celý článok

 
Medzinárodná vedecká konferencia Nové perspektívy v CLILe v Bratislave pod záštitou riaditeľa ŠPÚ Ľ. Hajduka

05. december 2016

Medzinárodná vedecká konferencia Nové perspektívy v CLILe v Bratislave pod záštitou riaditeľa ŠPÚ Ľ. Hajduka

Pod záštitou riaditeľa Štátneho pedagogického ústavu doc. PhDr. Ľudovíta Hajduka, PhD. sa na Ekonomickej univerzite v Bratislave konala medzinárodná vedecká konferencia Nové perspektívy v CLILe. Hlavným prednášateľom bol spoluautor významnej publikácie Putting CLIL into Practice (OUP, 2015) a hosť vydavateľstva Oxford University Press Phil Ball. Súčasťou konferencie boli aj odborné metodické workshopy, určené pre riaditeľov, učiteľov základných škôl, osemročných gymnázií a jazykových škôl, zástupcov z radov rodičov a všetkých, ktorí majú záujem na skvalitňovaní a modernizácii súčasného slovenského školstva.

Čítať celý článok

 
V ŠPÚ zasadala Predmetová komisia pre geografiu

02. december 2016

V ŠPÚ zasadala Predmetová komisia pre geografiu

Ústredná predmetová komisia pre geografiu zasadala za účasti riaditeľa Štátneho pedagogického ústavu doc. PhDr. Ľudovíta Hajduka, PhD., v novom zložení.

Čítať celý článok

 
Riaditeľ ŠPÚ Ľ. Hajduk odovzdal učiteľom osvedčenia o ukončení inovačného vzdelávania CLIL

28. november 2016

Riaditeľ ŠPÚ Ľ. Hajduk odovzdal učiteľom osvedčenia o ukončení inovačného vzdelávania CLIL

Riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu doc. PhDr. Ľudovít Hajduk, PhD. odovzdal učiteľom, absolventom inovačného vzdelávania „Metóda CLIL vo vyučovaní všeobecno – vzdelávacích predmetov v základnej škole – teoretický modul“ , osvedčenia o ukončení vzdelávania, ktorým získali kompetenciu CLIL učiteľa v základnej škole. Počas jedného roka, učitelia základných škôl z celého Slovenska, absolvovali 85 hodín vzdelávania, počas ktorých získali podrobné znalosti o metodickom prístupe CLIL, o jeho princípoch a cieľoch.

Čítať celý článok

 
ŠPÚ a VÚDPaP budú pri kreovaní špeciálno-pedagogických a psychologických poradní postupovať jednotne

25. november 2016

ŠPÚ a VÚDPaP budú pri kreovaní špeciálno-pedagogických a psychologických poradní postupovať jednotne

Riaditelia  Štátneho pedagogického ústavu a Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie sa dohodli, že tieto dve priamo riadené organizácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR budú pri kreovaní špeciálno-pedagogických a psychologických poradní na Slovensku, postupovať jednotne.

Čítať celý článok

 
V ŠPÚ sa konal workshop o zvyšovaní kvality riadenia škôl v kontexte  demokratických a inkluzívnych prístupov

25. november 2016

V ŠPÚ sa konal workshop o zvyšovaní kvality riadenia škôl v kontexte demokratických a inkluzívnych prístupov

V Štátnom pedagogickom ústave sa konal workshop o zvyšovaní kvality riadenia škôl v kontexte  demokratických a inkluzívnych prístupov, ktoré by mali vychádzať z premisy podpory škôl na ceste autonómneho rozvoja. Manažment a odborní pracovníci ŠPÚ, zástupcovia vysokých škôl, základných škôl a pedagogického výskumu sa zhodli na tom, že autonómne sa rozvíjajúca škola môže úspešne fungovať len vtedy, keď je v stálom procese sebaobnovy svojho edukačného modelu.

Čítať celý článok

 
Riaditeľ ŠPÚ Ľ. Hajduk ocenil na PK Človek a svet práce príkladnú spoluprácu akademickej obce a škôl

25. november 2016

Riaditeľ ŠPÚ Ľ. Hajduk ocenil na PK Človek a svet práce príkladnú spoluprácu akademickej obce a škôl

Riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu doc. PhDr. Ľudovít Hajduk, PhD. v úvodnom príhovore na zasadaní Predmetovej komisie Človek a svet práce vyzdvihol príkladnú spoluprácu členov komisie, zloženej zo zástupcov akademickej obce a základných škôl.

Čítať celý článok

 
Riaditeľ ŠPÚ Ľ. Hajduk a predseda SZPB Pavol Sečkár sa dohodli na vzájomnej spolupráci

24. november 2016

Riaditeľ ŠPÚ Ľ. Hajduk a predseda SZPB Pavol Sečkár sa dohodli na vzájomnej spolupráci

Riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu doc. PhDr. Ľudovít Hajduk, PhD. a predseda Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov Pavol Sečkár sa dohodli na vzájomnej spolupráci v oblasti výchovy a vzdelávania žiakov základných a stredných škôl. ŠPÚ a SZPB spája podľa nich spoločný cieľ, ktorý je vzdelávanie sa v slovenskej histórii. 

Čítať celý článok